Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 213r

Ystoria Bown de Hamtwn

213r

856

ỻaỽr. Yna disgynnu a|ỽnaeth boỽn a|e ach+
ub ar uessur ỻad y benn. Sef a|wnaeth brat+
mỽnt dygỽydaỽ ar|benn y lin ac erchi naỽd
a|thrugared a|chynnic y ỽrogaeth idaỽ.
a|dala y·danaỽ pedwar|cant citei a|their
mil y·rỽng kestyỻ a thyred a|e hoỻ gyfo+
eth y am hynny. Na vynnaf heb·y boỽn
namyn gỽra o·honat y ermin. a|chynnal
dy gyuoeth y·danaỽ ef o hynn aỻan. A min+
neu a|ỽnaf hynny yn ỻawen. a|rodi y ỽroga+
eth a|e gywirdeb yn ỻaỽ boỽn. y dalhei o hynny
aỻan ydan ermin. Ac yna y geỻyngaỽd bo+
ỽn ef y wlat. a|gỽaethiroed|duỽ na|s ỻadaỽd.
a|boỽn a eỻyngaỽd y deu garcharaỽr a|oedynt
yg|karchar gan bratmỽnt. a cham a|wnaeth.
A gỽedy hynny ymchoelut dracheuyn a|w+
naeth boỽn a|e gedymdeithon yn ryd gyt
ac ef. A|dyuot a|wnaethant hyt rac bron
ermin. Ac yna y|dywaỽt ermin ỽrth boỽn
Maỽr a beth y dylyỽn i dy garu di. A galỽ
y uerch a|wnaeth. ac erchi idi mynet y
dynnv arueu boỽn y ymdanaỽ. A gỽedy
hynny mynet y|r ystaueỻ y vỽytta. a|gỽas+
sanaethu arnaỽ yn|didlaỽt. a|hynny a|+
naeth hitheu yn ỻawen. a gỽedy bỽytta
iosian a|dywaỽt ỽrth boỽn. Arglỽyd tec
heb hi ny|s|kelaf ragot. ac ny aỻaf y ge+
lu pei as|mynnỽn. ỻawer deigyr a|wyleis
i a ỻawer nos y koỻeis vyg|kyscu o|th ga+
ryat. Ac ymhỽyth na ỽrthot titheu vy|g+
haryat i. Ac os gỽrthody ny byd im na hoe+
del na|bywyt. namyn o digyouein mi a
vydaf varỽ. a vnbennes dec na dala adlo
am hynny kanny weda. nyt oes nac amhe+
raỽdyr na|brenhin na iarỻ o|r a|th|welei neu
a|th wypei. ny bei da gantaỽ y wreica ar+
nat. a bratmỽnt vrenhin. gỽr arbennic
kyfoethaỽc. a ry vu y|th geissaỽ. ac ny thy+
gyaỽd idaỽ. a|minheu gỽr gỽlat araỻ
ỽyf. heb na chasteỻ na thref. na thy y|m
helỽ. Ac|wrth hynny hỽyrach y tygy+
ei a gỽaeth y gỽedei ym ymgyffelybu.
a vnbenn tec bonhedic na|ỽrthot vi. kanys

857

gỽeỻ yỽ genhyf dydi unbenn o|th unbeis
no phei kaffỽn vrenin a|uei eidaỽ dec vren+
hinyaeth. Gwrthodaf y·rof a|duỽ heb·y bo+
ỽn. Sef a|ỽnaeth hitheu yna diliỽaỽ. a
duaỽ megys glo. a dygỽydaỽ y|r ỻaỽr a
ỻewygu. a|gwedy y chyuodi y uynyd ge+
ỻỽng y dagreu ac ỽylaỽ. a|thrỽy lit y dyw+
aỽt hi. Gỽir a|dywedeist di nat oed nac
amheraỽdyr na|brenhin ny bei da gan+
taỽ y wreica arnaf. a thitheu a|m gỽrtho+
deist i megys bilein prouadỽy. a|gỽeỻ y
gỽedut ti yn gladỽr yn cladu clodyeu.
ac yn kerdet ar dy|draet yn anurdedic megys
pedestyr. noc yn uarchaỽc anrydedus yn
ỻys arbennic. a|dos y|th wlat uilein trua+
ỽnt. A vnbennes heb·y boỽn. kelỽyd a|dyỽ+
edy di am vy mot yn vilein truaỽnt. ny he+
nỽyf o|vileineit. ac amỽs da a rodeist di y
mi. kymer ef. ny mynnaf dy vaccraeth yrd+
daỽ. a mi a|debygassỽn ry daruot ym y
brynu yn|drut. pan enniỻeis y|th dat ti
urenhinyaeth araỻ hediỽ y arnaỽ ef.
Sef a|wnaeth hitheu yna. dygỽydaỽ y|r
ỻaỽr a ỻewygu. abreid na hoỻtes y chal+
lon rac ỻit a blỽng. kyuodi idaỽ ynteu
yna y uynyd ac adaỽ yr ystaueỻ. a|mynet
y ty porthmon o|r dref. a|chyrchu un o|r
gỽelyeu a|ỽnaeth a|mynet y orwed yndaỽ
a ỻidyaỽc oed am ymadrodyon iosian.
Sef a|ỽnaeth hitheu ygyt ac y kyuodes
o|e ỻeỽycua. kymryt ediuarỽch am ry
dywedut ohonei mor serth ac y|dywaỽt
ỽrth boỽn. a galỽ ar uraỽtuaeth idi
ac erchi idaỽ mynet att boỽn y adolỽyn
idaỽ dyuot dracheuyn y ymdidan a hi.
ac o|ry|dywedassei hitheu dim o|r a|uei
ỽrthỽyneb ganthaỽ ef. hi a|ỽnaei iaỽn
ỽrth y uarn a|e ewyỻys e|hun. Y gennat
a|aeth att boỽn. ac a|dygỽydaỽd ar|ben
y lin rac bronn boỽn. a menegi y genna+
dỽri idaỽ a|wnaeth. ac adolỽyn idaỽ my+
net y ymỽelet a iosian. Nac af y·rof a
duỽ heb ynteu. ac o achaỽs dy|dyuot ti