Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 211v

Ystoria Bown de Hamtwn

211v

850

ac a|rỽymeis linin am uynỽgyl ef ac
am uaen maỽr. Ac a|e byryeis y my+
ỽn dỽfyr maỽr anodyfyn. Kelỽyd dỽyỻ+
ỽr a|dywedy di. mi a|baraf dy vlingaỽ
a|th losgi o·ny rody ym y mab. Sef
a|ỽnaeth boỽn rac kyuaruot gouut a|e
datmaeth. kyuodi o|e|lechua a|dyuot
rac bronn y uam. ỻyma vyui o·sit itt
  a holych. haỽl. nyt oes dim a dy+
lyych y holi y|m|tatmaeth. kymryt idi
hitheu y mab. a galỽ deu uarchaỽc attei.
a rodi y mab yn eu ỻaỽ. ac erchi udunt
mynet ac ef y|r borthua. ac o cheynt
neb a|e prynei y werthu. Ony|s keffynt
y lad. Wynt a gerdassant racdunt tu
a|r borthua a|r mab gantunt. Ac yn|y
borthua yd oed dromỽnt. Sef yỽ hyn+
ny ỻong diruaỽr y meint. a honno
a|oed laỽn o sarassinyeit creulaỽt*.
Y sarassinyit* a brynassant y mab.
yn drut. Nyt amgen yr y pedỽar|pỽys
o eur coeth. A gỽedy prynu y mab
hỽyl a|dyrchauassant. a hỽylaỽ a|ỽnae+
thant yny doethant hyt yn egipt.
Ac yno gostỽng hỽyl a|ỽnaethant a
bỽrỽ agoreu aỻan. a|r mab heb orffoỽ+
ys yn ỽylaỽ na|dyd na nos o achaỽs
angheu y dat. a|hiraeth yn|ol y wlat.
Ac yn|y wlat honno yd oed brenhin.
ac ermin oed y enỽ. a|gỽr gỽynỻỽyt
oedaỽc oed. a baraf hir oed arnaỽ hyt
ar gledyr y|dỽy uron. ac un uerch oed
idaỽ. Josian oed y henỽ. Ac yr dechreu
byt hyt yn|y hamser hi. ny bu a|eỻit y
chyffelybu idi o|bryt a ỻauyn a|haelder
a|diweirdeb. megys y clywer rac ỻaỽ.
Ac y|r brenhin hỽnnỽ yd anregỽyt y mab.
A|r brenhin a|vu laỽen ỽrth yr anrec. a go+
fyn y|r mab drỽy ieithyd o|pa|le pan hanoed.
a|thyngu y vahumet y|duỽ ef. na|wel+
sei eiroet nac o beỻ nac o agos mab kyn
decket ac ef. a|thyngu o chrettei y mab
y uahumet. na eỻit y wahanu y ỽrthaỽ

851

na|e estroni yr a|dywettei nebArglỽyd heb
y mab o loyger pan henỽyf i a iarỻ oed vyn
tat. a|gwis oed y enỽ. ac a|las yn wiryon.
a minneu os duỽ a|ryd hoedyl ym yny vỽyf
perchen march ac arueu. mi a|dialaf vyn
tat yn|deu·peinaỽc. Sef a|wnaeth y brenhin
yna   truanhau ỽrth y mab. a gofyn idaỽ
pỽy   oed y enỽ. Arglỽyd heb ynteu boỽn
yỽ   vy enỽ i. Pei crettut y uahumet
vyn duỽ i ys da ỽr vydut ti. ac nyt oes ymi
etiued namyn un uerch a|honno a|m|brenhiny+
aeth i a|rodaf it yr ymadaỽ ohonat a|th cris+
tonogaeth. arglỽyd heb y mab na   adlo
am hynny. yr yssyd o|dir a|dayar. da gan y
sarassinyeit. a|r paganyeit. nac yr dy uerch
ditheu yn yghỽanec. nyt ymadaỽn i a|m
cristonogaeth. nac a iessu grist. ac ny|s
gorffo a ymdiretto neu a gretto y uahumet.
Ha uab heb y brenhin. gỽastat iaỽn yỽ dy
gaỻon. ac anaỽd iaỽn yỽ dy drossi. a|chyn+
ny wedi·ych di uahumet. mi a uynnaf
itti wassanaethu o ffiol arnaf i pob amser.
a phann elych. yn oetran gỽr mi a|th urdaf
yn uarchaỽc urdaỽl. ac a|th wnaf yn synys+
gal ar vy hoỻ gyuoeth. ac yn penn ystondard+
ỽr im. Sef a|wnaeth rei o uarchogyon y|ỻys
dala kynghoruynt ỽrth y mab rac y annỽ+
ylhet gan y brenhin a meint y karei. a|sor+
ri ỽrth y porthmyn a|e hanuonassei yno.
Gỽedy mynet y mab yn pymthegmlỽyd.
neu yn vn ar bymthec. nyt oed reit o|r|byt
was ieuanc gryuach na thegach na ffuruei+
dach noc ef. ac nyt oed yn|y ỻys un marchaỽc
yr y gryuet a ueidei ymdaraỽ neu ymdrech
ac ef. kan·ny dihangei yr un yn|disarhaet y
ỽrthaỽ. Ac yn|yr amser hỽnnỽ y damweina+
ỽd dyuot baed coet y|r kyuoeth a|r wlat. a|hỽn+
nỽ nyt arbedei nac y uaỽr nac y uychan. A|phei
kyfarffei ac ef ugein marchaỽc yn gyweir o
ueirch ac arueu. ny dodei y baed vessur ar+
nunt mỽy noc ar y pertris cỽtta. Ac yn|vy+
nych y|clyỽei boỽn dywedut am y baed hỽnnỽ.
Sef a|ỽnaeth ynteu dydgỽeith kymryt y waeỽ