Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 188r

Y bedwaredd gainc

188r

760

hudaỽ cordỽal a|wnaeth. a hynny llawer.
ac eu brithaỽ a|oruc hyt na|welsei neb ỻedyr dega+
ch noc ef. ac ar|hynny kyweiryaỽ hỽyl ar y
long a|wnaeth. a|dyuot y drỽs porth kaer a+
ranrot ef a|r mab yn|y ỻong. Ac yna dechreu ỻu+
nyaỽ esgidyeu ac eu gỽniaỽ. ac yna y hargan+
uot o|r gaer. Pan wybu ynteu eu harganuot
o|r gaer. dỽyn eu heilyỽ e|hun a|oruc. a|dodi
eilyỽ araỻ arnunt ual nat adnepit. Pa|dy+
nyon yssyd yn|y ỻong heb·yr aranrot.
Crydyon heb ỽy. Eỽch y edrych pa ryỽ le+
dyr yssyd gantunt. a pha ryỽ weith a|wna+
ant. yna y deuthpỽyt attunt. a phan doethpỽ+
yt yd oed ef yn brithaỽ cordwal a hynny yn
eureit. Yna y|doeth y kennadeu a|menegi idi
hi hynny. Je heb hitheu. dygỽch uessur uyn
troet. ac erchỽch y|r cryd wneuthur esgidyeu
ym. Ynteu a|lunywys yr esgidyeu. ac nyt
ỽrth y messur. namyn yn vỽy. Dyuot a|r
esgidyeu idi. nachaf yr esgidyeu yn ormod.
Ry|ormod yỽ y rei hynn heb hi. ef a geiff w+
erth y rei hynn. gỽnaet heuyt rei a|uo ỻei
noc ỽynt. Sef a|wnaeth ynteu gỽneuthur
rei ereiỻ yn|ỻei lawer no|e throet. a|e hanuon
idi. Dywedỽch idaỽ nyt a y mi y rei hynn
heb hi. ef a|dywetpỽyt idaỽ hynny. Je|heb
ynteu. ny lunyaf|i esgydyeu idi yny welỽyf
y throet. a hynny a|dywetpỽyt idi. Je heb hi
mi a|af hyt attaỽ ef. ac yna y doeth hi hyt y
ỻong. a phan doeth yd oed ef yn ỻunyaỽ a|r
mab yn|gỽniaỽ. Je arglỽydes heb ef dyd da
itt. Duỽ a|rodo da itt heb hi. Eres yỽ gennyf
na uedrut gymedroli ar wneuthur esgidyeu
ỽrth uessur. Na|uedreis heb ynteu. mi a|e
metraf weithon. ac ar hynny ỻyma y dryỽ
yn|seuyỻ ar vỽrd y llong. Sef a|wnaeth y
mab y vỽrỽ. a|e uedru y·rỽng giewyn y
esgeir a|r asgỽrn. Sef a|wnaeth hitheu
chỽerthin. Dioer heb hi ys ỻaỽ gyffes y
medrỽys y ỻeỽ ef. Je heb ynteu aniolỽch
duỽ itt neur gauas ef enỽ. a da digaỽn yỽ
y enỽ. ỻeỽ ỻaỽ gyffes yỽ beỻach. Ac yna
difflannu y gỽeith yn delysc ac yn ỽimon.
a|r gỽeith ny|s canlynỽys ef hỽy no hynny.
ac o|r achaỽs hỽnnỽ y gelỽit ef yn drydyd

761

eurgryd. Dioer heb hitheu ny henbydy weỻ
di o uot yn|drỽc ỽrthyf i. Ny buum drỽc i
ettwa ỽrthyt ti heb ef. Ac yna yd eỻygỽys
ef y uab yn|y bryt e|hun. Je heb hitheu
minheu a|dynghaf dynghet y|r mab hỽnn.
na chaffo arueu byth yny gỽisgỽyf|i ym+
danaw. Y·rof a|duỽ heb ef. handid o|th direi+
di di. ac ef a|geiff arueu. Yna y|doethant
hỽy parth a|dinas dinỻef. Ac yno meith+
ryn ỻew ỻaỽgyffes yny aỻwys marcho+
gaeth pob march. ac yny oed gỽbyl o|bryt
a|thỽf a meint. Ac yna adnabot a|ỽna+
eth gỽydyon arnaỽ y uot yn kymryt di+
hirỽch o eisseu meirch ac arueu. a|e alỽ
attaỽ a|wnaeth. Ha|was heb ef ni aỽn
ui a|thi y neges auory. a|byd lawenach
noc yd|ỽyt. a hynny a|wnaf ynheu heb
y gỽas. Ac yn ieuenctit y dyd dranno+
eth kyuodi a|wnaethant. a|chymryt
yr|aruordir y uynyd parth a|brynn ary+
en. ac yn|y penn uchaf y geuyn cluntno.
ymgyweiraỽ ar|ueirch a|wnaethant. a
dyuot parth a|chaer aranrot. ac yna
amgenu eu pryt a|ỽnaethant. a|chyrchu
y porth yn rith deu was ieueinc. eithyr
bot yn prudach pryt gwydyon noc un
y gỽas. Y porthaỽr heb ef dos y myỽn
a|dywet uot yma beird o uorgannỽc. Y
porthaỽr a|aeth. Graessaỽ duỽ ỽrthunt
geỻỽng y myỽn ỽy heb hi. Diruawr
lewenyd a|uu yn eu herbyn. Y neuad a
gyweirỽyt y uỽyta yd aethant. Gỽedy
daruot bỽyta. ymdidan a|ỽnaeth hi a gỽ+
ydyon. am|chỽedleu a|chyuarỽydyt.
Ynteu wydyon kyuarỽyd da oed. Gỽedy
bot yn amser ym·adaỽ a chyuedach. ysta+
ueỻ a gyweirỽyt udunt hỽy. ac y gyscu
yd aethant. Hir|bylgeint gỽydyon a|gy+
vodes. ac yna y gelwis ef y hut a|e aỻu
attaỽ. Erbyn pan oed y|dyd yn goleuhau
yd oed geniweir ac utkyrn. a lleuein yn|y
wlat yn gyghan. Pann yttoed y dyd yn
dyuot wynt a|glyỽynt taraỽ drỽs yr ysta+
uell. ac ar hynny aranrot yn erchi agori.
Kyuodi a|oruc y gỽas ieuanc ac agori.