Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 215v

Ystoria Bown de Hamtwn

215v

866

a|ofynnassant idaỽ pỽy oed ef. gỽr ỽyf|i y
vratmỽnt. a boỽn yỽ vy enỽ a|dihengis o|r
geol yr aỽr honn. a minneu a|gymheỻaf
arnaỽ ef ymchoelut dracheuyn. Yna ago+
ri y porth ohonunt ỽynteu ac erchi idaỽ
ffrystaỽ att vahumet y gorchymynnas+
sant ef. ac ynteu a|edewis y dinas. ac
a|gerdaỽd racdaỽ y nos honno. Ac o|r diwed
ef a|doeth y gyngroesfford. ac yna yd|aeth
ar|ditro. a chymryt yr vn fford drachevyn
a|wnaeth. Ac am|dalym o|r fford ef a|wyl
damasgyl y dinas y dihangyssei o·honaỽ.
A medylyaỽ a|wnaeth pa|le yd enkilyei.
ac yna y dywaỽt ef pei gỽypỽn i vy mỽrỽ
myỽn tan y|m ỻosgi ny aỻaf|i vynet vn
cam odyman yny gysgỽyf. ac yna dis+
gynnv a|ỽnaeth. a|dodi y benn ar y dayar
a chyscu. Pan|duhunaỽd ysgynnu ar y
uarch a|ỽnaeth. a|phraff oed veint y lud+
et y·rỽng na|chaỽssei dim bỽyt tri diwar+
naỽt kyn|no hynny. ac na chysgassei y
nos honno dim. Ac yna y kerdawd rac+
daỽ yny|doeth y|r fford iaỽn. A|than ganu
kerdet racdaỽ yn ỻaỽen. Ymchoelỽch
in at bratmỽnt. yn voredyd glas y|dyd hỽn+
nỽ y gelỽis bratmỽnt ar grandon y nei.
ac erchi idaỽ mynet y|r geol. a|pheri y|r
gỽyr a|oedynt yn|kadỽ boỽn. dyuot y ym+
welet ac ef. a|r mackỽy a|aeth hyt yr eol.
ac a|elwis ar y gỽyr. ac ny|s attebaỽd neb.
Sef a|ỽnaeth ynteu yna ennynnv lamp.
a|e eỻỽng ỽrth linin hyt yg|gỽaelaỽt yr
eol. ac yno y gwelei ef y gỽyr wedy eu
ỻad. ac heb dim o voỽn yno. Ymchoe+
lut idaỽ ynteu drach|e|cheuyn att y ewyth+
[ yr.

867

a menegi idaỽ ry lad y|wyr. a dianc boỽn.
A|phan|gigleu bratmỽnt hynny. ef a|lidyaỽd
ac a|duaỽd yn|gyn|duet a|r|glo. a|chymryt tros+
saỽl yn|y laỽ. ac achub mahumet y|duỽ. a|e
uaedu yn|gadarn a|r trossaỽl. breid na|s|tor+
res yn dryỻeu. Ac yna y dywaỽt ỽrthaỽ.
O·ny chaf i boỽn hediỽ. ny wnaf dim
yrot. ac ny chey dim o|m da yn dragywyd
werd* ỽn notwyd. A gỽedy daruot idaỽ y
vaedu y dywaỽt yn vchel. Gỽisgỽch ym+
danaỽch varchogyon yn ol boỽn yd aỽn
yny gordiwedom. ac ediuar yỽ gennyf na
chroget ys ỻawer dyd. wynteu y marchogy+
on a|wisgassant ymdanunt. a|their meil yd
oedynt o riuedi. a|phaỽb o·nadunt yn begy+
gythyaỽ boỽn. A gỽedy gỽisgaỽ am|vrat+
mỽnt y arueu. ef a ysgynnaỽd ar y amỽs.
Ac ympeỻ o vlaen y|lu y kerdaỽd ef. a|e nei
yn|y ol ynteu. Ac nyt oed o|r|byt march weỻ
no|e varch. A|r march hỽnnỽ a brynnassit
yg|grandon yr y driphỽys o eur coeth. Yn|eu
hol ỽynteu yd yttoed y teirmil yn|dyuot ỽrth
yr auỽyneu. a bratmỽnt a|ymordiwedaỽd a
boỽn ar benn glann. ac a|dywaỽt ỽrthaỽ yn
uchel. Ymchoel dỽyỻỽr drachauyn. vyg|gỽyr
a|ledeist di doe. a chynn vy sỽper inneu mi
a|baraf dy grogi. Ny beidaf i ymchoelut heb+
y|boỽn. kanys ỻidedic ỽyf y·rỽng gỽylat
ac unprytyaỽ. a thitheu ỻaỽn ỽyt o|vỽyt a
ỻynn. Ac ỽrth hynny bocsach vechan yỽ itt vyg
goruot. ac eissoes mi a|edrychaf a aỻỽyf rodi
dyrnaỽt itt. Sef a|wnaeth bratmỽnt yna
brathu y march. ac achub boỽn. a thynnv
y gledyf a|e daraỽ yny hyỻt y daryan. Ynteu
boỽn trỽy y lit a|dynnaỽd cledyf ac a|e trewis