Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 208r

Culhwch ac Olwen

208r

837d

a gellỽng y wyrda y gantaỽ o|e garchar.
a gỽneuthur tangneued y·rỽng gỽynn
mab nud a|gỽythyr mab greidaỽl. Sef
tangneued a|wnaethpỽyt. gadu y uorỽ+
yn yn ty y that yn diuỽyn o|r dỽy barth.
Ac ymlad bob duỽ kalan mei uyth hyt
dyd braỽt o|r dyd hỽnnỽ aỻan. y·rỽng
gỽynn a gỽythyr. ac un a orffo o·nad+
unt dydbraỽt kymeret y uorỽyn.
A gỽedy kymot y gỽyrda hynny ueỻy.
y kauas arthur mygdỽn march gỽedỽ.
a chynnỻyuan cỽrs cant ewin. Gỽedy
hynny yd aeth arthur hyt yn ỻydaỽ. a
mabon uab meỻt gantaỽ. a gỽare
gỽaỻt euryn y geissaỽ deu gi glythmyr
lewic. A gỽedy eu kaffel yd aeth arthur
hyt yg|gorỻewin iwerdon y geissaỽ gỽrgi
seueri. ac odgar uab aed brenhin iwerdon
gyt ac ef. ac odyna yd aeth arthur y|r go+
gled. ac y delis kyledyr wyỻt. ac yd aeth
yskithyrwyn penn|beid. ac yd|aeth mabon
mab meỻt a deugi glythuyr ledewic yn|y
laỽ. a drutwyn geneu greit mab eri. ac
yd aeth arthur e|hun y|r erhyl. a chauaỻ
ki arthur yn|y laỽ. Ac yd esgynnỽys kaỽ
o brydein ar|lamrei kassec arthur. ac a+
chub yr kyfuarch*Ac yna y kymerth
kaỽ o brydein nerth bỽyeỻic. ac yn wych+
yr trybelit y doeth ef y|r baed. ac y hoỻdes
y benn yn deu hanner. A chymryt a|oruc
kaỽ yr ysgithyr. Nyt y kỽn a nottayssei
yspaden ar gỽlhỽch a|ladaỽd y baed. na+
myn kauaỻ ki arthur e|hun. ~  
A  Gỽedy ỻad ysgithyrwyn benn|beid
yd|aeth arthur a|e niuer hyt yng|keỻi

837e

wic yng|kernyỽ. ac odyno y gyrrỽys menỽ
mab teirg˄aed y edrych a uei y tlysseu y+
rỽng deuglust tỽrch trỽyth. rac salwen
oed uynet y ymdaraỽ ac ef. ac ony bei
y tlysseu gantaỽ. diheu hagen oed y uot
ef yno. Neur daroed idaỽ diffeithaỽ trae+
an iwerdon. Mynet a|oruc menỽ y ym+
geis ac ỽynt. Sef y gỽelas ỽynt yn|es+
geir oeruel yn Jwerdon. Ac ymrithaỽ
a|oruc menỽ yn rith ederyn. a disgyn+
nu a|ỽnaeth uch penn y gỽal. a cheis+
saỽ ysglyffyaỽ un o|r tlysseu y gantaỽ.
ac ny chauas dim hagen namyn un
o|e wrych. Kyuodi a|oruc ynteu yn wy+
chyr da. ac ymysgytyaỽ hyt pan ym+
ordiwedaỽd peth o|r gỽenỽyn ac ef. O+
dyna ny bu di·anaf menỽ uyth. Gyrru
o arthur gennat gỽedy hynny ar od+
gar uab aed brenhin iwerdon. y erchi
peir diỽrnach wydel maer idaỽ. Erchi
o otgar idaỽ y rodi. Y dywaỽt diỽrnach.
duỽ a|wyr pei hanffei weỻ o welet un
olỽc arnaỽ na|s|kaffei. a|dyuot o gen+
nat arthur a|nac genthi o Jwerdon.
Kychỽynnu a|oruc arthur ac ysgaỽn ni+
uer ganthaỽ a|mynet ym|prytwen y
long. a dyuot y ywerdon. a|dygyrchu
ty diỽrnach ỽydel a|orugant. Gỽelsant
niuer otgar eu meint. a|gỽedy bỽ+
yta o·nadunt ac y·uet eu dogyn. erchi
y|peir a|oruc arthurY dywaỽt ynteu
pei as rodei y neb. y rodei ỽrth eir od+
gar brenhin Jwerdon. Gỽedy ỻeue+
ryd nac udunt. kyuodi a|oruc bedwyr
ac ymauael yn|y|peir. a|e dodi ar geuyn