Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 204v

Culhwch ac Olwen

204v

826

berwi a|wnant. at·uyd gal penn a phen+
dro arnaf ar ulaen pob ỻoer. Poet emendi+
geit ffoc yt gỽeirỽyt yndi. mal dala ki
kanderaỽc* yỽ gennyf mal y|m|gỽant yr hay+
arn gỽennỽynnic hỽnn. Mynet o·nadunt
y eu bỽyt. Trannoeth y|doethant y|r ỻys. ac
y dywedassant. na saethutta ni beỻach. na+
myn anaf ac adoet. a|merthyrolyaeth yssyd
arnat. ac a|uo mỽy os mynny. Dyro inn dy
uerch. ac o·ny|s rody ti a|geffy dy agheu ym+
deni. Mae y neb yssyd yn erchi vy merch i.
dos yma ỻe yd ymwelwyf a|thi. Kadeir a
dodet y·danaỽ wyneb yn wyneb ac ef.
Y  dywaỽt yspadaden penn·kawr. ae ti a
eirch uy merch i. Mi heb·y kulhwch.
Cret a uynnaf gennyt na wnelych
waeth no gỽir arnaf. Pan gaffỽyf a not+
tỽyf arnat ti. titheu a geffy vy merch.
ti a gehy yn|ỻawen heb·y kulhỽch. notta
yr hynn a vynnych. Nodaf heb ynteu. a|w+
ely|di y garth maỽr draỽ. Gỽelaf. Diw+
reidaỽ hỽnnỽ o|r dayar a|uynnaf a|e losgi
ar|wyneb y tir. hyt pan uo yn ỻe teil idaỽ.
a|e eredic a|e heu yn un dyd a|e uot yn aed+
uet. a hynny gouot undyd. ac o|r gỽenith
hỽnnỽnnỽ. y mynnaf i gỽneuthur bỽyt
a|ỻynn tymeredic y|th neithaỽr di ti a|m
merch i. A hynny oỻ a|uynnaf y wneu+
thur yn un dyd. Haỽd yỽ gennyf kaf+
fel hynny. Kyt tybyckych di na|bo haỽd.
Kyt keffych hynny yssyd ny cheffych.
amaeth a amaetho y tir hỽnnỽ nac a|e
digonho mor dyrys yỽ nyt oes. namyn
amaethon uab don. ny|daỽ ef o|e|uod y
gennyt ti. ny eỻy ditheu dreis arnaỽ ef.
haỽd y kaffaf|i hynny kyt tebyckych
di na bo haỽd. kyt keffych ditheu hynny
yssit na|s keffych. Gouannon uab don y
dyuot y penn y tir y waret yr heyrn.
ny wna ef weith o|e uod namyn y uren+
hin teithiaỽc. ny eỻy ditheu dreis arn+
aỽ ef. Haỽd yỽ gennyf|i hynny. kyt
keffych di hynny. yssit na|s|keffych.
Deu ychen gỽlwlyd wineu yn deu gyt+
preinyaỽc y eredic y tir dyrys draỽ yn
wych. ny|s ryd ef o|e uod. ny eỻy ditheu

827

d˄reis arnaỽ ef. Hawd yỽ gennyf i kaffel
hynny. Kyt keffych hynny yssit na|s kaffy*.
Y melyn gỽannỽyn. a|r ych brych yn deu
gytbreinaỽc a uynnaf a* uynnaf*Haỽd yỽ
gennyf|i kaffel hynny. Kyt keffych hyn+
ny yssit na|s keffych. Deu ychen bannaỽc.
y ỻeiỻ yssyd o|r parth hỽnt y|r mynyd banna+
ỽc. a|r ỻaỻ o|r parth yma. ac eu dỽyn y·gyt
adan yr un aradyr. Sef yỽ y rei hynny.
nynnyaỽ. a pheibaỽ a|rithỽys duỽ yn ychen
am y pechaỽt. Haỽd yỽ gennyf kaffel hyn+
ny. Kyt keffych hynny yssit na|s keffych.
a|wely di y keibedic rud draỽ. Gỽelaf. Pan
gyuaruum gysseuin a mam y uorỽyn
honno. yd hewyt naỽ hestaỽr ỻinat yndaỽ
na du na gỽyn ny deuth ohonaỽ ettwa.
A|r messur hỽnnỽ yssyd gennyf|i ettwa.
a|r ỻinat hỽnnỽ a uynnaf i y gaffel y heu
yn y tir newyd draỽ. hyt pan uo ef a|uo
pennỻiein gỽynn am penn uym merch i
ar dy neithaỽr di. Haỽd yỽ gennyf kaffel
hynny kyt tebyckych di na|bo haỽd.
Kyt keffych di hynny yssit na|s|keffych.
Mel a|uo chwechach naỽ mod no mel kyn+
teit. heb wychi ac heb wenyn yndaỽ a vyn+
naf y vragodi y wled. Haỽd yỽ gennyf kaf+
fel hynny. kyt tebyckych di na|bo haỽd.
Kib ỻỽyr uab ỻỽyryon yssyd bennỻat yndi.
kan·nyt oes lestyr yn|y byt a|dalyo y llyn kadarn
hỽnnỽ. namyn hi. ny|s keffy di hi o|e uod ef.
ny eỻy ditheu dreis arnaỽ ef. Haỽd yỽ gen+
nyf kaffel hynny kyt tebyckych na bo ha+
ỽd. Kyt keffych hynny. yssit na|s|keffych.
Mỽys gỽydneu garanhir. kyt delei y byt y+
gyt bop tri naỽ wyr. y bỽyt a vynno paỽb
ỽrth y uryt a geiff yndi. mi a vynnaf vỽyt+
ta o honno y nos y kysco vym merch gen+
nyt. ny|s ryd ef o|e uod y neb. ny eỻy ditheu
y dreissaỽ ef. Haỽd yỽ gennyf gaffel hynny
kyt tybyckych di na|bo haỽd. Kyt keffych
hynny. yssit na|s keffych. Corn gỽlgaỽt
gogodin y waỻaỽ arnam y nos honno.
ny|s ryd ef o|e uod ny eỻy ditheu y dreissaỽ ef.
Haỽd yỽ gennyf kaffel hynny. kyt tebyckych
na|bo haỽd. Kyt keffych hynny yssit na|s kef+
fych. Telyn teirtu y|m|didanu y nos honno.