Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 161r

Owain

161r

653

nos gynt. Ac owein a pallỽys idi.
Ac am hynny y ỻosgỽn ninneu hi.
Dioer heb·yr owein marchaỽc da
oed hỽnnỽ. A ryued oed gennyf|i pei
gỽypei ef uot ar y uorỽyn hynny.
na|delei y hamdiffyn. A|phei myn+
neỽch chỽi vyui drostaỽ ef. miui
a|aỽn y chỽi. Mynnỽn heb y gweis+
son mynn|y gỽr a|n gỽnaeth. a
mynet a|orugant y ymdiot ac ow+
ein. a gofut a|gafas owein gan
y deu|was. Ac ar hynny y ỻeỽ a ner+
thỽys owein. ac a oruuant ar y
gỽeisson. Ac yna y|dywedassant
ỽynteu. ha unbenn. nyt oed amot
ynni ymlad namyn a thydi dy
hun. Ac ys anhaỽs ynni ymlad
a|r anifeil racko noc a thydi. Ac
yna y|dodes owein y|ỻeỽ yn|y ỻe y
buassei y uorỽyn yg|karchar. a
gỽneuthur mur maen ar y drỽs.
A mynet y ymlad a|r gỽyr mal kynt.
ac ny dothoed owein y nerth ettwa.
A hydyr oed y|deu was arnaỽ. A|r
ỻew vyth yn disgrechu am vot
gouut ar owein. a rỽygaỽ y mur
a|oruc y|ỻew yny gauas fford aỻan.
Ac yn|gyflym y|ỻadaỽd y neiỻ o|r gỽ+
eisson. ac yn|y ỻe y ỻadaỽd y ỻaỻ.
Ac ueỻy y|differassant hỽy lunet rac
y|ỻosgi. Ac yna yd|aeth owein a Lu+
net gyt ac ef y|gyfoeth iarỻes y
ffynnaỽn. a|phan doeth odyno y
duc y iarỻes gantaỽ y lys arthur.
A|hi a uu wreic tra|uu vyỽ hi. ~
A C yna y|deuth ef fford y lys
y du traỽs. ac ymladaỽd ac
ef. ac nyt ymedewis y ỻeỽ
ac owein yny oruu ar y|du|traỽs.
A|phan|doeth ef fford y lys y du
traỽs y neuad a gyrchỽys. Ac y+
no y|gỽelas ef pedeir gỽraged ar
hugeint. telediwaf o|r a|welas neb
eiryoet. ac nyt oed diỻat ymdan+
nunt werth pedeir ar|hugeint o
aryant. A|chyn|tristet oedynt ac

654

agheu. A gofyn a|oruc owein udunt
ystyr eu|tristit. Y dywedassant ỽynteu
panyỽ merchet ieirỻ oedynt. Ac ny do+
thoedynt yno namyn a|r gỽr mỽyhaf
a garei bop un o·nadunt gyt a hi.
A|phan|doetham ni yma ni a gaỽssam
lewenyd a|pharch ac an gỽneuthur
yn vedỽ. A gỽedy y beym uedỽ y deu+
ei y kythreul bieu y ỻys honn. ac y
ỻadei an|gỽyr oỻ. ac y|dygei an meirch
ninneu ac an diỻat ac an eur ac an ary+
ant. A chorfforoed y gỽyr yssyd yn|yr
un ty a ỻawer o galaned ygyt ac ỽynt.
a|ỻyna itti unben ystyr an tristit ni.
a|drỽc yỽ gennym ni unben dy dyuot
titheu yma rac drỽc itt. A thruan uu
gan owein hynny. a|mynet a|oruc y
orymdeith aỻann. Ac ef a|welei uarch+
aỽc yn|dyuot attaỽ. ac yn|y aruoỻ trỽy
lewenyd a|charyat ual bei braỽt idaỽ.
Sef oed hỽnnỽ y du|traỽs. Duỽ a|ỽyr
heb·yr owein nat y gyrchu dy lewenyd
y|dodỽyf i yma. Duỽ a|wyr heb ynteu
na|s keffy ditheu. Ac yn|y ỻe ymgyrchu
a|ỽnaethant. Ac ymadoydi yn|drut.
ac ymdihauarchu ac ef a|oruc owein
ac ef. a|e rỽymaỽ a|e dỽylaỽ ar|y gefyn.
a naỽd a erchis y du traỽs y owein.
A dywedut ỽrthaỽ. arglỽyd owein heb
ef. darogan oed dy|dyuot ti yma y|m
darestỽng|i. a thitheu a|deuthost.
ac a|orugost hynny. Ac yspeilỽr uum
i yma. ac yspeilty uu uyn|ty. a dyro
im vy eneit. A mi a|af yn yspyttyỽr.
a|mi a gynhalyaf y ty hỽnn yn yspy+
tty y|wann ac y|gadarn. tra vỽyf vyỽ
rac dy eneit ti. Ac owein a|gymerth
hynny gantaỽ. ac yno y|bu owein y
nos honno. a thrannoeth y kymerth
y|pedeir gỽraged ar|hugeint a|e meirch.
a|e diỻat. ac a|dathoed gantunt o|da
a|thlysseu. Ac y kerdỽys ac ỽynt gyt
ac ef hyt yn ỻys arthur. A ỻawen uu+
assei arthur ỽrthaỽ gynt pan y koỻas+
sei. a ỻaỽenach yna. a|r gỽraged hynny
yr honn a vynnei drigyaỽ yn ỻys arthur