Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 160v

Owain

160v

651

yn amyl arnei. A|r iarll bieu y gaer hon+
no goreu gỽr am|vỽyt yỽ o|r byt. Ac yno y
geỻy di uot heno. Ac ny wylỽys gỽylỽr
y arglỽyd eiryoet yn|gystal ac y gỽylỽ+
ys y ỻeỽ owein y nos honno. Ac yna y
kyweiryỽys owein y uarch. ac y kerd+
daỽd racdaỽ trỽy y ryt yny welas y
gaer. Ac y doeth y|r gaer. a|e aruoỻ a|+
naethpỽyt idaỽ yno yn enrydedus. a|chy+
weiryaỽ y uarch yn|diwaỻ. a|dodi dogyn
o vỽyt rac y uronn. A mynet a|oruc y
ỻeỽ y bresseb y march y orwed. hyt na
lyfassei neb o|r gaer uynet ygkyfyl y
march. a|diheu oed gan owein. na welas
eiryoet ỻe kystal y wassanaeth a hỽnnỽ.
A chyn|dristet oed bop dyn yno a|chyn
bei agheu ympop dyn o·nadunt. A my+
net a|orugant y vỽyta. ac eisted a|oruc
yr iarỻ ar y neiỻ laỽ y|owein. Ac un verch
oed idaỽ ar y tu araỻ y owein. A diheu
oed gan owein na welas eiryoet vn vo+
rỽyn delediwach no honno. A dyuot a|o+
ruc y ỻew rỽng deu troet owein dan
y bỽrd. Ac owein a|e porthes o bop bỽyt
o|r a|oed idaỽ ynteu. Ac ny welas owe+
in bei kymeint yno a thristyt y dyny+
on. Ac am hanner bỽytta gressaỽu
owein a|oruc y iarỻ. Madỽs oed itt
bot yn ỻawen heb·yr owein. Duỽ a|ỽyr
y ni nat ỽrthyt ti yd ym drist ni. na+
myn dyuot deunyd tristit in a gofal.
Beth yỽ hynny heb·yr owein. Deu
uab oed im. a mynet uyn deu uab y|r
mynyd doe y hela. Sef y mae bỽyst+
uil yno a|ỻad dynyon a|wna. ac eu
hyssu. A dala vy meibon a|oruc. ac a+
uory y mae oet dyd y·rof|i ac ef y ro+
di y vorỽyn honno idaỽ. neu ynteu
a|ladho vy meibon y|m gỽyd ac eil+
lun dyn yssyd arnaỽ. Ac nyt ỻei ef
no chaỽr. Dioer heb·yr owein. tru+
an yỽ hynny. a phy|un a|wney dith+
eu o hynny. Duỽ a|wyr arnaf heb
yr iarỻ uot yn diweirach gennyf
diuetha vy meibon a|gafas o|m han+
uod. no rodi uy merch idaỽ o|m|bod.

652

o|e ỻygru. a|diuetha. ac ymdidan
a|wnaethant am betheu ereiỻ.
Ac yno y bu owein y nos honno.
a|r bore trannoeth ỽynt a glyw+
ynt tỽryf anveitraỽl y ueint.
Sef oed hynny y gỽr maỽr yn
dyuot a|r deu uab gantaỽ. A myn+
nu kadỽ y gaer a|oruc y iarỻ
racdaỽ a dilyssu y deu vab.
Gỽisgaỽ a oruc owein y arueu
ymdanaỽ. a mynet aỻanac ym+
braỽf a|r gỽr. A|r ỻeỽ yn|y ol.
A phan|welas y gỽr owein yn
aruaỽc. y gyrchu a|oruc. Ac ym+
lad ac ef. a|gỽeỻ o laỽer yd ym+
ladei y ỻeỽ a|r gỽr maỽr noc
owein. Y·rof|i a duỽ heb y gỽr
ỽrth owein. nyt oed gyfyg gen+
nyf ymlad a thidi bei na|bei yr
anifeil gyt a|thi. Ac yna y byry+
aỽd owein y ỻeỽ y|r gaer. a chaeu
y porth arnaỽ. A dyuot y ymlad
ual kynt a|r|gỽr maỽr. a disgrech
a|oruc y ỻeỽ am glybot gofut
ar owein. a drigyaỽ yny vyd
ar|neuad yr iarỻ. ac y ar y neu+
ad hyt ar y gaer. ac y|ar y gaer
y neidyaỽd yny uu gyt|ac owein.
a phaluaỽt a|trewis y|ỻeỽ ar benn
ysgỽyd y gỽr maỽr yny uyd y
balaf trỽy bleth y dỽyclun. ual
y gỽelit y hoỻ amysgar yn ỻith+
raỽ ohonaỽ. Ac yna y dygỽydỽys
y gỽr maỽr yn varỽ. Ac yna y
rodes owein y deu vab y|r iarỻ.
a gỽahaỽd owein a|oruc yr iarỻ.
ac ny|s|mynnaỽd owein. namyn
dyuot racdaỽ y|r dol yd|oed Lunet
yndi. Ac ef a|welei yno kynneu
uaỽr o tan. A deu was penn·gr+
ych wineu delediỽ yn mynet
a|r uorỽyn o|e bỽrỽ yn|y tan.
A gofyn a|oruc owein py beth
a|holynt y|r uorỽyn. a datkanu
eu kyfranc a|orugant idaỽ.
mal y|datkanassei y uorỽyn y