Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 164r

Peredur

164r

665

honunt. A phan vu amser y gyscu
yd|aeth. peredur. y ystaueỻ tec. A thranno+
eth. peredur. a|gychwynnwys gan genyat
y|ewythyr racdaỽ ymeith. Odyna
ef a doeth y goet ac ympeỻ yn|y co  ̷+
et ef a|glywei diaspat. Sef y gỽe+
lei wreic wineu delediỽ. a march a
chyfrỽy arnaỽ yn seuyỻ geyr y ỻaỽ
a chelein yn|y hymyl. ac yn|keissa+
ỽ bỽrỽ y|gelein ar y march yn|y kyf  ̷+
rỽy. y|dygỽydei ynteu y|r|ỻaỽr. ac y dode+
i hitheu diaspat. Dywet vy|chwaer
heb·peredur. pa|diaspedein yssyd arnat.
Oy a|ysgymunedic peredur bychan
waret vyg|govit a|geueis eiryoet gen+
nyt ti. Paham heb·peredur. y bydỽn ys+
gymun. i. am dy|uot yn achaỽs y
lad|dy|uam. kanys pan gychwynne+
ist o|e hanuod y neidyaỽd gỽaeỽ yn|y
chaỻonn ac o|hynny y bu uarỽ.
Ac am|hynny yd|ỽyt yn ysgymun.
a|r corr a|r gorres a|weleist yn|ỻys
arthur. correit dy dat ti a|th uam
oedynt. a|chwaeruaeth itt ỽyf yn+
neu. a|r gỽr priaỽt oed hỽnn. a|e ỻa+
daỽd y marchaỽc yssyd yn|y ỻanne+
rch yn|y coet. ac na|dos ditheu yn|y
gyvyl ef rac dy|lad o·honaỽ. Vy
chwaer cam yd|wyt y|m kerydu.
am vy|mot yn|gyhyt ac y bum y+
gyt a|chwi. abreid vyd ym y oruot.
a|phei bydỽn a|vei hỽy anaỽd vydei
ym y|oruot. a|thitheu taỽ beỻach a|th
drycyruerth. kany|thykya amgen.
a mi a|gladaf y gelein. A gỽedy hyn+
ny mi a|af hyt ỻe mae y marchaỽc
y|edrych a|aỻwyf y dial arnaỽ. a  ̷
gỽedy cladu y gỽr ohonaỽ. Dyuot
a|orugant y|r ỻe yd|oed y marchaỽc
yn marchaeth yn ryuygys yn|y
ỻannerch. ar hynt gofyn o|r mar+
chaỽc y peredur py le pan|doei. pan
deuaf o lys arthur. ae gỽr y arthur
ỽyt ti. Jeu myn vyg|kret. Jaỽn
ỻe yd ymgystlyny o arthur. Ny|bu

666

hỽy no hynny ymgyrchu a|orugant. Ac
yn|y|ỻe peredur a vyryaỽd y marchaỽc. A naỽd
a|erchis ynteu y beredurNaỽd a geffy heb+
peredur. gan gymryt y wreic honn yn priaỽt
a|gwneuthur y parch a|r anryded goreu a
eỻych idi. am|lad ohonat titheu y gỽr
priaỽt hi yn wirion. a mynet ohonat
y lys arthur. a menegi idaỽ mae mi a|th
vyrywys yr enryded a gỽassanaeth y
arthur. a menegi idaỽ na deuaf i vyt* y
lys ef yny ymgaffỽyf a|r gỽr hir yssyd
yno y|dial sarhaet y corr a|r gorres arnaỽ.
a|chedernit ar hynny a gymerth y gan y
marchaỽc. a chyweiraỽ y wreic yn gyw+
eir o varch a|diỻat gyt ac ef y|lys arthur.
a menegi y arthur y|gyfranc. a|r|bỽgỽth
ar|gei. A cheryd a|gauas kei gan arthur
a|r teulu am wyỻtu o·honaỽ gỽas kys+
stal a|pheredur o lys arthur. Heb·yr owein
uab uryen. ny daỽ y mackỽy hỽnnỽ vyth
y|r ỻys. nyt a kei o|r|ỻys aỻan. Myn|vyg
cret heb arthur mi a|geissaf ynyalỽch
ynys prydein amdanaỽ yny caffỽyf. ac yna
gỽnaet pob un onadunt a|aỻo waethaf
y gilyd. Ynteu peredur a gychwynnwys rac+
daỽ. ac a|deuth y coet ynyal. amsathyr
dynyon nac alauot ny|s gỽelei. namyn
gỽydweli a ỻysseu. Ac yn|dibenn y
coet ef a|welei gaer uaỽr. a thyreu ka+
darn amyl erni. Ac yn|agos y|r porth hỽy
oed y ỻysseu noc yn|ỻe araỻ. Ac arỻost
y|waeỽ ef a|ffustaỽd y porth. ar hynny ỻy+
ma was melyngoch achul ar vỽlch y
gaer. Dewis unbenn heb ef ae mi a|a+
gorwyf y porth itt. ae|menegi y|r neb pen+
naf dy uot titheu yn|drỽs y porth. Ma+
nac vy mot yma heb·y peredurac o|r mynnir
vy nyvot y|myỽn mi a|deuaf. Y mackỽy
a|deuth drachefyn ac a|agores y porth y
peredurA phan|deuth y|r neuad ef a|welei deu+
naweis o|weisson culyon cochyon vn|dỽf
ac vn pryt. ac vn wisc. ac vn oet. a|r gỽas
a|agorassei y porth racdaỽ. A da vu eu
gỽybot a|e gỽassanaeth. a|e diarchenu
a|orugant. Eisted ac ymdidan a|orugant.