Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 152v

Ystoria Carolo Magno: Pererindod Siarlymaen

152v

619

Diamheu heb y gwarandaỽr colli
o hỽnn y bỽyỻ ac ny bu gerth pỽyỻ
y|gỽr a lettyei y ryỽ bobyl honn.
Gwaryet bertram beỻach. Para+
ỽt ỽyf|i heb ef. Mi a|gymeraf dỽy
daryan a·uory vn o bop tu ym.
megys dỽ·y asgeỻ. ac a|esgynnaf
dan e·hedec ar benn y mynyd uchaf
a|welsaỽch chỽi doe. ac a|ymdyrcha+
faf y|r aỽyr drỽy yr wybyr. dan ys+
kytweit y taryaneu o bop tu ym o
deuaỽt ederyn bran amysgaỽn. val
y|m|gỽeler o·duch yr hoỻ adar. Mi
a yrraf ffo ar wyth miỻtir odieithyr
y dinas ar yr hoỻ vỽystuileit o·diei+
thyr y koedyd. a|r emeith a diwyỻ
y tired rac o·vynn yr edyn. Nyt
digrif heb y gwarandaỽr y gware
hỽnn. namyn dihirỽch a choỻet a
vac y bonhedigyon. a|digrifheynt
o hely. Gereint heb·y chyarlyma+
en gỽare ditheu weithon. Mi a|ỽnaf
arglỽyd y mae tỽr vchel yn|ymyl hu
a philer ympenn y tỽr. dotter dỽy
geinaỽc dordor ar benn y|piler. a min+
neu ar dỽy viỻtir y wrthunt a|e by+
ryaf a|chledyf noeth yn gynn|vnyaỽ+
net. ac yn|gyn|gywreinet ac y byryỽyf
yr uchaf y ar yr issaf. heb ysgogi yr
issaf o|e ỻe. ac a|ordiwedaf y cledyf
kynn y syrthyaỽ y|r ỻaỽr. llyma
heb y gỽararandaỽr y gware deỽis+
saf gennyf o·honunt. kanys kyỽ+
reinach a|ỻei yndaỽ o gewilyd y
hu noc yn yr vn o|r rei ereiỻ.
gwedy daruot udunt y gwaryev
hynny kysgu a|orugant. A|r|gwaran+
daỽr a|deuth hyt ar hu. ac a|dywat
idaỽ y geir yn|y gilyd ual y dywedassei
y freinc. gan y achwanegu o ethrot
arnunt. val y gwna anhedỽr o|e ar+
glỽyd yny vu gyflaỽn hu o lit.
Ac yna y dywaỽt hu trỽy y lit bot
yn Jaỽnach y chyarlys pan|uei vedỽ
kysgu. noc gwattỽar am vrenhined
ac eu|keỻweiryaỽ. neu a|obrynassem

620

ninneu an keỻỽeiraỽ o diffic anry+
ded a gwassanaeth yn|y ỻetty. neu a gaf+
fei a vei weỻ yn|y wlat e|hun. a|r keỻw+
eir a|r gỽattwar a|orugant ac a dyỽedas+
sant. mi a vynnaf a·vory eu kỽplau.
Ac o·ny|s gaỻant ni a|dialỽn arnunt
eu gwacuocsach o nerth an breicheu
ac yn kledyfev. A phan doeth y|dyd
drannoeth. hu a|beris y ganỽr o|e
varchogyon wisgaỽ ymdanunt arueu
a diỻat ar eu gwarthaf y eu kudyaỽ.
Y marchogyon a|wnaethant ual y gor+
chymynnỽys hu udunt. a|dyuot y|r nev+
ad y eisted ygkylch y brenhin. Bren+
hin freinc ynteu ual yd|oed deuaỽt gan+
taỽ a|warandaỽei blygein ac offeren
ac oryeu. a gỽedy hynny dyuot y|r neu+
ad a|oruc. a phan|doeth y dechreuwys
hu ymliỽ ac ef yn|chỽerỽ. Paham
chyarlys heb ef y keỻỽeirut ti vyui
a|m gỽyrda neithỽyr. pann|oed Jawnach
ytt orffowys a chysgu gỽedy dy ued+
daỽt. ae ryỽ anryded hỽnnỽ a deleisti
y hu gadarn am y ỻetty a|r anryded.
Ae ueỻy y mae deuaỽt gennỽch chỽi
talu anryded. y|r neb a|e anrydedo. ac
ef a|uyd reit y chwi yr aỽr honn y gỽa+
ryeu a dechymygassaỽch chỽi neithỽyr
drỽy eireu. ef a uyd reit ywch eu kỽ+
plav hediỽ oc aỽch gweithretoed. ac o+
ny|s kỽpleỽch yn tal aỽch gỽacuocsach
chỽi a|wybydỽch beth vo aỽch an cle+
dyueu ni. Kymraỽv a|oruc chyarlys
gan yr ymadraỽd hỽnnỽ a|racuedylyaỽ
ychydic ac yn atteb idaỽ y rodes. oy|a
vrenhin kyssegredic anrydedus heb ef.
paham yr peth gorwac diffrỽyth y bydy
lidiaỽc di. ac y kyffroy dy brudder a|th doe+
thineb. yr dywedut ynvytrỽyd a masw+
ed o|r neb a|vedweist dy hun o|th wirodeu
da. ac ny wydem ni uot neb y|th ystaueỻ
namyn ny hunein. a|deuaỽt an gwlat
ni oed wedy diaỽt prydu geireu chwary+
us y chwerthin amdanunt. am gỽplav
y geireu a dywedy di mi a ymdidanaf
a|m gỽyrda. ac o gyt·gyghor ti a|geffy at+