Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 152r

Ystoria Carolo Magno: Pererindod Siarlymaen

152r

617

amdanaỽ a vo gormod gennyt. A chw+
are yn archescob ni heb·y chyarlys. Gw+
aryaf arglỽyd heb ynteu. paret hu ga+
darn auory tri emys y·gyt y redec. a min+
neu a|e ragodaf ar eu hystlysseu. ac a|es+
gynnaf ar y trydyd dros y deu. ac a wha+
ryaf a|phetwar aval ac a|e taflaf bob
eilwers o|m|dwylaỽ yn|yr aỽyr ac a|e her+
bynnaf. ac o|r|dygwyd yr vn o·nadunt
y|r ỻaỽr o vn o|m|dỽylaỽ nac yr kyffro y
meirch. nac yr eu buander nyt oes boen
ny|s diodefwyf arnaf. Dioer heb y
gwarandaỽr nyt anaduỽyn y gỽare
hwnn. ac nyt ỻe kỽyn am·danaỽ. ~
Minneu a chwaryaf weithon heb·y
gwilyam o orreins o ganyat chyar+
lys. y bel hayarn a|welsaỽch chỽi gyn+
neu ger bronn y neuad. ny|s tynnei
vgein ychen o|e ỻe. mi a daflaf a|hi y
gaer yny uo vgein kyuelin o|r gaer
y|r ỻaỽr gan y dyrnaỽt. Dioer heb y
gwarandaỽr nyt eidaỽ nerth dyn y
gaỻu hynn. ac ny henyỽ o gedernit
dynaỽl. ac ef a|vyd reit y·tti auory y
broui. a thi a|wybydy mae gwacuocsach
yỽ y deu di. Ar oger o denmarc y daỽ
gware weithon. yn ỻawen arglỽyd
heb y tywyssaỽc. y piler maỽr a|welsa+
ỽch chỽi gynneu yn kynnal y neuad.
mi a|ymauaelaf ac ef ac a|e tynnaf o|e
le. yny vo y|neuad yn dy·gwydedic ac y+
ny letho a vo y·danei. Dioer heb y|gỽ+
arandaỽr dyn ynvyt yỽ hỽnn. ac nyt
oes le yma y bressỽylaỽ y·gyt a hynn.
Neimus dywyssaỽc bieu gwareu
weithon heb·y chyarlys. Yn|ỻaỽen
arglỽyd heb hỽnnỽ. bennffygyet hu
avory y ỻuruc dromaf a vo idaỽ ymi.
a honno ymdanaf mi a neidyaf yny
vỽyf ar benn y neuad. ac odyno y|r ỻa+
ỽr. ac odyno yn|ỻym mi a|neidaf yny
vỽyf ar neiỻaỽ hu. ac yno a ymys+
gytwaf yny uo modrỽyeu y ỻuryc yn
dattodedic ual pei kyt bei cras ˄wỻt* vei eu
defnyd. Dioer heb y gwarandaỽr
hen esgyrn yỽ y teu di. a|r gieu gwyd+

618

naf yssyd ytt. os gỽir a|arueythy.
Brengar bieu gwareu weithon heb+
y chyarlys. Paraỽt arglỽyd ỽyf|i y
hynny. Paret hu|gadarn avory dodi
cledyfev y uarchogyon yn|y seuyỻ
ac eu blaeneu y vynyd y·dan y tỽr uch+
af idaỽ. a mi a ymeỻyghaf o benn y
tỽr yn vn kỽymp yny vỽyf ar|vlaen
y kledyfeu yny dorro y blaeneu yn|di+
argyỽed ymi. Dioer heb y gwaran+
daỽr nyt dyn a|dyỽeit yr aỽr honn. ac
nyt corff dynaỽl yỽ yr eidaỽ. namyn
hayarn neu adamant os gỽir a|dyỽeit.
Bernart bieu gware ỽeithon. yn
ỻaỽen heb hỽnnỽ. yr auon a|ỽelsaỽch
chỽi gynneu odieithyr y dinas. mi
a|e trossaf o|e chanaỽl yny vo ỻaỽn yr
ystratoed. a|r tei. hyt na bo yn|y dinas
ỻe heb dỽfyr. ac yna y gỽyl hu y niver
ar|vaỽd. ac ereiỻ ar|naỽf. Ac abreid
y|dieinc hu e|hun y benn y tỽr uch·af.
rac meint y mor·gymlaỽd. Dioer heb
y gwarandaỽr nyt synhỽyrus y|dyn
a|dyweit ual hynn. a mi a|baraf yn
vore avory y vỽrỽ o|r|dinas ym|pỽyth
y gelỽyd. Y eỽrart dy gyrỽnt y daỽ
gware weithon. Mi a|chỽaryaf
yn|ỻaỽen heb ynteu. Paret hu gadarn
a·vory ỻenỽi kerỽyn o blỽm brỽt. a
minneu a|eistedaf yndi yny reỽho
y|m kylch. ac yna mi a ymysgytyaf
yny ef* kỽbỽl o|r plỽm y ỽrthyf. Dio+
er heb y gwarandaỽr hayarn neu
dur yỽ knaỽt hỽnnỽ o kỽplaa y ar+
uaeth. Haymer gware dithev we+
ithon. mi a|ỽnaf arglỽyd heb ynteu.
heulrot yssyd ymi o groen y ryỽ
bysc. ac a honno avory am vym|pen
mi a|safaf rac bronn hu pann vo
yn|kinaỽa. a mi a vỽyttaaf y·gyt
ac ef ac a|yfaf heb gyngraf arnaf
a mi a|gymeraf hu herỽyd y deu
droet. ac a|e|rodaf y seuyỻ ar y benn
ar warthaf y bỽrd. ac yna y byd kyn+
nỽryf maỽr ac ymffust yn|y neuad.
a|phaỽp o·nadunt yn ymgnith a|e|gi+
lyd