Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 205v

Culhwch ac Olwen

205v

830

Nes dy·uot gilennhin urenhin ffreinc. ny
helir tỽrch trỽyth vyth hebdaỽ. hagyr yỽ
idaỽ adaỽ y|deyrnas yr·ot ti. ac ny daỽ ef vyth
yma. Haỽd yỽ. Kyt keffych et ceteraNy helir tỽrch
trỽyth vyth heb gaffel mab alun dyuet. geỻ+
ỻyngỽr da yỽ hỽnnỽ. haỽd yỽ. Kyt et cetera.
Ny helyr tỽrch trỽyth vyth nes caffel anet
ac aethlem. kyn ebrỽydet ac awel wynt ynt.
ny eỻyngỽyt eiryoet ar lỽdyn ny|s|ledynt.
Haỽd et ceteraKyt keffych hawdArthur a|e gedym+
deithon y hela tỽrch trỽyth. gỽr kyuoethaỽc
yỽ. ac ny daỽ ef yrot ti. ny eỻy ditheu dreis
arnaỽ ef. Haỽd. et ceteraKyt. keffychet ceteraNy eỻir
hela tỽrch trỽyth vyth nes kaffel bỽlch a
chyuỽlch. a syuỽlch. meibon kilyd kyfuỽlch.
wyryon kledyf diuỽlch. teir gorwenn
gỽenn eu teir yscỽyd. Tri gouan gỽan eu
tri gỽaeỽ. Tri benyn byn eu tri chledyf.
Glas. Gleissic. Gleissac. eu tri chi. Caỻ. Cu+
aỻ. Cauaỻ. eu tri meirch. hỽyr dydỽc. a
Drỽc dydỽc. a ỻỽyr dydỽc. eu teir gỽraged.
Och a garam. a diaspat. eu teir gỽreichon.
uchet. a vynet. ac eissiwet. eu teir mer+
chet. Drỽc. a gỽaeth. a gỽaethaf oỻ.
eu teir morỽyn. Y trywyr hynny a|gan+
ant eu kyrn. a|phaỽp o|r rei ereiỻ a|diaspedant.
yny debycko paỽb dygỽydaỽ y nef ar y|dayar.
Haỽd yỽ. et ceterakyt keffychCledyf ỽrnach gaỽr.
ny|ledir vyth. namyn ac ef. ny|s ry ef o|e uod
nac ar werth nac yn rat. ny eỻy ditheu
dreis arnaỽ ef. Haỽd yỽ. et ceteraKyt keffych.
an·huned heb gyscu nos a|geffy yn keis+
saỽ hynny. ac ny|s keffy. a|m merch
inneu ny|s keffy. Meirch a|gaffaf inneu
a|marchogaeth. a|m harglỽyd gar ar+
thur a|geiff imi hynny oỻ. a|th verch
ditheu a|gaffaf i. a|th eneit a goỻy ditheu.
Kerda nu ragot. ny oruyd arnat na bỽ+
yt na diỻat y|m merch i tra geissych
hynny. a phan geffych hynny oỻ o|r
anoetheu. vy merch inneu a|geffy yn
ueu itt. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~   ~ ~
K Erdet a|orugant hỽy y dyd
hỽnnỽ educher. yny uyd kaer
uaỽr a|welynt. vỽyhaf o|r byt.
Nachaf ỽr du mỽy oed no thrywyr y+

831

n|byt hỽnn yn|dyuot o|r gaer. ac y|dywedas+
sant ỽynteu ỽrthaỽ. Pan deuy di ỽr. o|r|gaer
a|welwch chwi racco. Pieu y gaer heb ỽynt.
Meredic a|wyr yỽch chỽi. nyt oes yn|y byt
ny wypo pieu y gaer honn. ỽrnac gaỽr
bieu. Py uoes yssyd y osp a|pheỻennic
y|diskynnu yn|y gaer honn. Ha unben
duỽ a|ch nodho. ny deuth gỽestei eiryoet o+
honei a|e vywyt gantaỽ. ny edir neb idi
namyn a|dycko y gerd gantaỽ. kyrchu y
porth a|orugant. heb·y gỽrhyr gỽalstaỽt ieith+
oed. a|oes borthaỽr. Oes. a thitheu ny bo
teu dy dauaỽt y|th benn. py|rac y kyuerchy
di. agor y|porth. Nac agoraf. Py ystyr na|s
agory di. kyỻeỻ a|edyỽ ym|bỽyt a|ỻynn ym
bual. ac amsathyr yn neuad ỽrnach gaỽr.
namyn y gerdaỽr a|dycko y gerd y myỽn
nyt agorir yma heno beỻach. heb·y kei yna.
Y porthaỽr y mae kerd gennyf|i. Pa gerd
yssyd gennyt ti. Yslipanỽr cledy·ueu goreu
yn|y byt ỽyf i. Mi a|af y dywedut hynny
y ỽrnach gaỽr. ac a|dygaf atteb itt. Dyuot
a|oruc y porthaỽr y myỽn. ac y dywaỽt ỽr+
nach ỽrthaỽ. Chwedleu porth y gennyt.
Ys ydynt gennyf kyweithyd yssyd yn|drỽs
y porth a|uynnynt dyuot y myỽn. a|ouyn+
neist di a|oed gerd gantunt hỽy. Gouynne+
is heb ef. Ac un|o·nadunt a|dywaỽt gỽy+
bot yslipanu cledyueu ohonaỽ yn|da.
ac|oed reit ymi ỽrth hỽnnỽ. Ys gỽers yd
ỽyf yn keissaỽ a|olchei vyg|cledyf. ac ny|s
keueis. Gat hỽnnỽ y myỽn. kan oes gerd
ganthaỽ. Dyuot a|oruc y|porthaỽr ac ago+
ri y|porth. a|dyuot kei y myỽn e|hun.
a chyuarch gỽeỻ a|oruc ef y ỽrnach gaỽr.
Kadeir a|dodet y·danaỽ geyr bron gỽrnach.
Ac y|dywaỽt ỽrnach ỽrthaỽ. Ha|ỽr ae gỽir
a|dywedir arnat ti. y gỽdost yslipanu cledy+
veu. Mi a|ỽnn hynn yn|da heb·y kei.
Dỽyn cledyf ỽrnach a|wnaethpỽyt attaỽ.
Kymryt agalen gleis a|oruc kei y·dan y
gesseil. a gouyn o|r deu pỽy oed oreu gantaỽ.
ae gwynseit ae grỽmseit. Yr hỽnn a|uo da
gennyt ti malpei teu uei gỽna arnaỽ.
Glanhau a|oruc hanner y ỻeiỻ gyỻeỻ idaỽ.
a|e rodi yn|y laỽ a|oruc. a|reinc dy uod di hynny.
Oed well