Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 214r

Ystoria Bown de Hamtwn

214r

860

uarch gỽeỻ a|oruc y palmer idaỽ. ac adol+
yn idaỽ disgynnu a chynneỽi gyt ac ef. A
hynny a|wnaeth ynteu yn ỻaỽen. a bỽyta
yn raỽth a|wnaet* boỽn rac meint y neỽyn.
a|r palmer yn|y rodi idaỽ ynteu yn|didlaỽt
rybuchedic. Sef a|wnaeth boỽn gỽedy gỽeỻ+
au y anyan drỽy chỽerthin. gofyn y|r palmer
pa|le pan hanoed. Ny|s kelaf ragot heb y
palmer. o|loegyr pan hanỽyf. ac yn hamtỽn
y|m ganet. a sabaoth yỽ enỽ vyn|tat. gỽr
deỽr kyuoethaỽc oed pann deuthum y ỽrthaỽ.
Ac y|r|wlat honn y deuthum inneu y geissaỽ
Mab a|werthỽyt y|r sarassinyeit o hamtỽn.
a boỽn oed y enỽ. Neur groget y mab a
dywedy di yr ys|ỻawer o amser. Sef a|ỽnaeth
y palmer yna dodi ỻef ac ỽylaỽ. a dywedut
drỽy drycyruerth. Oi a arglỽyd duỽ beth
a|ỽnaf i beỻach. kann diffethaỽyt vy mraỽt+
uaeth a|m kedymdeith. a uarchaỽc heb y
palmer. ae ỻythyr yssyd gennyt. ac os ef
dangos im. kanys gallei uot dy angheu
yn|y ỻythyr heb wybot itt. Na|dangossaf y+
rof a|duỽ heb·y boỽn. ny wnaei vy arglỽyd
i hynny yr try·chant cittei o|r eidaỽ. Yna ym+
wahanu a|ỽnaethant. a mynet dỽylaỽ my+
nỽgyl. a boỽn a|esgynnaỽd ar y uarch. a
than ganu kerdet racdaỽ. yny doeth hyt
yn|damascyl. A|r|dinas hỽnnỽ oed gyuoeth+
ockaf dinas ar y|dayar. Sef achaỽs oed
hynny nyt oed na thwr na|thy. na chaer
yn|yr hoỻ dinas ny darffei eu toi oỻ o eur
ac aryant. Ac ar benn y tỽr uchaf o|r kes+
tyỻ. yd oed delỽ eryr wedy y ry vỽrỽ o eur
coeth. Ac y·rỽng y dỽy grauanc yd oed ma+
en karbonculus. a hỽnnỽ a oleuhaei y dref
hyt nos yr tywyỻet uei yn gyn oleuet ac
y goleuhaei yr heul pan uei egluraf a|r aỽyr
yn|diwybyr. Y|r|dinas y myỽn y deuth boỽn.
a phan|daỽ ef a|glywei y myỽn temyl yn
kanv amcann y vil o effeireit o|e|dedyf hỽy.
Ynteu a|doeth y myỽn. Ac ef a|gymerth
mahumet. ac a|e torres yn dryỻeu. ac ac vn
o|r|dryỻeu taraỽ un o|r effeireit yny dorres y

861

vynỽgylSef a|ỽnaeth y rei ereiỻ oỻ ffo.
at vratmỽnt. a|menegi idaỽ dyuotyat y
marchaỽc attunt. a thorri mahumet. a
ỻad un o|e kedymdeithon ỽynteu. Teỽch a|ch
son heb y bratmỽnt. boỽn yỽ hỽnnỽ. vy
arglỽyd i. ac y mae arnaf|i y ofyn ef yn vaỽr.
ar hynny nachaf ynteu boỽn yn|dyuot.
Ac ual y gỽyl bratmỽnt ef. kyuodi yn|y
erbyn a|ỽnaeth. a|chyuarch gỽeỻ idaỽ a|o+
ruc. a gofyn beth a|ỽnaei oruot arnaỽ ef
dyuot yno. Myn vym|penn heb·y boỽn mi
a|wnaf itt y wybot. Darlle y ỻythyr hỽnn
heb ohir. neu vinneu a|lado dy benn a|r
cledyf hỽnn. Kymryt ofyn maỽr o|vrat+
mỽnt. ac nyt oed aelaỽt arnaỽ ny bei yn
crynu. a|chymryt y ỻythyr a|ỽnaeth a|e
darỻein. a gỽedy y darỻein ỻaỽen iaỽn
uu. a|chymryt boỽn erbyn y laỽ deheu.
ac erchi o|e uarchogyon kyuodi oỻ yn
eu|seuyỻ. a|e gymryt. a|e rỽymaỽ yn|dur+
ving gadarn. a menegi udunt erchi o
ermin idaỽ ef peri crogi boỽn yn vchel.
o achaỽs kytgysgu ohonaỽ ef a iosian y
uerch. Sef a|ỽnaeth y marchogyon yn ebrỽ+
yd y achub. Ac a|chadỽyneu heyrn rỽymaỽ
y draet yn gadarn diogel. a dodi pỽys am
y uynỽgyl a bỽyssei pymthec|ỻat o wenith.
Ac yna y dywaỽt bratmỽnt ỽrthaỽ. pany
bei vyg|goruot ohonat o|th waeỽ a|th gledyf.
a|m bot yn ỽr itt. mi a|barỽn dy grogi yn
diannot. ac eissoes ny byd gỽeỻ a geffy. Mi
a|baraf dy dodi y|m. geol. ac y mae deg ỽryt
ar|hugeint o dyuynder yndi. ac ny chey di
yno gỽneuthur dim o|r a|uo da gennyt. dy+
eithyr natred y|th urathu. a|phryuet ereiỻ
gỽennỽynic. a|phedwyren torth o|vara
grut a geffy beunyd hyt tra|vych vyỽ. heb
dim yghwanec. Reit yỽ ymi arglỽyd
heb·y boỽn uot ỽrth dy vynnu di a|th ew+
yỻys. Mi a|th borthaf di heb·y bratmỽnt
yr unweith honn yn|da. a gỽedy hynny
ny chey dim onyt mal y dywedeis i gynnev.
Ac yna torri y bỽyt idaỽ a|wnaeth bratmỽnt.