Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 201v

Culhwch ac Olwen

201v

814

yn gỽrdaaeth ninneu ac an clot. ac an|het+
mic. ac y doeth glewlỽyt y|r porth. ac agori y
porth racdaỽ. ac yr y paỽb disgynnu ỽrth y
porth ar yr ysgynnvaen. ny|s|disgynnaỽd ef.
namyn ar y gorỽyd y doeth y myỽn. ac y dy+
waỽt kulỽch. henpych gỽeỻ pen teyrned yr y+
nys honn. ny bo gỽaeth y|r gỽaelaỽtty. noc y|r
gỽarthafdy. Poet yn gystal y|th deon a|th niuer
a|th gatbridogyon y bo y gỽeỻ hỽnn. Ny bo
didlaỽt neb o·honaỽ mal y mae kyflaỽn y ky+
uercheis i weỻ itti. Poet kyflaỽn dy rat tithe+
u. a|th glot a|th etmic yn|yr ynys honn. Hen+
pych gỽeỻ ditheu heb·yr arthur. Eisted y·rỽg
deu o|r milwyr a|didangerd a geffy rac dy uron.
a breint teyrn arnat gỽrthrychyat teyrnas
py hyt bynnac y bych yma. A phan rannỽyf
uyn|da y ospeit a pheỻennigyon. bint y|th
laỽ pan y dechreuwyf yn|y ỻys honn. Heb y
mab. ny deuthum i yma yr ffraỽdunyaỽ bỽyt
a|ỻyn. Namyn o|r kaffaf vyg|kyuarỽs y da+
lu a|e uoli a|wnaf. Ony|s kaffaf dỽyn dy ag+
clot ti a|wnaf hyt y bu dy glot ym|pedryual
byt beỻaf. Heb·yr arthur yna. Kan ny thri+
gyy di yma unben. ti a geffy y|kyfarỽs a
notto dy benn a|th dauaỽt. hyt y sych gỽ+
ynt. hyt y gỽlych glaỽ. hyt y treigyl heul.
hyt yd amgyffret mor. hyt yd ydiỽ y day+
ar. eithyr vy ỻong. a|m ỻenn. a chaletuỽlch
uyg cledyf. a rongomyant uyg|gỽaeỽ.
ac wyneb gỽrth·ucher uyn taryan. a charn+
wenhan vyg|kyỻeỻ. a gỽenhỽyuar vyg
gỽreic. Gỽir duỽ ar|hynny ti a|e keffy yn
ỻawen. Not a nottych. Diwyn vyg|gỽ+
aỻt a uynnaf. Ti a|geffy hynny. kym+
ryt crip eur o arthur. a gỽeỻeu a doleu
aryant idaỽ. a chribaỽ y benn a|oruc. a
gouyn pỽy oed a|oruc arthur. mae vyg
callon yn|tirioni ỽrthyt. mi a|ỽn dy han+
uot o|m gwaet. dywet im pỽy ỽyt. Dyw+
daf heb y mab. kulhwch mab kilyd.
mab kyledon wledic. o oleudyd merch an+
laỽd wledic vy mam. Gỽir yỽ hynny heb+
yr arthur. keuynderỽ ỽyt titheu y mi.
Not a|nottych a|thi a|e|keffy. a notto dy
benn a|th dauaỽt. gỽir duỽ im ar|hynny
a gỽir dy deyrnas. ti a|e keffy yn ỻawen.

815

Nodaf arnat. Kaffel im olwen merch yspada+
den pen kaỽr. a|e hassỽynaỽ a|wnaf ar|dy uil+
wyr. Asswynaỽ y gyuarỽs o·honaỽ ar|gei.
a|bedwyr. a|greidaỽl gaỻdouyd. a|gỽythyr
uab greidaỽl. a|greit mab eri. a chyndelic
kyuarỽyd. a thathal tỽyỻ goleu. a maelỽys
mab baedan. a|chnychỽr. mab. nes. a chubert
mab. daere. a|phercos. mab. poch. A ỻuber beu+
thach. a choruil beruach. a gỽyn. mab. esni.
A gỽynn. mab. nỽyfure. a gỽynn mab. nud. ac
edern mab. nud. ac adỽy mab gereint. a ffleỽ+
dur fflam wledic. A ruaỽn pebyr mab. dorath.
a bratwen Mab. moren mynaỽc. a moren
mynaỽc e|hun. a daỻdaf eil kimin cof. a
mab alun dyuet. a mab saidi. a mab gỽry+
on. ac uchtrut ardywat kat. a chynwas
curuagyl. a gỽrhyr gỽarthecuras. aJspe+
ryr ewingath. a gaỻcoyt gouynynat. a du+
ach. a grathach. a nerthach. Meibon gỽa+
ỽrdur kyruach. o ỽrthtir uffern pan hanoed
y gỽyr hynny. a chilyd canhastyr. a chanhas+
tyr kanỻaỽ. A chors cant ewin. ac esgeir
gulhỽch gouyn kaỽn. a drustỽrn hayarn.
a gleỽlỽyt gauaeluaỽr. a ỻoch ỻaỽ wynny+
aỽc. Ac annwas adeinaỽc. a sinnoch mab
seithuet. a gỽennỽynwyn mab naỽ. a bedyỽ
mab seithuet. a gobrỽy mab. echel uordỽyt tỽỻ.
Ac echel uordỽyt tỽỻ e|hun. a mael. Mab. roy+
col. A datweir daỻpenn. A|garỽyli eil|gỽyth+
aỽc gỽyr. a gỽythaỽc gỽyr e|hun. a gor+
mant. Mab. ricca. a menỽ. Mab. teirgwaed. a
digon Mab alar. a selyf mab. sinoit. a gusc. Mab.
atheu. A nerth Mab kedarn. A drutwas. Mab.
tryffin. a thỽrch Mab perif. a thỽrth Mab. annỽ+
as. a Jona urenhin ffreinck. a Sel Mab selgi.
a theregut MabJaen. a sulyen Mab Jaen. a brat+
wen Mab Jaen. a Moren mabJaen. a Siaỽn Mab
Jaen. A chradaỽc MabJaen. Gỽyr kaer tathal
oedynt kenedyl y arthur o bleit y dat. Dir+
myc Mab kaỽ. a Justic Mab kaỽ. ac etmic Mab
kaỽ. ac angaỽd Mab kaỽ. Ac ouan. mab kaỽ.
a chelin Mab kaỽ. a chonnyn Mab kaỽ. a mab+
sant Mab kaỽ. A gỽyngat Mab kaỽ. a|ỻỽybyr
Mab kaỽ. a choth Mab kaỽ. a meilic Mab kaỽ. A
chynwas Mab kaỽ. ac ardỽyat Mab kaỽ. ac er+
gyryat Mab kaỽ. a neb Mab kaỽ. a gilda Mab kaỽ.