Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 185r

Y drydedd gainc

185r

748

eithMeuyl ymi heb ef pei as caffỽn i oỻ ỽynt
ony|s|crogrỽn*. ac a|geueis mi a|e crogaf. Je ar+
glỽyd heb hi nyt oes achaỽs ymi y uot yn borth
y|r pryf hỽnnỽ. namyn goglyt ansyberỽyt yti.
a|gwna ditheu dy ewyỻys arglỽyd. Bei|gỽy+
pỽn ninheu defnyd yn|y|byt y dylyut titheu bot
yn borth idaỽ ef. mi a|vydỽn ỽrth dy gynghor
amdanaỽ heb·y manaỽydan. a chanys ny|s
gỽnn arglỽydes. medỽl yỽ gennyf y|diuetha.
a gỽna ditheu yn ỻawen heb hi. ac yna y kyr+
chỽys ef orsed arberth a|r|ỻygoden gantaỽa
sengi dỽy fforch yn|y|ỻe uchaf yn|yr orsed. ac
ual y byd ueỻy ỻyma y gỽelei yscolheic yn|dy+
uot attaỽ. a hen diỻat hydreul tlaỽt ymda+
naỽ. ac neut oed seith mlyned kyn|no|hynny
yr pan welsei ef na|dyn na mil eithyr y pe+
dwar|dyn y buassynt ygyt yny goỻes y
deu. Arglỽyd heb yr yscolheic dyd da itt. Duỽ
a|rodho da itt a gressaỽ ỽrthyt heb ef. Pan|doy
di yr yscolheic heb ef. Pan|doaf arglỽyd o|loy+
gyr o ganu. A phaham y gouynny di arglỽ+
yd heb ef. am na weleis heb ef yr ys seith mly+
ned undyn onyt pedwar|dyn ditholedic a|thi+
theu yr aỽr honn. Je arglỽyd heb ef mynet
trỽy y wlat honn yd wyf inheu yr aỽr honn
parth a|m gỽlat vy hvn. a|pha|ryỽ weith yd
wyd yndaỽ arglỽyd. Crogi ỻeidyr a geueis
yn|ỻetratta arnaf heb ef. Pa ryỽ leidyr ar+
glỽyd heb yr yscolheic. pryf a|welaf y|th laỽ
di ual ỻygoden. a|drỽc y gỽeda y ỽr kyfurd a
thydi teimlaỽ pryf kyfryỽ a|hỽnnỽ. geỻỽng
ymeith ef. Na|eỻyngaf y·rof a|duỽ heb ynteu.
yn|ỻetratta arnaf y keueis i ef. a chyfreith llei+
dyr a|wnaf inheu ac ef. y grogi. arglỽyd heb
ynteu rac gỽelet gỽr kyfurd a|thidi yn|y gỽ+
eith hỽnnỽ. punt a|geueis i o gardotta
mi a|e rodaf itti a geỻỽng y pryf hỽnnỽ ym+
eith. Na eỻyngaf yrof a|duỽ ac ny|s gỽ+
erthaf. Gỽna di arglỽyd heb ef ony bei
rac gỽelet gỽr kyfurd a|thidi yn|teimlaỽ y
ryỽ bryf hỽnnỽ ny|m|torey i. ac ymeith
yd aeth yr yscolheic. val y byd ynteu ynteu
yn dodi y|dulath yn|y ffyrch. nachaf offeirat
yn|dyuot attaỽ ar uarch yn gyweir. ar+
glỽyd dyd|da itt heb ef. Duỽ a|rodho da itt
heb·y manaỽydan. a|th uendith. Bendyth|duỽ

749

itt. a pha ryỽ arglỽyd yd ỽyt yn|y wneuthur.
Crogi ỻeidyr a|geueis yn ỻetratta arnaf heb
ef. Pa ryỽ leidyr yỽ hỽnnỽ arglỽyd heb
ef. Pryf heb ynteu ar ansaỽd ỻygoden.
a|ỻetratta a|wnaeth arnaf. a|dihenyd ỻeidyr
a|wnaf ynneu arnaỽ ef. arglỽyd heb ynteu.
rac dy welet yn|teimlaỽ y pryf hỽnnỽ mi a|e
prynaf eỻwng ef. Y duỽ y dygaf vyg|kyffes
na|e werthu na|e eỻỽng na|s|gỽnaf i. Gỽir yỽ
arglỽyd nyt gỽerth arnaỽ ef dim. Eithyr
rac dy welet ti yn ymhalogi ỽrth y pryf hỽnnỽ.
mi a|rodaf itt teirpunt a|goỻỽng ef ymeith.
Na vynnaf y·rof|i a|duỽ heb ynteu vn gỽerth
yrdaỽ. namyn yr hỽnn a dyly y grogi. Yn|ỻaỽen
arglỽyd gỽna dy vympỽy. Ymeith yd|aet* yr
offeirat. Sef a|wnaeth ynteu maglu y|ỻinin
am vynỽgyl y ỻygoden. ac ual yd oed yn y dyr+
chauel. yma rỽtter escob a|welei a|e sỽmereu
a|e niueroed. a|r esgob e|hun yn|kyrchu parth
ac attaỽ. Sef a|ỽnaeth ynteu gohir ar y weith.
arglỽyd esgob heb ef dy uendyth. Duỽ|a|rodho
y uendith itt heb ef. Pa ryỽ weith yd ỽyt ti yn+
daỽ. Crogi ỻeidyr a|geueis yn|ỻetratta arnaf
heb ef. Ponyt ỻygoden heb ynteu a|welaf|i
y|th laỽ di. Je heb ynteu. a ỻeidyr uu hi arnaf|i.
Je heb ynteu kan deuthum i ar|diuetha y
pryf hỽnnỽ mi a|e prynaf y gennyt. mi a|rodaf
seith punt itt yrdaỽ. ac rac gỽelet gỽr kyfurd
a|thi yn|diuetha pryf mor dielỽ a|hỽnnỽ goỻ+
ỽng ef a|r|da a geffy ditheu. Na|eỻynghaf y+
rof a|duỽ heb ynteu. Kan ny|s goỻynghy yr
hynny mi a|rodaf it pedeir|punt ar|hugeint
o aryant paraỽt a|geỻỽng ef. Na eỻyngaf
dygaf y|duỽ vyng|kyffes yr y gymeint araỻ
heb ef. Kan ny|s geỻ·yngy yr hynny heb ef
mi a|rodaf itt a|wely o veirch yn|y maes hỽnn.
a seith sỽmer yssyd yma a|r|seith meirch
y maent arnunt. Na vynnaf y·rof a|duỽ
heb ynteuKany mynny hynny gỽna yr
gỽerth a vynnychGỽnaf heb ynteuryd+
hau riannon a phryderiTi a|gey hynny
Na vynnaf yrof a|duỽBeth a|uynny di+
theu. Gỽaret yr hud a|r ỻetrith y|ar seith
cantref dyuetTi a|geffy hynny hevyt a
geỻ˄ỽng y ỻygodenNa eỻyngaf y rof a|duỽ heb
ef. Gỽybot a uynnaf pỽy ef y llygoden.