Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 157v

Owain

157v

639

ledeist di doe. Duỽ a|wyr heb·yr|owein ar+
naf. mae mỽyhaf gỽreic a|garaf|i yỽ hi.
Duỽ a|wyr heb y uorỽyn na|char hi dy+
di na|bychydic na|dim. Ac ar hynny
kyuodi a|oruc y vorỽyn a chynneu tan
glo. a ỻanỽ crochan o|dỽfyr a|e dodi y
dỽymaỽ. a chymryt tỽel o|vliant gỽynn
a|e|dodi am vynỽgyl owein. a chymryt
gorflỽch o ascỽrn eliphant. a chaỽc ary+
ant. a|e lanỽ o|r dỽfyr tỽym. a|golchi penn
owein. ac odyna agori prenuol a|thyn+
nu ellyn. a|e charn o asgỽrn eliphant.
A deu ganaỽl eureit ar yr eỻyn. Ac
eiỻaỽ y uaraf a|oruc a sychu y benn a|e
vynỽgyl a|r tỽel. ac odyna dyrchafel
a|oruc y uorỽyn rac bronn owein. a
dyuot a|e ginyaỽ idaỽ. a diheu oed gan
owein. na chafas eiryoet kinyaỽ
kystal a|honno na|diwaỻach y wasa+
naeth. A gỽedy daruot idaỽ y giny+
aỽ. kyweiryaỽ a|oruc y uorỽyn y
gỽely. Dos yma heb hi y gyscu a
minneu a|af y|orderchu itti. a mynet
a|oruc owein y gysgu. a|chaeu
drỽs y ỻofft a|oruc y vorỽyn a|mynet
a mynet parth a|r gaer. a|phan|deuth
yno nyt oed yno namyn tristyt a go+
ual. A|r iarỻes e|hun yn|yr ystaueỻ
heb diodef gỽelet dyn rac tristit. a
dyuot a|oruc lunet attei a|chyuarch
gỽeỻ idi. ac ny|s attebaỽd yr iarỻes.
a blyghau a|oruc y uorỽyn a|dywet+
ut ỽrthi. Py|derỽ ytti pryt nat attep+
pych y neb hediỽ. Lunet heb yr iarỻes
py wyneb yssyd arnat ti. pryt na de+
lut y edrych y gofut a uu arnaf|i. ac
a|oed itti. ac ys|gỽneuthum i dy·ti yn
gyfoethaỽc. Ac a|oed kam itti. na|de+
lut y edrych y gofut a uu arnaf|i. ac
oed kam itti hynny. Dioer heb·y
lunet. ny thebygỽn i na bei weỻ dy
synỽyr di noc y mae. Oed weỻ ytti ge+
issaỽ goualu am enniỻ y gỽrda hỽnnỽ.
noc am|peth araỻ. ny eỻych byth y ga+
ffel. Y·rof a|duỽ heb yr iarỻes. ny|aỻỽn
i vyth enniỻ vy arglỽyd i o dyn araỻ.

640

yn|y|byt. Gaỻut heb·lunet gỽrha|gỽr a
vei gystal ac ef neu|weỻ noc ef. Y·rof i a
duỽ heb yr Jarỻes pei na|bei ỽrthmun
gennyf peri dihenydyaỽ dyn a uackỽn
mi a|barỽn dy dihenydyaỽ. am gyffely+
bu ỽrthyf peth mor aghywir a hynny.
a pheri dy dehol ditheu mi a|e gỽnaf.
Da yỽ gennyf heb·y lunet nat achaỽs itt
y hynny. namyn am uenegi o·honaf|i
ytti dy les. ỻe ny|s metrut dy hun. a me+
vyl idi ohonam y|gyntaf a yrro att y|gilyd.
a|miui y adolỽyn gỽahaỽd itti. ae titheu
y|m gỽahaỽd inneu. Ac ar hynny my+
net a|oruc lunet y·meith. a chyfodi a|o+
ruc y|r iarỻes hyt ar drỽs yr ystaueỻ yn
ol lunet. a phessychu yn uchel. ac edrych
a|oruc lunet tu dra|e|chefyn. Ac emnei+
daỽ a|oruc yr iarỻes ar lunet. a|dyuot
drachefyn a|oruc lunet att yr iarỻes.
Yrof|i a|duỽ heb yr iarỻes ỽrth lunet
drỽc yỽ dy anyan. a chanys vy ỻes i
yd oedut ti yn|y uenegi im. manac pa
fford vei hynny. Mi a|e|managaf heb hi.
Ti a|wdost na eỻir kynnal dy gyfoeth
di namyn o vilỽryaeth ac arueu. ac
am hynny keis yn ebrỽyd a|e kynhalyo.
Pa|fford y gaỻaf i hynny heb yr iarỻes
Managaf heb·y lunet. Ony eỻy di gyn  ̷+
nal y ffynnaỽn. ny eỻy gynnal dy gyuo  ̷+
eth. Ny eiỻ kynnal y ffynnaỽn namyn
vn o teulu arthur. A minneu a|af heb+
y lunet hyt yn ỻys arthur. a mefyl im
heb hi o deuaf odyno heb uilỽr a gattỽo
y ffynnaỽn yn gystal neu yn|weỻ no|r
gỽr a|e kedwis gynt. anhaỽd yỽ hynny
heb yr iarỻes. ac eissoes dos y|brofi yr
hynn a|dywedy. Kychỽyn a|oruc lunet ar
uedỽl mynet y lys arthur. A dyuot a|oruc
y|r ỻofft att owein. Ac yno y|bu hi gyt ac
owein yny oed amser idi dyuot o|lys arthur.
Ac yna gỽisgaỽ ymdanei a|oruc hi a dy+
uot y ymwelet a|r iarỻes. a|ỻawen uu y
iarỻes ỽrthi. chỽedleu o lys arthur gen+
nyt heb yr iarỻes. Goreu chỽedyl gennyf
arglỽydes heb hi kaffel o·honaf vy neges.
a pha bryt y mynny di dangos itt yr un+
benn