Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 158r

Owain

158r

641

benn a|doeth gyt a|mi. Dyret ti ac ef
heb yr iarỻes am hanner dyd avory.
y ymwelet a|mi. a minneu a|baraf ys+
gyfalhau y|dref erbyn hynny. A dy+
uot a|wnaeth hi adref. Ac am|hanner
dyd trannoeth y gỽisgỽys owein
ymdanaỽ peis a sỽrcot a manteỻ
o|bali melyn. ac orffreis lydan yn|y
vanteỻ o eur ỻin. a dỽy wintas o
gordwal brith am y|draet. a ỻun ỻeỽ
o|eur yn|eu|kaeu. a dyuot a|ỽnaethnt*
hyt yn ystaueỻ y iarỻes. A ỻawen
uu y iarỻes wrthunt. Ac edrych ar
owein yn graff a|oruc y iarỻes.
Lunet heb hi nyt oes wed kerdetwr ar
yr unben hỽnn. Py drỽc yỽ hynny ar+
glỽydes heb·y lunet. Y·roff|i a|duỽ
heb y iarỻes na|duc dyn eneit vy ar+
glwyd|i o|e gorff namyn y gỽr hỽnn
Handit gỽeỻ itt arglỽydes. pei na
bei drech noc ef ny|s dygei ynteu y
eneit ef. Ny eỻir dim ỽrth hynny
heb hi kan deryỽ. Eỽch chỽi dra+
chefyn atref heb yr iarỻes. a min+
neu a|gymeraf gyghor. A pheri
dyfynnu y hoỻ gyuoeth y un|ỻe
drannoeth a|oruc y iarỻes. a me+
negi udunt uot y hiarỻaeth yn
wedu. ac na eỻit y chynnal o·nyt
o uarch ac arueu a milỽryaeth.
Ac ysef y rodaf inneu ar awch deỽ+
is chỽi. ae un ohonaỽch chỽi a|m
kymero i. ae vyg|kannyadu yn+
neu y|gymrut gỽr a|e kanhalyo
o|le araỻ. Sef a|gaỽsant yn eu kyg+
hor kanhadu idi gỽra o le araỻ.
Ac yna y|duc hitheu escyb ac ar+
chescyb o|e|ỻys y wneuthur y pri+
odas hi ac owein. A|gỽrhau a|oru+
gant gỽyr y iarỻaeth y owein.
Ac owein a gedwis y ffynnaỽn o
waeỽ a chledyf. Sef mal y kedỽis
a|delei o varchaỽc yno. owein a|e
byryei. ac a|e|gỽerthei yr y laỽn
werth. A|r|da hỽnnỽ a rannei ow+
ein y varỽnyeit a|e uarchogyon

642

hyt nat oed vỽy gan y gyfoeth gary+
at dyn o|r byt oỻ no|r eidaỽ ef. A their
blyned y bu ef ueỻy. ~ ~ ~
A C ual yd|oed walchmei diw+
arnaỽt yn|gorymdeith ygyt
a|r amheraỽdyr arthur. edrych
a|oruc ar arthur a|e welet yn trist   
gystudedic. a doluryaỽ a|oruc   
gỽalchmei yn uaỽr o|welet arthur
yn|y drych hỽnnỽ. a gofyn a|oruc
idaỽ. arglỽyd heb py derỽ itti. Y·rof
a duỽ walchmei heb·yr arthur hir+
aeth yssyd arnaf am owein. a goỻes
y gennyf meint teir blyned. Ac
o|bydaf y bedwared vlỽydyn heb
y welet ny byd vy eneit y|m|korff.
a|mi a|ỽn yn|hyspys panyỽ o ymdi+
dan kynon mab clydno y koỻes
owein y gennym. Nyt reit itti
heb·y gỽalchmei luydyaỽ dy gyfo+
eth yr hynny. namyn ti a|gỽyr dy
ty a|eiỻ dial owein o|r|ỻas. neu y
rydhau ot ydiw yg|karchar. ac
os buỽ y dỽyn gyt a thi. ac ar a
dywaỽt gỽalchmei y trigywyt.
ac ymgyweiryaỽ a|wnaeth arthur
a gỽyr y|dy gyt ac ef y geissaỽ ow+
ein. Sef oed meint y nifer teir
mil heb amlaỽ·dynyon. a|chynon
mab clydno yn|gyfarỽyd udunt. A
dyuot a|oruc arthur hyt y gaer y
buassei gynon yndi. a phan|deu+
thant yno yd|oed y|gỽeisson yn sae+
thu yn yr un ỻe. a|r gỽr melyn yn
seuyỻ ach eu ỻaỽ. A phan welas
y|gỽr melyn arthur. kyuarch gw+
eỻ a|oruc idaỽ a|e wahaỽd. a|chym+
ryt gỽahaỽd a|oruc arthur. Ac
y|r gaer yd|aethant. a chyt bei
maỽr eu|niuer. ny|wydit eu hystyr
yn|y gaer. a chyuodi a|oruc y mo+
rynyon y eu gỽassanaethu. a bei
a|welsant ar bop gỽassanaeth ei+
ryoet eithyr gwassanaeth y gỽ+
raged. ac nyt oed waeth gwassa+
naeth gỽeisson y meirch y nos