Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 192r

Geraint

192r

776

ac ef. a|th arueu ditheu. a phony edy ditheu
ỽrda ymi ardelỽ o|r uorỽyn racco yssyd uerch
y titheu. yn oet y|dyd auory. ac o|r|dianghaf|i
o|r tỽrneimeint. vyg|kywirdeb a|m karyat a
uyd ar y uorỽyn tra uỽyf i vyỽ. Ony diang+
haf inheu. kyn|diweiret uyd y uorỽyn a|chynt.
Myui heb y gỽr gỽynllỽyt a|wnaf hynny yn
ỻaỽen. a chanys ar y medỽl hỽnnỽ yd|ỽyt ti+
theu yn trigyaỽ. reit vyd itt pan uo dyd a+
uory bot dy uarch a|th arueu yn baraỽt.
Kanys yna y|dyt marchaỽc y ỻamhystaen
gostec. Nyt amgen erchi y|r wreic vỽyhaf
a|gar kymryt y ỻamhystaen. kanys goreu
y gỽeda itti. a thi a|e keueist med ef yr ỻyned
ac yr dỽy. ac o|r byd a|e gỽarauunho itt hediỽ
o gedernit. mi a|e hamdiffynnaf itt. ac
am hynny heb y gỽr gỽynỻỽyt y mae reit y
titheu uot yno pan vo dyd. a ninheu yn tri
a|vydỽn gyt a|thi. ac ar hynny trigyaỽ a|o+
rugant. ac yn|y ỻe o|r nos yd|aethant y gys+
gu. a chyn y|dyd kyuodi a|orugant a gỽisc+
aỽ ymdanunt. A|phan|oed dyd yd|oedynt ỽyn+
teu yỻ pedwar ar|glaỽd yn|seuyỻ. Ac yna yd
oed marchawc y ỻamhystaen yn|dodi yr ostec
ac yn erchi y orderch kyrchu y ỻamhystaen.
Na|chyrch heb·y gereint y mae yma uorỽyn
yssyd degach a thelediwach a dylyedogach.
ac a|e|dyly yn weỻ no thi. Os tydi a gynhely
y ỻamhystaen yn eidi hi dyret ragot y ym+
wan a miui. Dyuot racdaỽ a|oruc gereint
hyt ympenn y weirglaỽd. Yn gyweir o varch
ac arueu trỽm rytlyt dielỽ estronaỽl ymdanaỽ
ac ymda* y uarch. ac ymgyrchu a|orugant.
a|thorri to o|be  leidyr. a thorri yr eil. a thor+
ri y|dryded do. a hynny bob eilwers. ac ỽynt
a|e torrynt ual y dygit attunt. A phann|wel+
ei y iarỻ a|e niuer marchaỽc y ỻamhystaen
yn|hydyr. dolef a ỻewenyd a|goraỽen a uydei
gantaỽ ef a|e|niuer. a thristau a|ỽnaei y gỽr
gỽynỻỽyt a|e|wreic a|e uerch. a|r gỽr gỽynỻỽyt
a|wassanaethei y ereint o|r peleidyr ual y torrei.
a|r corr a|wassanaethei uarchaỽc y ỻamhys+
taen. Ac yna y|doeth y gỽr gỽynỻỽyt att
ereint. a|unben heb ef wely dy yma y paladyr
a|oed y|m|ỻaỽ i y dyd y|m urdỽyt yn uarchaỽc
urdaỽl. ac yr hynny hyt hediỽ ny thorreis i ef.

777

ac y mae arnaỽ penn iaỽnda. Kany|thyckya
un paladyr gennyt. Gereint a|gymerth y
gỽaeỽ gan y diolỽch y|r gỽr gỽynỻỽyt. ar hyn+
ny nachaf y corr yn dyuot a|gỽ·aeỽ gantaỽ
ynteu y arglỽyd. wely dy yma y titheu waeỽ
nyt gỽaeth heb y corr. a|choffa na sauaỽd
marchaỽc eiryoet gennyt kyhyt ac y mae
hỽnn yn|seuyỻ. Y·rof a|duỽ heb·y gereint o+
nyt angheu ebrỽyd a|m|dwc i. ny henbyd gỽeỻ
ef o|th borth di. ac o bell y ỽrthaỽ gordinaỽ y
varch a|oruc gereint. a|e|gyrchu ef gan y rybud+
yaỽ a gossot arnaỽ dyrnaỽt tostlym creulaỽn+
drut. yg|kedernit y daryan yny hoỻdes y daryan
Ac yny tyrr yr arueu ygkyueir y gossot.
ac yny tyr y gegleu. ac yny vyd ynteu ef
a|e gyfrỽy dros bedrein y uarch y|r ỻaỽr. ac yn
gyflyn* disgynnu a|oruc gereint a|ỻidiaỽ. a
thynnu cledyf a|e gyrchu yn|ỻityaỽclym.
Y kyuodes y marchaỽc ynteu a thynnu cle+
dyf araỻ yn erbyn gereint. ac ar|eu traet
ymffust a|chledyfeu yny yttoed arueu pob
un onadunt yn serigyl·uriỽ gan y gilyd.
ac yny yttoed y chỽys a|r gỽaet yn|dỽyn
ỻeuuer eu ỻygeit racdunt. A|phan uei
hyttraf gereint y ỻaỽenhaei y gỽr gỽyn+
ỻỽyt a|e wreic a|e uerch. A|phan uei hyt+
raf y marchaỽc y ỻaỽenhaei y iarỻ a|e
bleit. a|phan welas y gỽr gỽynỻỽyt ereint
wedy kaffel dyrnaỽt maỽrdost. nessau a|o+
ruc attaỽ yn gyflym a|dywedut ỽrthaỽ.
a unbenn heb ef coffa y sarhaet a|geueist
y|gan y corr. a phonyt y geissaỽ dial dy
sarhaet y deuthost di yma. a|sarhaet gỽen+
hỽyuar gỽrereic arthur. Dyuot a|oruc
y ereint ymadraỽd y gỽr ỽrthaỽ. a galỽ
attaỽ y nerthoed. a|dyrchauel y gledyf. a
gossot ar y marchaỽc yg|gỽarthaf y benn
yny tyr hoỻ arueu y benn. ac yny tyrr y
kic oỻ a|r croen. ac yn|y iat. yny glỽyua
ar yr asgỽrn. ac yny dygỽyd y marchaỽc
ar y|deulin. a|bỽrỽ y gledyf o|e laỽ a|oruc.
ac erchi trugared y ereint. a rywyr heb ef
y gadaỽd vyg|kamryuic a|m balchder ym
erchi naỽd. Ac ony chaf yspeit y ymwne  ̷ ̷+
uthur a|duỽ am vym|pechaỽt. ac y
ymdidan ac offeireit. ny hannỽyf weỻ