Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 205r

Culhwch ac Olwen

205r

828

pan|uo da gan dyn canu a|wna e hunan. pan
uynner idi tewi hi a teu. a honno ny|s ryd
ef o|e uod. ny eỻy ditheu dreis arnaỽ ef.
Haỽd yỽ gennyf kaffel hynny. kyt tebyc+
kych na|bo haỽd. Kyt keffych hynny yssit
na|s keffych. Peir diỽrnach wydel. maer
odgar mab aed brenhin iwerdon. y uerỽi
bỽyt dy|neithaỽr. Hawd yỽ gennyf kaffel
hynny kyt tebyckych na|bo haỽd. Kyt kef+
fych hynny yssit na|s keffych. Reit y mi
olchi vym|penn ac eiỻaỽ uym|baraf. yskith+
yr yskithyrwyn penn beird a|uynnaf y
eiỻaỽ ym. ny hanỽyf well ohonaỽ o·nyt
yn vyỽ y tinnir* o|e penn. Haỽd yỽ gennyf
kaffel hynny kyt tebyckych na bo haỽd.
kyt keffych hynny. yssit na|s keffych.
Nyt oes yn|y byt a|e tynho o|e penn namyn
odgar mab aed brenhin iwerdon. Haỽd yỽ
gennyf kaffel hynny. Kyt keffych hynny
yssit na|keffychNyt ymdiredaf y neb o gadỽ
yr yskithyr namyn y gado o prydein.
trugein cantref prydein yssyd y·danaỽ ef.
ny daỽ ef o|e uod o|e deyrnas. ny eỻy ditheu
dreis arnaỽ ynteu Haỽd yỽ gennyf kaf+
fel hynny kyt tebyckych na|bo haỽd.
Kyt keffych hynny yssit na|s keffych.
Reit yỽ ym estynnu uym|bleỽ ỽrth eillaỽ
ym. nyt estỽng vyth o·ny cheffir gwaet
y|widon or·du. merch y widon or·wenn
o pennant gouut yg|gỽrthtir uffern. Haỽd
yỽ gennyf kaffel hynny. kyt tebyckych na
bo hawdKyt keffychNy mynnaf y gỽaet onyt
yn|dỽym y|keffych. nyt oes lestyr yn|y byt a
gattwo gỽres y ỻynn a dotter yndaỽ. na+
myn botheu gỽidolwyn gorr a|gatwant
gỽres yndunt. pan dotter yn|y dỽyrein yndunt
y ỻynn. hyt pan deler y|r gorỻeỽin. ny|s ryd
ef o|e uod. ny eỻy|ditheu y dreissaỽ ef. Haỽd
yỽ gennyf et ceteraKyt keffychefrith a|when+
nych rei. nyt aruaeth kaffel ỻefrith y baỽp
nes kaffel botheu rinnon rin barnaỽt.
ny sura uyth ỻynn yndunt. ny|s ryd ef o|e
uod y neb ny eỻy ditheu dreis arnaỽ ef.
Haỽd yỽ gennyf kaffelKyt keffych hawdNyt
oes yn|y byt crib a|gỽeỻeu y gaỻer gỽrteith
uyg|gỽaỻt ac ỽynt rac y rynnet. namyn

829

y grib a|r gỽeỻeu yssyd y·rỽng deu glust tỽrch
trỽyth mab tared wledic. ny|s ryd ef o|e uod et cetera.
haỽyd* yỽ gennyf. Kyt keffych. hawd et ceteraNy hel+
ir tỽrch trỽyth yny gaffer drutwyn keneu greit
mab eri. Haỽd yỽ. Kyt keffychNyt oes yn|y|byt
kynllyuan a|dalyo arnaỽ. namyn kynllyuan
kỽrs cant ewin. Haỽd yỽ gennyfkyt keffychhawd.
Nyt oes torch yn|y byt a dalhyo y gynỻyuan.
namyn torch canhastyr canỻaỽ. Haỽd et cetera.
Kyt keffych hynny yssit na|s|keffych. Ka+
dỽyn kilyd canhastyr y dala y dorch gyt a|r
gynllyuan. Haỽd yỽ. Kyt keffychet ceteraNyt oes
yn|y byt kynyd a digono kynnydyaeth a|r|ki
hỽnnỽ. o·nyt mabon mab modron. a duc+
pỽyt yn teir nossic y ỽrth y vam. ny wys
pa|du y mae. na pheth yỽ ae byỽ ae marỽ.
Haỽd yỽ. Kyt keffych et ceteraGỽynn mygdỽn march
gỽedỽ kyn ebrỽydet yỽ a thonn. y·dan vabon
y hela y tỽrch trỽyth. ny|s ryd ef o|e|uod. et cetera.
Haỽd yỽ gennyfKyt Keffych. hawdNy cheffir mabon
uyth kany wys pa tu y mae. nes caffel ei+
doel y gar kysseuin mab aer. kanys diuud  ̷+
yaỽc uyd yn|y geissaỽ. y geuynderỽ yỽ. Haỽd et cetera
Kyt keffychGarsclit wydel pennkynyd iwerd+
on yỽ. ny helir tỽrch trỽyth vyth hebdaỽ.
Haỽd yỽ. kyt keffychKynỻyuan o uaryf dis+
suỻ uarchaỽc. kanyt oes a|dalhyo y deu ge+
neu hynny. namyn hi. ac ny eỻir mỽyn+
nyant a|hi. onyt ac ef yn vyỽ y tynnir o|e
uaryf. a|e gnithyaỽ a|chyỻeỻbrenneu.
ny at o|e uywyt gỽneuthur hynny idaỽ.
ny mỽynha hitheu yn uarỽ kanys breu
vyd. Haỽd yỽ. Kyt keffych hynny. et cetera.
Nyt oes kynyd yn|y|byt a|dalyo y deu
geneu hynny. namyn kynedyr wyỻt
mab hettỽn glafyraỽc. gỽyỻtaỻ* naỽ mod
yỽ hỽnnỽ no|r gwydlỽydyn gỽyỻtaf yn|y
mynyd. ny|s|keffy di ef byth. na merch
inneu ny|s keffy. Haỽd yỽ gennyfKyt keffych.
Ny helir tỽrch trỽyth nes kaffel gỽynn
uab nud. a|ry dodes duỽ aryal dieuyl an+
nỽuyn yndaỽ rac reỽinnyaỽ y bressen.
ny hebkorir ef o·dyno. Haỽd yỽ. Kyt. keffych.
Nyt oes uarch yn|y byt a|dycko y wynn
y hela tỽrch trỽyth. namyn du march
moro oeruedaỽc. Haỽd yỽ. Kyt. keffychhawd.