Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 197v

Geraint

197v

798

a nessau a|oruc gereint attaỽ. a chan dỽryf
y|march datlywygu a|oruc yr iarỻ. arglỽyd
heb ef ỽrth ereint dy naỽd. a naỽd a|rodes gere+
int idaỽ. ac y·rỽng calettet i|dayar ỻe y byry+
wyt y gỽr. a|druttet y gossodeu a|gaỽssant.
nyt aeth yr un o·nadunt heb gỽymp agheu+
aỽlchwerỽ clỽyfedicdost briỽedicffyryf y ỽrth
ereint. A cherdet a|oruc gereint racdaỽ ar
y prifford yd oed arnei. a|r uorỽyn a|gedw+
is y ragor. ac yn agos udunt ỽynt a|wel+
ynt. dyffryn teccaf o|r a|welsei neb eiryoet.
a|phrif auon ar|hyt y dyffryn. a|phont a|we+
lynt ar yr auon. a|r prifford yn|dyuot y|r|bont.
ac uch laỽ y bont o|r tu draỽ y|r auon ỽynt
a|welynt gasteỻdref teccaf a|welsei neb eiry+
oet. ac ual y kyrchei ef y bont ef a|welei
ỽr yn|dyuot tu ac attaỽ trỽy vyrgoet bych+
an teỽ y ar uarch maỽr uchel ymdeithw+
astat hywedualch. Ha uarchaỽc heb·y ge+
reint o pa|le pan deuy di. Pan deuaf heb
ynteu o|r dyffryn issot. a|ỽr heb·y gereint
a|dywedy di ymi pieu y dyffryn tec hỽnn.
a|r casteỻ·dref racco. Dywedaf yn ỻawen
heb·yr ynteu. Gỽiffert petit y geilỽ y
ffreinc. a|r brenhin bychan y geilỽ y kymry
ef. ae y|r bont racco heb·y gereint yd af|i. ac*
y|r brifford issaf ydan y|dref. Na|dos di heb
y marchaỽc ar y dỽrr* ef o|r tu draỽ y|r bont
ony mynynny* ymwelet ac ef. Kanys y
gynnedyf yỽ na daỽ marchaỽc ar y dir
ef na mynno ef ymwelet ac ef. Y·rof a
duỽ heb·y gereint miui a|gerdaf yr hỽnnỽ
vy fford. Tebyckaf yỽ gennyf|i heb y
marchaỽc os ueỻy y gỽney nu. y keffy
gewilyd a|gỽarthaet yn orulỽng gal+
lonnaỽcdic. Kerdet a|oruc gereint y fford
ual yd oed y uedỽl kyn|no hynny. ac nyt y
fford a gyrchei y dref o|r bont a|gerdaỽd
gereint. namyn y fford a|gyrchei y kal+
lettir erdrym aruchel dremhynuaỽr.
Ac ual y byd ueỻy yn|kerdet ef a|welei
uarchaỽc yn|y|ol y ar gatuarch kadarndeỽ
kerdet·drut ydangarn bron·ehang. ac ny
welsei eiryoet gỽr lei noc a|oed ar y march.
a|dogynder o arueu ymdanaỽ ac am y ua+
rch. a|phann ymordiwedaỽd a|gereint. y

799

dywaỽt ỽrthaỽ. Dywet unbenn heb ef ae
o annỽybot. ae ynteu ae o|ryuic y keissut ti
coỻi o·honaf|i vym breint. a|thorri vyg|kynne+
dyf. Nac ef heb·y gereint ny wydỽn i kae+
thau fford y neb. Kany|s gwydut heb ynteu
dyret gyt a myui y|m ỻys y wneuthur iaỽn
im. Nac af myn|vyg|cret heb ynteu ereint.
Nyt aỽn y lys dy arglỽyd o·nyt arthur yỽ
dy arglỽyd. Myn ỻaỽ arthur nu heb ef
mi a|vynnaf iaỽn y gennyt. neu uinneu
a|gaffỽyf y gennyt ti diruaỽr ouut. ac yn
diannot ymgyrchu a|orugant. ac ysswein
idaỽ ef a|doeth y wassanaethu ar|beleidyr ual
y torrynt. a|dyrnodeu calet tost a|rodei baỽp
o·nadunt y gilyd yny goỻes y taryaneu eu
hoỻ liỽ. ac amprytuerth oed y ereint ymwan
ac ef rac y vychanet. ac anhaỽsset craffu ar+
naỽ. a chalettet y dyrnodeu a rodei ynteu.
ac ny dyffygyassant ỽy o hynny yny dygỽ+
ydaỽd y meirch ar eu glinyeu. ac yn|y diw+
ed y byryaỽd gereint ef yn|ol y benn y|r llaỽr.
Ac yna yd aethant ar eu|traet y ymffust.
a|dyrnodeu kyflymdic tostdrut kadarnchỽ+
erỽ a|rodei bob un onadunt y|gilyd. a thry+
dyỻu y helmeu a|briwaỽ y paeledeu ac es+
sigaỽ yr arueu a|orugant. yny oed eu ỻygeit
yn coỻi eu|ỻeuuer gan y chỽys a|r|gỽaet.
Ac yn|y diwed llidiaỽ a|oruc gereint. a galỽ
attaỽ y nerthoed. ac yn ỻidiaỽcdrut gyflym+
wychyr greulaỽnffyryf. dyrchauel y gledyf
a|oruc a|e daraỽ yg|gỽastat y benn dyrnaỽt
agheuaỽldost gỽenỽyniclym engiriaỽl+
chỽerỽ. yny dyrr hoỻ arueu y penn a|r cro+
en a|r kic. ac yny vyd clỽyf ar yr ascỽrn.
ac yny uyd y gledyf o|laỽ y brenhin bychan.
yn eithaf y maes y ỽrthaỽ. ac erchi yr duỽ
naỽd gereint a|e drugared a|oruc yna. Ti a
geffy naỽd heb·y gereint. ac ny bu da dy wy+
bot. ac ny buost gyuartal. gan dy uot yn
gedymdeith. ac nat elych y|m|herbyn yr
eilweith. ac o|chlywy ouut arnaf y achube+
it ohonat. Ti a|geffy hynny arglỽyd yn
ỻaỽen. a|e gret a gymerth ar hynny. a|thi+
theu arglỽyd heb ef a|deuy gyt a|mi y|m ỻys
racco y vỽrỽ dy ludet a|th ulinder y arnat.
Nac af y·rof a duỽ heb ynteu. ac yna edrych