Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 163v

Peredur

163v

663

gỽr. pỽy oreu o|r gỽeisson dybygy di a
a*|chware. vyn|tebic yỽ heb·y peredur y
gaỻei y gỽas melyn wneuthur gỽaet
ar y|ỻaỻ pei as|mynnei. Kyuot titheu
eneit a|chymer y ffonn a|r|daryan o laỽ
y gỽas gỽineu. a gỽna waet ar y|gwas
melyn os geỻy. Peredur a|gyfodes a my+
net y chware a|r gỽas melyn. a|dyrcha+
uel ỻaỽ arnaỽ. a|e daraỽ dyrnaỽt maỽr
yny|dygỽydaỽd yr ael ar y|ygat. a|e waet
ynteu yn rydec. Jeu eneit eb y gỽr. dos
y eisted beỻach. a goreu dyn a lad a|chle+
dyf yn|yr ynys honn vydy di. A|th|ewyth+
yr ditheu vraỽt dy vam ỽyf ynneu. a
chyt a|mi y bydy y|wers|honn yn|dyscu
moes ac aruer y gỽladoed a|e mynut+
rỽyd. kyuartalrỽyd ac adfỽynder ac
unbenrỽyd. ac ymadaw weithon a
ieith dy vam. a mi a vydaf athro itt. ac
a|th urdaf yn varchaỽc urdaỽl o hynn
aỻan. a ỻyma a|wnelych. kyt gỽelych
beth a|vo ryued gennyt. nac amouyn
am·danaỽ. ony byd o wybot y venegi itt.
nyt arnat ti y byd y|keryd. namyn ar+
naf|i. kanys mi yssyd athro itt. ac am+
ryfael enryded a|gỽassanaeth a|gym+
erassant. A phan uu amser y gyscu
yd|aethant. Pan|doeth y|dyd gyntaf.
kyuodi a|oruc. peredur. a chymryt y varch
a chan gennyat y|ewythyr kychwyn
ymeith. Ac ef a|doeth y|goet maỽr yn+
yal. ac yn niben y coet y deuth y
dol. a|r tu araỻ y|r dol wastat y|gỽelei
gaer vaỽr. a|thu a|r ỻe hỽnnỽ y kyrchỽ+
ys. peredura|r porth a|gauas yn|agoret. ac
y|r neuad y|deuth. sef y|gỽelei gỽr gỽyn+
ỻỽyt telediw yn eisted ar ystlys y neu+
ad. a mackỽyeit yn amyl yn|y gylch.
a chyfodi a|orugant yn vrdasseid a|e
erbynnyaỽ. a|e dodi y eisted ar y neiỻ
laỽ y|r gỽr bioed y ỻys. Ac ymdidan a|o+
rugant. a phan uu amser mynet y|r
bỽyt. dodi. peredur. a|ỽnaethpỽyt y eisted ar
neiỻ laỽ y gỽr mỽyn y vỽyta. A gỽedy
daruot bỽyta ac yvet eu hamkanu.

664

gofyn a|oruc y gỽrda y. peredur. a|wydyat
ef lad a|chledyf. Pei kaffỽn dysc te+
bic oed gennyf y|gỽydỽn heb·y. peredur.
Sef yd|oed ystỽffỽl maỽr yn ỻaỽr y
neuad amgyffret milỽr yndaỽ.
Kymer heb y gỽr ỽrth peredur. y cledyf
racko a|tharaỽ yr ystỽffỽl hayarn.
a pheredur a gyfodes ac a|drewis yr
ystỽffỽl yny vu yn|deu dryỻ a|r cled+
yf yn|deudryỻ. Bỽrỽ y dryỻyeu ygyt
a chyuanna ỽynt. Peredur a|e dodes y+
gyt a chyuannhau a|orugant ual
kynt. a|r eilweith y trewis yr ystỽ+
ffỽl yny vyd yn|deudryỻ a|r cledyf
yn|deudryỻ. Ac ual kynt kyuannhav
a|orugant. a|r dryded weith y kyffelyb
dyrnaỽt a trewis a|e bỽrỽ ygyt ac ny
chyuanhaei na|r ystỽffỽl na|r cledyf.
Je was heb y|gỽr dos y eisted beỻach
a|m bendith ytt. Yn|y teyrnas goreu
dyn a|lad a chledyf ỽyt. Deuparth
dy dewred a|geueist. a|r trayan yssyd
heb gael. a gỽedy keffych yn gỽ+
byl ny|thyckya y neb amrysson a
thi. a|th ewythyr ỽyf ynneu vraỽt
dy vam. brodoryon ym ni a|r|gỽr y
buost neithwyr yn|y ty. Ac yna ym+
didan a|e|ewythyr a|oruc peredurar hynny
y gỽelei deu was yn|dyuot y|r neuad.
ac yn|mynet y|r ystaueỻ. a gwaew
gantunt anveitraỽl y veint. a|thri
ffrỽt o waet yn redec o|r mỽn hyt
y ỻaỽr. A|phan welas ef y niuer
hỽnnỽ. ỻeuein a|drycyruerth a|orug+
gant. Ac yr hynny ny thorres y|gwr
y ymdidan a pheredurYr hynny ny dy+
wat ef y beredur yr ystyr. ny|s gofyn+
naỽd ynteu. Gỽedy tewi yspeit ve+
chan. ar hynny ỻyma dỽy vorw+
yn yn|dyuot. a|dysgyl vaỽr y·ryng+
tunt. a|phenn gỽr yn|y dysgyl. a gỽ+
aet yn amyl yn|y chylch. ac yna
diaspedein a|orugant yn vaỽr ni+
uer y ys. yny|oed vlin trigyaỽ yn
vn ỻys ac ỽynt. Ac o|r diwed tewi o+