Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 166r

Peredur

166r

673

ac y|deuthpỽyt a|chei hyt ym|pebyỻ arthur.
ac y|peris arthur dỽyn medygon kyw·reint
attaỽ. Drỽc uu gan arthur kyfuaruot a
chei y gofut hỽnnỽ. Kanys maỽr y karei.
Ac yna y|dywaỽt gỽalchmei. ny|dylyei neb
kyffroi marchaỽc urdaỽl y ar y medỽl y|bei
arnaỽ yn agkyfuartal. kanys ac·attoed ae
coỻet a|r dathoed ẏdaỽ. ae ynteu yn medylyaỽ
am y|wreic vỽyhaf a|garei. a|r agkyuarta  ̷+
lỽch hỽnnỽ ac·attuyd a|gyuaruu a|r|gỽr a ym+
welas ac ef yn|diwethaf. Ac o|r|byd da gennyt
ti arglỽyd. miui a af y edrych a|symudaỽd y
marchaỽc y ar y medỽl hỽnnỽ. ac os ueỻy
y|byd. mi a|archaf idaỽ yn|hygar dyuot y
ymwelet a|thi. Ac yna y|sorres kei ac y
dywaỽt geireu dic kenuigennus. Gỽalch+
mei heb ef hyspys yỽ gennyf|i y|deuy di ac
ef herwyd y avỽyneu. Clot bychan hagen
ac etmyc yỽ ytt oruot y marchaỽc ỻudedic
gỽedy blinaỽ yn ymlad. veỻy hagen y gor+
uuost di ar lawer o·nadunt ỽy. ac hyt tra
barhao gennyt ti dy dauaỽt a|th|eireu tec.
digaỽn vyd itt o arueu. Peis o|vliant teneu
ymdanat. ac ny byd reit itt torri na gỽaeỽ
na|chledyf yr ymlad a|r marchaỽc a|geffych
yn|yr ansaỽd honno. Ac yna y|dywaỽt gỽalch+
mei ỽrth gei. Ti a aỻut dywedut a|uei hyga+
rach pei as|mynhut. ac nyt arnaf|i y perth+
yn itt dial dy lit a|th|digyoueint. Tebic yỽ
gennyf i hagen y dygaf|i y marchaỽc gyt
a|mi heb torri na breich nac ysgỽyd ymi.
Yna y|dywaỽt arthur ỽrth walchmei. mal
doeth a phỽyỻic y|dywedy di. a|dos ditheu
ragot a|chymer digaỽn o|arueu ymdanat.
a|dewis dy uarch. Gỽisgaỽ a|wnaeth gỽalch+
mei ymdanaỽ. a|cherdet racdaỽ yn chweric
ar gam y varch. parth a|r ỻe yd oed peredur.
Ac yd|oed ynteu yn gorffowys ỽrth paladyr
y|waeỽ ac yn medylyaỽ yr vn medỽl. Dyuot
a|ỽnaeth gỽalchmei attaỽ heb arỽyd creu+
londer gantaỽ. a dywedut ỽrthaỽ. Pei gỽy+
pỽn vot yn|da gennyt ti mal y mae da gennyf|i.
Mi a|ymdidanỽn a|thi. Eissoes negessaỽl ỽyf|i
y gan arthur attat. y atolỽyn itt dyuot y ym+
welet ac ef. a deu ỽr a|doeth kyn|no mi ar y
neges honno. Gỽir yỽ hynny heb·y peredur.

674

ac anhygar y doethant. ymlad a|wnaethant
a mi. ac nyt oed da gennyf ynneu hynny.
gyt ac nat oed da gennyf vyn dỽyn y ar y
medỽl yd oedỽn arnaỽ. Yn medylyaỽ yd|oed+
ỽn am y|wreic uỽyhaf a|garỽn. Sef acha+
ỽs y doeth cof im hynny. yn edrych yd|oedỽn
ar y*|eira. ac ar y uran. ac ar y|dafneu o
waet yr|hỽyat a ladyssei y|walch yn yr|eira.
Ac yn medylyaỽ yd oedỽn bot yn gynhebic.
gỽynder yr eira. a|duhet y gỽaỻt a|e haeleu
y|r uran. a|r deu vann gochyon a|oed yn|y
grudyeu y|r deu dafyn waet. Heb·y gỽalch+
mei nyt oed anuonhedigeid y medỽl hỽnnỽ.
a|diryued oed kynny|bei da gennyt dy dỽyn
y|arnaỽ. Heb·y peredura dywedy di ymi a
yttiỽ kei yn|ỻys arthur. yttiỽ heb ynteu.
ef oed y marchaỽc diwethaf a ymwanaỽd
a thi. ac ny bu|da y doeth idaỽ yr ymwan
hỽnnỽ. torri a|wnaeth y vreich deheu idaỽ
a|gỽaheỻ y|yskỽyd gan y kỽymp a|gauas
o ỽth dy paladyr di. Je heb·y peredur. ny|m
taỽr dechreu dial sarhaet y corr a|r gorres
veỻy. Sef a|wnaeth gỽalchmei enryuedu
y glybot yn dywedut am y corr a|r gorres.
a|dynessau attaỽ a mynet dỽylaỽ mynỽgyl
idaỽ. a govyn pỽy oed y enỽ. Peredur uab
efraỽc y|m|gelwir i heb ef. a|thitheu pỽy
ỽyt. Gwalchmei y|m|gelwir i heb ynteu.
Da yỽ gennyf dy welet heb·y peredur.
Dy glot ry giglef ympob gwlat o|r y
bum i vilwryaeth a chywirdeb. a|th ge+
dymdeithas yssyd adolỽyn gennyf y gaf+
fel. keffy myn vyg|cret. a|dyro ditheu ymi
y teu. Ti a|geffy yn|ỻawen heb·y peredurKy+
chỽyn a|wnaethant ygyt yn|hyfryt gyt+
tuun parth a|r ỻe yd oed arthur. a phan
gigleu gei eu|bot yn dyuot. ef a|dywaỽt.
Mi a|wydỽn na|bydei reit y|gei ymlad a|r
marchaỽc. a|diryued yỽ idaỽ caffel clot.
Mỽy a|wna ef o|e eireu tec no nini o nerth
an harveu. a|mynet a|wnaeth peredur a gỽal  ̷+
chmei hyt yn ỻuest walchmei y|diot eu
harueu. a chymryt a|oruc peredur y|ryỽ wisc
ac a|oed y walchmei. a mynet a|wnaethant
laỽ yn|ỻaỽ hyt y|ỻe yd|oed arthur. a chyuarch
gỽeỻ idaỽ. yma arglỽyd heb·y gỽalchmei