Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 172v

Breuddwyd Macsen

172v

699

gaer a|wnaethEf a|welei neuad dec yn|y
gaer. toat y neuad a|tebygei y vot yn eur
oỻ. Cant y neuad a tebygei y uot yn vein
ỻywychedic gỽyrthuaỽr a|e gilid. Doreu y
neuad a|tebygei eu|bot yn|eur oỻ. ỻeithigeu
eureit a|welei yn|y neuad. a byrdeu aryant.
ar* ar|y ỻeithic kyfarwyneb ac|ef y gỽelei
deu vackỽy wineuon ieueinc yn|gỽare gỽ+
ydbỽyỻ. Claỽr aryant a|welei y|r wydbỽyỻ.
a|gỽerin eur arnei. Gỽisc y mackỽyeit oed
bali purdu. a ractaleu o|rudeur yn kyn+
nal eu gỽaỻt. a mein mawrweithaỽc* ỻyw+
ychedic yndunt. Rudem a|gem pob eilwers
yndunt. ac amherodron mein. Gỽintasseu
o gordwal newyd am eu traet. a|ỻafneu o
rudeur yn|eu|kayu. ac y mon colofyn y neuad y gỽe+
lei gỽr gỽynỻwyt y myỽn cadeir o ascỽrn
eliphant. a|delỽ deu eryr arnei o rudeur.
Breichryỽfeu eur oed am y vreicheu. a
modrỽyeu amyl am y dỽylaỽ. a gordtorch
eur am y vynỽgyl. a|ractal eur yn kynnal
y waỻt. ac ansaỽd erdrym arnaỽ.
Claỽr o|eur a gỽybỽyỻ* rac y vronn. a ỻath
eur yn|y laỽ. a|ỻifeu dur. ac yn|torri gỽerin
gỽydbỽyỻ. a morỽyn a|welei yn|eisted rac
y vronn y myỽn kadeir o rudeur. mwy noc
yd·d|oed haỽd disgỽyl ar yr heul pan vei teckaf.
nyt oed haỽs disgỽyl arnei hi rac y thecket.
Crysseu o sidan gỽynn a|oed am y uorwyn.
a|chaeeu o rudeur rac y bronn. a sỽrcot o pali
eureit ymdanei. a ractal o|rudeur am y phenn.
a|rudem a|gem yn|y ractal. a mein mererit
pob eilwers. ac amherodron vein A gwregis
o rudeur ymdanei. ac yn teckaf golỽc o|dyn
edrych arnei. a chyuodi a|oruc y uorwyn o|r
gadeir racdaỽ. A dodi a|wnaeth ynteu y|dỽy+
laỽ am|vynỽgyl y uorwyn. ac eisted a|wnaeth+
ant eỻ deu yn|y gadeir eur. Ac nyt oed gyuyg+
hach y gadeir udunt eỻ|deu noc y|r uorỽyn e
hun. A|phan yttoed ef a|e|dỽylaỽ am uynỽgyl
y vorỽyn. ac a|e rud ỽrth y grud hitheu. rac
angerd y kỽn ỽrth eu|kynỻauanu*ac yscỽyd  ̷+
eu y taryaneu yn|ymgyhỽrd ygyt. a|pheleidyr
y|gỽaewar yn|kyflad. a|gỽeryrat y meirch
ac eu|pystylat. Deffroi a|wnaeth yr amher+
aỽdyr. A|phan deffroed. Hoedel nac einyoes

700

na bywyt nyt oed idaỽ am y vorỽyn ry wel+
sei trỽy y hun. Kygỽn vn ascỽrn yndaỽ. na
mynnwes vn ewin ygkwaethach ỻe a vei
vỽy no|hỽnnỽ nyt oed ny bei gyflaỽn o|gary+
at y uorwyn. Ac yna y dywaỽt y teulu ỽr+
thaỽ. Arglỽyd heb ỽynt. neut yttiỽ dros am+
ser itt kymryt dy vỽyt. Ac yna yd esgyn+
nỽys yr amheraỽdyr ar y balffrey yn dristaf
gỽr a|welsei dyn eiryoet. ac y kerdwys y+
ryngtaỽ a|ruuein. Ac ueỻy y bu yr|wythnos
ar y|hyt. Pan|elhei y teulu y y·vet y|gỽin a|r
med o|r eurlestri. nyt aey ef ygyt a neb onad+
unt ỽy. Pan elhynt hỽy y warandaỽ kerd+
eu a|didanỽch. nyt aey ef ygyt ac ỽynt. Ac
ny cheffit dim gantaỽ. namyn kyscu yn gy|fy+
nychet ac y kysgei. y wreic vỽyhaf a|garei
a|welei trỽy y hun. pryt na chysgei ynteu
ny handei* dim amdanei. kany|wydyat o|r
byt pa|le yd oed. Ac y|dywaỽt gỽas ystafeỻ
ỽrthaỽ diwarnaỽt. ac yr y vot yn|was ysta+
ueỻ. brenhin romani oed. arglỽyd heb ef
y mae dy|wyr oỻ y|th gablu. Paham y cab+
lant ỽy vyui heb yr amheraỽdyrO achaỽs
na|chaffant gennyt na neges nac atteb
o|r a|geiff gỽyr gan eu harglỽyd. a ỻyna yr
achaỽs a|r cabyl yssyd arnat. Ha|was heb
yr amheraỽdyr. dỽc ditheu doethon ruvein
y|m|kylch i. a mi a|dywedaf paham yd
ỽyf trist i. Ac yna y|ducpỽyt doethon ru+
vein ygkylch yr amheraỽdyrac y|dywaỽt
ynteu. doethon ruuein heb ef. breudỽyt
a|weleis i. ac yn|y vreudỽyt y gỽelỽn morỽyn.
Hoedyl na|bywyt nac einoes nyt oes im
am y vorỽyn. Arglỽyd heb ỽynteu. kanys
arnam ni y berneist ti dy gyghor. ni a|th
gyghorỽn di. a ỻyma an kyghor ni ytti.
eỻỽng kennadeu teir blyned y ter* rann y
byt. y geissaỽ dy vreudỽyt. a|chany ỽdost
pa|dyd pa nos y|del chwedleu da attatt
hynny o obeith a|th geidỽ. Yna y kerdỽ+
ys y kennadeu hyt ympenn y vlwydyn
y|grỽytraỽ y|byt ac y|geissaỽ chỽedleu y
ỽrth y vreudỽyt. Pan doethan dracheuyn
ympenn y vlỽydyn. ny wydynt vn geir
mỽy no|r|dyd y kychwynnyssant. a thris+
tau a|oruc yr amheraỽdyr yna o tebygu