Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 204r

Culhwch ac Olwen

204r

824

nattaaf. Rodỽn heb ỽynteu. y chennattau
a|orucpỽyt. Dyuot a|oruc hitheu. a|cham+
se sidan flamgoch ymdanei. a gỽrddorch
rudeur am vynỽgyl y uorỽyn. a|mererit
gỽerthuaỽr yndi a rud·emeu. Melynach
oed y phenn no blodeu y banadyl. Gỽynn+
ach oed y chnaỽt no distrych tonn. Tegach
oed y dỽylaỽ a|e byssed no channaỽan got+
rỽyth o blith man gaean* ffynnaỽn ffyn+
honws. Na|golỽc hebaỽc mut. na golỽc
gỽalch trimut nyt oed olỽc degach no|r eidi.
Gỽynnach oed y dỽy·uron no bronn alarch
gỽynn. Cochach oed y deurud no|r|ffuon co+
chaf. Y saỽl a|e gỽelei kyflaỽn vydei o|e serch.
Pedeir meiỻonen gỽynnyon. a|uydei yn|y
hol pa fford bynnac y|delhei. ac am hynny
y gelwit hi olwen. Dyuot y|r ty a|oruc.
ac eisted geyr ỻaỽ kulhỽch ar dalueinc. ac
ual y gwel y hadnabu. ac y dywaỽt kulhuch
ỽrthi. Ha uorỽyn ti a|gereis. dyuot a|wnelhych
gennyf. rac eirychu pechaỽt itti ac y min+
neu. ỻawer dyd y|th ry|gereis. Ny aỻaf|i
dim o hynny. Cret a|erchis uyn tat im
nat elwyf heb y gyghor. kanyt hoedel idaỽ
namyn hyt pan elỽyf|i gan ỽr. yssyd yssit
hagen cussul a|rodaf itt os aruoỻy. Dos di
y|m erchi i y|m tat. a|phob peth o|r a notto ef
arnat ti y gael. adef y gel* a|minneu a gey.
ac ot amheu ef dim mi ny|s keffy. a|da yỽ
itt o|r|dihengy a|th uywyt gennyt. Mi a
adaỽaf hynny oỻ. ac a|e kaffaf heb ynteu.
Kerdet a|oruc hi y hystaueỻ. Kyuodi oho+
nunt ỽynteu yn|y hol hi y|r gaer. a ỻad
y naỽ porthaỽr a|oed ar y|naỽ porth. heb
disgyryaỽ un gỽr. a naỽ gauaelgi heb wi+
chaỽ vn. a|dyuot racdunt a|orugant ac y|r
neuad. Henpych gỽeỻ heb ỽy yspadaden
pen kaỽr o|duỽ ac o|dyn. Neu chỽitheu pan
doethaỽch. neur doetham y erchi olwen
dy|uerch y gulhỽch mab kilyd mab kelydon
wledic. Mae vy|ngỽeisson drỽc a|m direit+
wyr. dyrcheuỽch y ffyrch y·dan vyn dỽy ael a
dygỽydaỽd ar vy|ỻygeit hyt pan welwyf
defnyd vyn|daỽ. Hynny a|wnaethpỽyt.
Doỽch yma auory chỽi a geffỽch atteb.
kyuodi ymeith a|orugant ỽy. ac ymauael

825

a|oruc yspadaden pen·kaỽr yn un o|r tri ỻechwaeỽ
gỽennỽynnic oed geir y|laỽ. a|e dodi ar eu hol.
a|e aruoll a|oruc bedwyr a|e odif ynteu. a gỽan
yspadaden pennkaỽr trỽy aual y garr yn gy
thrymet. y dywaỽt ynteu. Ymendigeit annỽ+
ar daỽ hanbyd gỽaeth byth yd ymdaaf gan
annỽaeret. mal dal cleheren y|m tostes yr
haearn gỽennỽynic hỽnn. boet ymendigeit
y gof a|e digones. a|r eingon y digonet arnei
mor dost yỽ. Gỽest a|orugant y nos honno he+
uyt yn ty gustennin heussaỽr. Yr eil dyd gan
uaỽred. a|gyrru gỽiỽ grib y|myỽn gỽaỻ y do+
ethant y|r gaer ac y myỽn y|r neuad. Dyw+
edut a|orugant. yspadaden penn kaỽr. dyro in
dy uerch dros y hengỽedi a|e hamwabyr y ti+
theu a|e dỽy gares. ac ony|s rody dy angheu
a geffy amdanei. Y dywaỽt ynteu. hi a|e|phe+
deir gorhenuam. a|e phedwar gorhendat.
yssyd vyỽ ettwa. reit yỽ im ymgyghor
ac ỽynt. Dybi itti hynny heb ỽynt. aỽn
y|n bỽyt. Mal y kyuodant kymryt a|oruc
ynteu yr eil ỻech·waeỽ a|oed ach y laỽ. a|e odif
ar eu hol. a|e aruoỻ a|oruc Menỽ mab teir+
gỽaed. a|e odif ynteu a|e wan yn alauon y
dỽy·uron. hyt pan dardaỽd y|r mein·geuyn
aỻan. Ymendigeit annwar daỽ heb ynteu.
mal dala gel bendoll y|m tostes yr hayarn
dur. Poet ymendigeit y ffoc y berỽit yndi
a|r gof a|e digones mor dost yỽ. pan elỽyf yn
erbyn aỻt atuyd ygder dỽy·uron arnaf we+
ithon. a|chyỻagỽst. a mynych lysuỽyt.
Kerdet a|orugant hỽy y eu bỽyt. a dyuot y
trydyd dyd y|r ỻys. y dywaỽt yspadaden
pennkaỽr. Na saethutta vi beỻach o·nyt dy
uarỽ a uynny. Mae vy|gỽeisson. dyrcheuỽch
y ffyrch vy aeleu a syrthỽys ar aualeu vy
ỻygeit hyt pann|gaffỽyf edrych ar defnyd
uyn|daỽ. Kyuodi a|orugant hỽy. ac ual y
kyuodant. kymryt a|oruc yspadaden penn+
kaỽr yr eil trydyd ỻechwaeỽ gỽennỽynnic. ac odif
ar eu|hol. a|e aruoỻ a|oruc culhỽch. a|e o+
dif ynteu ual y rybuchei. a|e wan trỽy a+
ual y lygat hyt pan aeth trỽy y wegil
aỻan. Ymendigeit anwar daỽ. hyt tra
y|m|gatter yn|vyỽ hanbyd gwaeth drem
vy ỻygeit pan|elwyf yn erbyn gỽynt. ~