Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 159v

Owain

159v

647

a dot ger llaỽ y|dyn gynneu. Ac
ir ef a|r ireit hỽnn ar gyfeir y gal  ̷+
lon. Ac o|r|byd eneit yndaỽ ef a|gy  ̷+
fyt gan yr ireit hỽnn. a|gỽylya
beth a|wnel. a|r uorỽyn a|deuth rac+
di. A chỽbyl o|r ireit a|rodes arnaỽ.
ac adaỽ y march a|r diỻat ach y
laỽ. A mynet ruthur y ỽrthaỽ. ac
ymgudyaỽ a|disgỽyl arnaỽ. Ac ym
penn rynnaỽd hi a|e gỽelei yn|kossi y
vreicheu. Ac yn|kyfodi y uynyd ac
yn|edrych ar y gnaỽt. a chymryt
kewilyd a|oruc mor hagyr oed y
delỽ a|oed arnaỽ. ac arganfot a|oruc
y march a|r diỻat y ỽrthaỽ. Ac ym+
lithraỽ a|oruc yny gafas tynnu y
diỻat attaỽ o|r kyfrỽy. ac eu gỽisga+
ỽ. ac esgynnu ar y march o abreid
a|oruc. Ac yna ymdangos a|oruc
y uorỽyn idaỽ. a|chyuarch gỽeỻ
idaỽ. a|ỻawen uu ynteu ỽrth y vo+
rỽyn. a gofyn a|oruc idi py|dir oed
hỽnnỽ a|phy|le. Dioer heb y uorỽ+
yn iarỻes wedỽ bieu y kasteỻ rac+
ko. A|phan|uu uarỽ y gỽr ef a|e+
dewis genthi dỽy iarỻaeth. a he+
diỽ nyt oes ar y helỽ namyn
yr unty hỽnn ny|s ry dycko iarỻ
ieuanc yssyd gymodaỽc idi. am nat
aei yn wreic idaỽ. Truan yỽ
hynny heb·yr owein. a|cherdet a|o+
ruc owein a|r uorỽyn y|r kasteỻ.
A disgynnu a|wnaeth owein yn|y
casteỻ. a|r uorỽyn a|e duc y ystaueỻ
esmỽyth. a|chynneu tan idaỽ a|e
adaỽ yno. A dyuot a|oruc y vorỽyn
att y iarỻes. a rodi y gorvlỽch y+
n|y ỻaỽ. H a vorỽyn heb yr iar+
ỻes mae yr ireit oỻ. neur goỻes
oỻ heb hi. Ha vorỽyn heb yr iar+
ỻes. nyt haỽd gennyf|i dy atneiry+
aỽ di yr hynny. Oed diryeit hagen
y minneu treulaỽ gỽerth seith u+
geint punt o ireit gỽerthuaỽr ỽrth
dyn heb wybot pỽy. Ac eissoes uo+
rỽyn heb hi gỽassanaetha di euo.

648

yny vo diwaỻ o|gỽbyl. A hynny
y uorwyn y wassanaethu ar|vỽyt a|dia+
ỽt a|than a gỽely ac enneint yny vu
iach. a|r bleỽ a|aet* y ar owein yn tor+
uenneu kennoc. sef y bu yn hynny tri
mis. a gỽynnach oed y gnaỽt yna. noc
y buassei gynt. Ac ar hynny y|clywei
owein diwarnaỽt kynnỽryf yn|y cas+
teỻ. a|dỽyn arueu y myỽn. A gofyn
a|oruc owein y|r uorỽyn. py gynnỽryf
yỽ hỽnn. Y iarỻ heb hi a|dywedeis i
ytti yssyd yn|dyuot ỽrth y kasteỻ. y gei+
saỽ diua y wreic honn a ỻu maỽr gan+
taỽ. Gofyn a|oruc owein a|oes uarch
ac arueu y|r iarỻes. Oes heb y vorỽyn
y rei goreu o|r byt. a|ey di y erchi ymi
benffic march ac arueu heb·yr owein
pei gaỻỽn uynet yn edrychyat ar y
ỻu. af heb y uorỽyn. a dyuot att yr iar+
ỻes a|oruc. A dywedut ỽrthi y hymadra+
ỽd o gỽbyl. Sef a|oruc yr iarỻes chỽ+
erthin. Y·rof|i a|duỽ heb hi mi a|rodaf
idaỽ uarch ac arueu byth. Ac ny
bu ar y helỽ eiryoet march ac aruev
kystal ac ỽynt. a|da yỽ gennyf|i eu
kymryt o·honaỽ. rac eu kaffel o|m
gelynyon auory o|m hanuod. Ac ny
ỽn beth a vynn ac ỽynt. a|dyfot a|w+
naethpỽyt a gỽasgỽyn du telediw a
chyfrỽy o ffawyd arnaỽ. ac a dogon
o arueu gỽr a march. A|gỽisgaỽ a|or+
uc owein ym·danaỽ. ac esgynnu ar
y varch. a mynet ymeith a deu uackỽy
gyt ac ef yn gyweir o veirch ac
arueu. a|phan deuthant parth a
ỻu yr iarỻ. ny welynt nac ol nac
eithaf idaỽ. A gofyn a|oruc owein
y|r mackỽyeit. pa vydin yd oed yr
iarỻ yndi. Y vydin y mae y pedeir
ystondard melynyon yndi racko
heb ỽynt. dỽy yssyd yn|y vlaen a
dỽy yn|y ol. Je heb·yr|owein eỽch chỽi
drachefyn. ac arhoỽch viui yn|ym+
yl porth y kasteỻ. Ymchoelut a|o+
rugant hỽy. a|cherdet a|oruc ynteu
racdaỽ yny gyferuyd a|r iarỻ. A|e|tyn+