Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 162v

Peredur

162v

659

yn*|gỽassanaethu o|orvlỽch eur ar wenhỽy+
uar. Yna y marchaỽc a dineuaỽd y ỻyn
a|oed yndaỽ am y|hỽyneb a|e bronffoỻ. a ro+
di bonclust maỽr y wenhỽyfar. A dywe+
dut. o|r byd neb ky ehofnet. ac amỽyn y
gorulỽch hỽnn a mi. a dial sarhaet gỽ+
enhỽyfar. deuet y|m|ol y|r|weirglod a mi
a|e|harhoaf yno. a|y varch a gymerth y
march a|r weirglod a|gyrchỽys. Sef a|o+
rugant paỽb o|r teulu gostỽng eu penneu.
rac adolỽyn y un vynet y dial sarhaet gỽ+
enhỽyfar. a thebygolyaeth oed gantunt
na wnaei neb chỽaen kyn|ehofnet a hynny.
o·ny bei uot arnaỽ vilwryaeth. ac an+
gerd. neu letrith. ual na|aỻei neb ymdial
ac ef. Ar hynny ỻyma peredur yn|dyuot
y|r|neuad ar geffyl brychwelỽ ysgyrnic.
a chyweirdabeu musgreỻ arnaỽ. ac yn
anhydỽf yn|ỻys kyfurd a|honno. Sef yd
oed gei yn|seuyỻ ym perued y neuad.
Dywet heb·y peredur y gỽr hir racko
mae arthur. Beth a|vynnut ti heb·y kei
ac arthur. Vy mam a|erchis ymi dyuot
y|m urdaỽ yn varchaỽc vrdaỽl att arthur.
Myn vyg|kret heb·y kei ry aghyweir yd
wyt o uarch ac arueu. Ac ar hynny y ar+
ganuot o|r teulu a bỽrỽ ỻyskyon idaỽ.
Ar hynny ỻyma gỽr yn|dyuot y myỽn. a
dathoed vlỽydyn kyn|no hynny y lys ar+
thur. ef a|chorres. y erchi trỽydet y ar+
thur. a hynny a gaỽssant. Ac yg|gouot
y vlỽydyn ny dywedassei un ohonunt
vn geir ỽrth neb. a phan arganvu y|cor
peredur. haha heb ef grossaỽ* duỽ ỽrthyt
peredur dec uab efraỽc. arbennic milwyr
a blodeu marchogyon. Dioer heb·y|kei
ỻyna vedru yn|drỽc bot vlỽydyn yn|ỻys
arthur yn vut yn kael dewis dy ymdi+
danỽr. a galỽ y kyfryỽ dyn a|hỽnn yg
gỽyd arthur a|e deulu. a|e dystu yn ar+
bennic milwyr. a blodeu marchogy+
on. a|rodi bonclust idaỽ yny vyd y|r ỻaỽr
yn|y varỽ lewic. ar hynny ỻyma y
gorres haha heb hi grossaỽ duỽ ỽrthyt
peredur dec uab efraỽc. blodeu y milwyr
a channỽỻ* y marchogyon. Je vorỽyn

660

heb·y kei. llyna vedr yn drỽc bot
vlỽydyn yn vut yn|ỻys arthur. a
galỽ y kyfryỽ|dyn hỽnn yn|y|mod y
gelweist. a gỽan gỽth troet o gei yn+
di yny vyd y|r ỻaỽr yn varỽ lewic. Y
gỽr hir heb·y peredur manac ym
mae arthur. Taỽ a|th son heb·y|kei.
dos yn|ol y marchaỽc a|aeth odyma
y|r weirglaỽd. a|dỽc y gorvlỽch y gan+
taỽ. a|bỽrỽ ef. a chymer y varch a|e
arueu. a gỽedy hynny ti a geffy
dy urdaỽ yn varchaỽc urdaỽl.
Y gỽr hir minneu a|wnaf hynny
ac ymchoelut penn y varch ac aỻan.
ac y|r weirglod. a|phan|deuth yd|oed
y marchaỽc yn marchogaeth yn
ryuygus o|e aỻel a|e|dewred o|e teby+
golyaeth ef. Dywet heb y march+
aỽc a|weleist di neb o|r ỻys yn|dyuot
y|m ol i. Gỽr hir oed yno heb ef.
a erchis ymi dy vỽrỽ di a chymryt
y gorulỽch a|r|march a|r arueu y|my
hun. Taỽ heb y marchaỽc. dos
drachefyn y|r ỻys. ac arch y gennyf
y arthur dyuot ae ef ae araỻ y
ymwan a|mi. ac o·ny|daỽ yn gyf+
lym ny|s arhoaf i euo. Myn vyg
cret heb·y peredur. dewis di ae o|th
vod ae o|th anvod. mivi a vynnaf
y march a|r arueu a|r gorflỽch.
ac yna y gyrchu o|r marchaỽc
ef yn|ỻidyaỽc. a|e wan ac arỻost
y waeỽ yrỽng ysgỽyd a mynwgyl.
dyrnaỽt maỽr doluryus. a ha
was heb·y peredur. ny chỽaryei
weisson vy|mam a mivi veỻy.
Minneu a|chỽaryaf a thitheu ual
hynn. a|e vỽrỽ ef a gaflach bla+
enỻym. a|e vedru yn|y lygat yny
vyd trỽy y wegil aỻan. ac ynteu
yn|varỽ yn gytneit. Dioer heb+
yr owein uab uryen ỽrth gei. drỽc
y medreist am|dyn ffol a|yrreist
y·n ol y marchaỽc. Ac un o deu
a derỽ idaỽ ae lad ae vỽrỽ. os y
vỽrỽ a derỽ y|r marchaỽc. rif gỽr