Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 189r

Y bedwaredd gainc

189r

764

at ef. ac ynteu a synnyỽys arnei hitheu. A|r
un medỽl a doeth yndaỽ ef ac a|doeth yndi hith+
eu. ef ny allỽys ymgelu o|e uot yn|y charu hi.
a|e uenegi idi a|ỽnaeth. Hitheu a|gymerth dir+
uaỽr lewenyd yndi. ac o achaỽs y serch a|r
caryat a|dodassei bop un ohonunt ar y gilyd
y bu eu hymdidan y nos honno. ac ny bu o+
hir y ymgael ohonunt. nyt amgen no|r nos
honno. a|r nos honno kyscu y·gyt a|ỽnaeth+
ant. a|thrannoeth arouun a|ỽnaeth ef ym+
eith. Dioer heb hi nyt ey y ỽrthyf i heno.
Y nos honno y buant y·gyt heuyt. a|r nos
honno y bu yr ymgynghor gantunt pa
furyf y keffynt uot ygkyt. Nyt oes
gynghor heb ef onyt un. keissaỽ y gantaỽ
gỽybot pa ffuryf y del y angheu. a hynny
yn rith amgeled amdanaỽ. Trannoeth
arouun a|ỽnaeth. Dioer heb hi ny chyg+
horaf it hediỽ uynet y ỽrthyf|i. Dioer ka+
nys kynghory ditheu. nyt af ynheu heb
ef. Mi a|dywedaf hagen uot yn berigyl
dyuot yr unben bieu y|ỻys adref. Je heb
hi auory mi a|th ganhataf di y uynet
ymdeith. Trannoeth arouun a|ỽnaeth
ef. ac ny|s ỻudywys hitheu ef. Je heb ynteu
coffa a dywedeis ỽrthyt ac ymdidan yn
lut ac ef. a hynny yn rith ysmalhaỽch ca+
ryat ac ef. A dilyt y gantaỽ pa fford y
gallei dyuot y angheu. Ynteu a doeth adref
y nos honno. Treulaỽ y dyd a|wnaethant
drỽy ymdidan a|cherd a|chyuedach. A|r nos
honno y gyscu y·gyt yd|aethant. ac ef
a|dywaỽt parabyl a|r|eil ỽrthi. ac yn|hynny
parabyl ny|s kauas ef. Pa|derỽ ytti heb ef
ac a|wyt iach di. Medylyaỽ yd ỽyf heb hi
yr hynn ny|s medylyut ti amdanaf|i.
Sef yỽ hynny heb hi goualu am|dy angh+
eu di ot elut yn gynt no miui. Je heb yn+
teu duỽ a|dalo itt dy amgeled. Ony|m ỻad i
duỽ hagen nyt haỽd vy ỻad i heb ef. a|w+
ney ditheu yr duỽ. ac yrof inheu. menegi
ymi pa furyf y gaỻer dy lad ditheu. kanys
gweỻ yỽ uyg cof i ỽrth ymoglyt no|r teu
di. Dywedaf yn ỻaỽen heb ef. nyt haỽd
uy|llad|i heb o ergyt. a reit oed uot vlỽyd+
yn yn gỽneuthur y par y|m|byryit i ac ef.

765

a heb wneuthur dim o·honaỽ namyn pan
vydit ar yr aberth duỽ sul. ae diogel hynny
heb hi. Diogel dioer heb ef. Ny ellir uy llad i
y myỽn ty heb ef. ny ellir allan. ny eỻir uy
llad ar uarch. ny ellir ar uyn|troet. Je heb
hitheu pa delỽ y gellit dy lad ditheu. Mi a|e
dywedaf ytti heb ynteu. Gỽneuthur enneint
im ar|lan auon. a gỽneuthur cromglỽyt
uch penn y gerỽyn. a|e thoi yn da ac yn|didos
ỽedy hynny. a|dỽyn bỽch heb ef a|e dodi ger
llaỽ y gerỽyn. a|dodi ohonaf inheu y neill
troet ar geuyn y bỽch. a|r llaỻ ar ymyl y
gerwyn. pỽy bynnac a|medrei i ueỻy ef a|w+
naei uy ageu. Je heb hitheu diolchaf y duỽ
hynny. ef a|eỻir rac hynny dianc yn haỽd.
Nyt kynt noc y kauas hi yr ymadraỽd. y
hanuones hitheu att gronỽ pebyr. Gronỽ
a|lauurywys gỽeith y|gỽaeỽ. a|r un dyd ym
penn y vlỽydyn y bu baraỽt. a|r dyd hỽnnỽ
y peris ef idi hi gỽybot hynny. arglỽyd hi
yd ỽyf yn medylyaỽ pa|delỽ y gaỻei uot yn
wir a|dywedeist di gynt ỽrthyf|i. ac a|dangos+
sy di ymi pa ffuryf y sauut ti ar ymyl y ge+
rỽyn a|r bỽch o pharaf inheu yr enneint.
Dangossaf heb ynteu. Hitheu a anuones
att ronỽ. ac a|erchis idaỽ uot y|ghyscaỽt
y brynn a|elwir weithon brynn kyuergyr
yg glan auon kynuael oed hynny. Hitheu
a beris kynnuỻaỽ a|gauas o auar yn|y
cantref. a|e dỽyn y|r parth draỽ y|r auon
gyuarỽyneb a brynn kyuergyr. a thranno+
eth hi a|dywaỽt. arglỽyd heb hi mi a bereis
kyweiryaỽ y glỽyt a|r enneint y maent yn
baraỽt. Je heb ynteu aỽn y hedrych yn
ỻaỽen. Wynt a|doethant drannoeth y e+
drych yr enneint. Ti a|ey y|r enneint ar+
glỽyd heb hi. af yn ỻaỽen heb ef. Ef a|aeth
y|r enneint ac ymeneinaỽ a|ỽnaeth. arglỽ+
yd heb hi ỻyma yr anniueileit a|dyỽedeist
di uot bỽch arnunt. Je heb ynteu par dala
un ohonunt. a|phar y|dỽyn yma. ef a|duc+
pỽyt y bỽch. Yna y kyuodes ynteu o|r en+
neint. a|gỽiscaỽ y laỽdyr ymdanaỽ a|dodi
y neiỻ troet idaỽ ar ymyl y gerỽyn. a|r
ỻaỻ ar geuyn y bỽch. Ynteu ronỽ a|gyuot+
es y uynyd o|r bryn a|elwir brynn kyuergyr