Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 211r

Ystoria Bown de Hamtwn

211r

848

a chymryt diỻat y mab. a|e gỽlychu. yg|gỽ+
aet yr|hỽch. a|gỽedy hynny y rỽymaỽ y+
gyt a|e bỽrỽ y myỽn dỽfyr maỽr. Ac yna
y|dywaỽt Sabaoth ỽrth y mab. Mi a|th
garaf yn uaỽr o achaws dy dat. ac ỽrth hyn+
ny byd di ỽrth vyng|kyghor i. ac ef a|daỽ ỻes
itt o|hynny. Mi a|wnaf heb y mab   yn
ỻaỽen. Reit vyd itt heb·y|sabaoth   
kadỽ vy ỽyn i yn|y|weirglaỽd obry.  
a|chymryt gỽisc uugeileid drỽc ymdan+
at. yny el y pymtheng niwarnaỽt hynn
heiba aỽ* a gỽedy hynny mi a|th anuonaf y
wlat arall at iarỻ kyuoethaỽc yssyd gedym+
deith a|chyueiỻt gỽahanredaỽl y mi. A|phan
eỻych dỽyn arueu a marchogaeth dabre at+
taf|i. a|mi a thi a ryuelỽn yn gadarn wychyr
ar yr amheraudyrArglỽyd dat duỽ a|dalo
itt a minneu   a|wnaf hynny yn ỻaỽ+
en. Trannoeth y bore y mab a|aeth y+
gyt a|r ỽyn y|r weirglaỽd. Sef a|ỽnaeth ef
edrych y·chydic ar y ỻaỽ deheu idaỽ. A|phan
edrych ef a|glywei yn|y ỻys a|ry uuassei lys
y|dat. y saỽl gerdeu a glodest a|sarỻach. ar
neithaỽr y uam. a|r ny|s|clyỽssei kyn|no
hynny y kyffelybrỽyd. Sef a|ỽnaeth y mab
enryuedu yn|vaỽr beth oed hynny. a|dyỽe+
dut. Oi a arglỽyd nef truan a|beth yỽ hynn.
vy mot i doe yn uab iarỻ kyuoethaỽc. a hediỽ
yn vugeil ỽyn. Ac eissoes mi a|af y holi tref
vyn|tat y|r amheraỽdyr. a chymryt y uuge+
ilffonn gadarn yn|y laỽ. a|cherdet tu a|r ỻys
a|ỽnaeth ef. ac y|r porth y doeth a|chyuarch
gỽeỻ y|r porthaỽr. ac adolỽyn idaỽ y eỻỽng
y myỽn y ymwelet a|r amheraỽdyr a|e gedym+
deithon. Ac anheilỽng uu gan y porthaỽr
ymadrodyon y mab. a|dywedut trỽy y dic+
youein. ffo ymeith herlot rubalt truaỽnt
bychan ỽyt ti. a maỽr yỽ dy druansaeth. a
mab y buttein ỽyt. Gỽir a dywedy di vy
mot i yn vab y|buttein. kelwyd a|dywedy
ditheu am vy mot i yn druaỽnt neu yn ru+
balt. a dyrchaf ỻaỽ. ac a|e ffonn y daraỽ ar
warthaf y benn. yny ehetta y emennyd yg

849

kylch y glusteu a|e ysgỽydeu. A cherdet radaỽ*
a|wnaeth y mab yny uyd yg|kynted y neuad
rac bronn yr amheraỽdyr a|e|gedymdeithon.
Ac yn|ehofyn wychyr gofyn y|r amheraỽ+
dyr. pỽy a|rodassei gennat idaỽ ef y dodi
y|dỽylaỽ am vynỽgyl y|wreic a|oed ar y ne+
iỻlaỽ. neu o|e chussanu. kan·ny|s rodassei ef
kanys y uam ef oed hi. a chanys kymere+
ist ti vy mam i y dreis. a ỻad vyn tat
o|e hachaỽs hi. Mi a|ỽnaf uot yn|ediuar
y|th gaỻon di hynny ettwa. Taỽ herlot ffol
heb yr amheraỽdyr. Sef a|ỽnaeth y mab
yna. ỻidyaỽ a|sorri. ac rac ỻit tardu y gỽ+
aet drỽy y eneu a|e dỽy ffroen. Ac eissoes
dyrchauel y ffonn a|wnaeth y mab. a|dyr+
chaf ỻaỽ ar benn yr amheraỽdyr. a|e
daraỽ deirgỽeith ar y benn. yny dygỽyd+
aỽd ynteu a|ỻywygu. Sef a|ỽnaeth hi+
theu y iarỻes dodi ỻef uchef*ac erchi
dala y traetur. Sef a|ỽnaeth rei o|r mar+
chogyon kyuodi y uynyd. a|thrỽy vn
a|thrỽy araỻ diangc y mab. a|ffo att y
datmaeth a|ỽnaeth. Sef a|wnaeth Saba+
oth gouyn idaỽ pa ffo a|oed arnaỽ. O lad
uy ỻystat heb y mab. vyg|galỽ yn|herlot
truaỽnt a|ỽnaeth. ac o achas* hynny mi
a|rodeis tri dyrnaỽt idaỽ ar y benn. ac
o|m tebic i ny|s goruyd. Cam a|ỽnaeth+
ost heb·y sabaoth. a|cherydus ỽyt. a|phei
buassut ỽrth vyng|kyghor i ny chyuar  ̷+
uydei a thi na thraỻaỽt na gofit. ac ar
hynt ef a|daỽ dy|uam di a|hi a|beir vy
ỻad i neu vyg|crogi. Sef a|ỽnaeth y mab
yna ofynhau rac kyuaruot traỻaỽt
a|e datmaeth. a|geỻỽng dagreu ac ỽylaỽ.
Ac yna kyuodi Sabaoth y uynyd. a
chymryt y mab a|mynet y|gudyaỽ y|r
selerdy. ar hynny nachaf y iarỻes
yn dyuot yn vn o|r gỽraged kyweiraf a
gỽisgockaf o|r a|ỽelsei neb eiryoet. a|thr+
ỽy y ỻit gouyn boỽn y mab y sabaoth
a|ỽnaethBeth a|ouynny di y mi o|r mab.
Mi a|e ỻedeis ef megys y hercheist di doe.