Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 169v

Peredur

169v

687

paỽb y|llaỽr. ac anuon gỽyr a oruc y garchar
yr amherodres. a|r meirch a|r arueu y wreic
y|melinyd yr ymarhos am yr aryant echwyn.
Yr amherodres a|anuones att varchaỽc y ve+
lin. y erchi idaỽ dyuot y ymwelet a|hi. a phaỻu
a|wnaeth peredur y|r gennat gyntaf. a|r|eil a|aeth
attaỽ. a hitheu y dryded weith a|anuones cant
marchaỽc y|erchi idaỽ dyuot y|ymwelet a|hi.
ac ony delei o|e vod erchi udunt y|dỽyn o|e anuod.
ac ỽynt a|doethant attaỽ. ac a|dywedassant eu
kennadỽri y ỽrth yr amherodres. Ynteu a|wha+
ryaỽd ac ỽynt yn|da. ef a|baraỽd eu rỽymaỽ ỽynt
rỽymat iỽrch. Ac eu|bỽrỽ yg|klaỽd y velin. A|r
amherodres a|ovynnaỽd kyghor y ỽr doeth a|oed
yn|y chyghor. A hỽnnỽ a|dywaỽt ỽrthi mi a|af
attaỽ ar|dy gennyat. a|dyuot att peredur. a chyuarch
gỽeỻ idaỽ. ac erchi idaỽ yr mỽyn y orderch
dyuot y ymwelet a|r amherodres. ac ynteu a
deuth ef a|r melinyd. ac yn|y|gyueir gyntaf y
deuth y|r pebyỻ eisted a|ỽnaeth. A hitheu a|deuth
ar y|neiỻ|laỽ. a byrr ymdidan a|uu y·rygtunt.
a chymryt kennat a|wnaeth peredura mynet y
letty. Trannoeth ef a|aeth y ymwelet a|hi.
  A phann|doeth y|r pebyỻ nyt oed vn gyueir
ar|y pebyỻ a|uei waeth y|gyweirdeb no|e|gilyd.
kany wydynt hỽy py|le yd|eistedei ef. Eisted a| ̷+
ruc peredur ar|neiỻlaỽ yr amherodres. ac ym+
didan a|wnaeth yn garedic. Pan yttoedynt
ueỻy ỽynt a|welynt yn|dyuot y myỽn gỽr
du a|gorflỽch eur yn|y|laỽ yn|ỻaỽn o|win. A
dygỽydaỽ a|oruc ar|penn y lin geyr|bronn yr
amherodres. ac erchi idi na|s rodei o·nyt y|r
neb a|delei y ymwan ac evo ymdanei. a hi+
theu a|etrychaỽd ar peredurarglỽydes heb ef
moes ymi y gorulỽch. ac yuet y gỽin a|oruc
peredura rodi y gorvlỽch y|wreic y melinyd.
A phann yttoedynt veỻy nachaf wr du oed
vỽy no|r ỻaỻ. ac ewin pryf yn|y laỽ ar|weith
gorflỽch a|e loneit o|win. a|e rodi y|r amherot+
resac erchi idi na|s rodei onyt y|r neb a|ym+
wanei ac ef. arglỽydes heb·y peredur moes
ymi. a|e rodi y peredur a|wnaeth hitheu. ac y  ̷+
uet y gỽin a|oruc peredur. a rodi y|gorflỽch y wre  ̷+
ic y melinydPan yttoedynt ueỻy nachaf
gỽr penngrych coch oed vỽy noc un o|r gỽyr
ereiỻa gorflỽch o vaen crissyalt yn y laỽ

688