Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 13v

Brut y Brenhinoedd

13v

51

Ac yna val y dyỽespỽyt uchot. gỽedy ỻes+
gu ỻeon y kyuodes teruysc yrug y kiỽt+
aỽtwyr e|hunein. ~ ~   ~ ~ ~  
A  gỽedy marỽ ỻeon y deuth Run pa+
latyruras y vab ynteu yn|vrenhin.
ac vn vlỽydyn eisseu o vgeint y bu
yn gỽledychu. a hỽnnỽ a|duc y|bobyl
oc eu|teruysc ar duundeb. ac a adeilỽys
kaer geint. a chaer wynt. a chaer vy+
nyd paladur yr hon a|elỽir kaer septon.
Y ỻe y bu yr|eryr yn dyỽedut daroganeu
tra adeilỽyt y gaer. ac yn yr amser hỽn+
nỽ yd|oed kapis siluius yn vrenhin yn
yr eiff. ac aggeus ac amos ac azarias
yn|proffỽydi yn yr israel.  ~ ~ ~
A  gỽedy marỽ Run y|deuth bleiddut
y|uab ynteu yn|vrenhin. ac y bu u+
gein mlyned yn gỽledychu. a|r gỽr
hỽnnỽ a|adeilỽys kaer uadon. ac a|ỽnaeth
yno yr enneint tỽym yr medyginyae+
thu y|r rei marỽaỽl. a|r gỽeith hỽnnỽ
a aberthỽys ef y|r dỽywes a|elwit miner+
ua. ac y·dan yr enneint hỽnnỽ y gossodes
tan heb diffodi byth. a|r|amser hỽnnỽ
y gỽediỽys Elias broffỽyt hyt na
bei laỽ. ac y bu heb dyuot whe|mis a
their blyned yg|gỽlat kaerussalem.
a r bleiddut hỽnnỽ a|dysgỽys nigro+
mans yn gyntaf yn|yr ynys honn.
ac ny orfỽyssỽys o dychmygu kyỽrein+
rỽyd yny ỽnaeth adaned idaỽ e hun. a
phrofi ehedec. ac yn hynny y|syrthỽys
ar demyl apoỻo yn ỻundein. ac yd|ys+
sigỽys oỻ. ac yno y cladỽyt ef. ~ ~
A c|yna gỽedy marỽ bleiddut. y dry+
chafwyt ỻyr y vab ynteu yn|vre+
nhin. a thrugein mlyned y bu yn
ỻywyaỽ y vrenhinyaeth yn wraỽl ac
a adeilỽys dinas ar auon soram. ac a|e
gelỽis kaer lyr. ac yn|saesnec y gelỽ+
ir leissestyr. ac ny bu idaỽ un mab
namyn teir merchet. Sef oed enỽ+
eu y verchet. Goroniỻa. Ragaỽ. Cor+
deiỻa. a diruaỽr y karei eu|tat ỽynt
a mỽyaf eissoes y karei y verch Jeu+
af idaỽ cordeiỻa. a|phan yttoed yn ỻith+

52

raỽ parth a|henein. Medylyaỽ a|wnaeth
pa|ỽed y gadawei y gyuoeth gỽedy ef y verch+
et. Sef a|ỽnaeth profi pỽy vỽyaf o|e verchet
a|e karei ỽrth rodi idi y|ran oreu o|r kyuoeth
gan wr. a galỽ a|ỽneth* attaỽ y verch hynaf
idaỽ goroniỻa. a gofyn idi pa veint y karei
hi efo. a|thygu a|ỽnaeth hitheu y nef a dae+
ar bot yn vỽy y karei hi euo no|e heneit e
hun. a chredu a|ỽnaeth ynteu idi hynny. a dy+
ỽedut kan oed kymeint y karei hi euo a
hynny. Y rodei ynteu draean y gyuoeth gen+
ti hi y ỽr a|deỽissei yn ynys prydein. ac yn
ol honno galỽ attaỽ ragua y verch eil hy+
naf idaỽ a gofyn idi pa veint y karei hi euo
a thygu a|ỽnaeth hitheu y gyuoetheu y
nef a|r daear na aỻei hi dyỽedut ar y tha+
uaỽt leueryd pa veint y karei hi euo. a chre+
du a|ỽnaeth ynteu hynny ac adaỽ idi hitheu
y rodi y|r gỽr a|deỽissei a|thraean y gyuoeth
genti. ac yna y gelỽis y verch Jeuaf idaỽ
attaỽ. a gouyn idi pa veint y karei hi euo.
a dyỽedut a|ỽnaeth hitheu y ry|garu ef ei+
ryoet megys y|dylyei uerch garu y|that
ac nat ytoed etỽa yn peidaỽ a|r karyant* hỽn+
nỽ. ac erchi idaỽ gỽarandaỽ yn graff pa ve+
int oed hynny. a sef oed hynny y veint y
bei y gyuoeth a|Jechyt a|e deỽred. a blyghau
a ỻidiaỽ a|oruc ynteu. a|dyỽedut ỽrthi kan
oed kymeint y tremygassei euo a|hynny.
val na|charei hi euo megys y karei y chw+
ioryd ereiỻ. y|diuarnei ynteu hi hyt na cha+
ffei neb ryỽ ran o|r ynys y·gyt ac ỽynteu.
Ny|dyỽat ynteu na|s rodei hi y wr ny han+
ffei o|r ynys. o damỽeinei y|r kyfryỽ ỽr hỽn+
nỽ y herchi heb argyfreu genti. Hyn he+
uyt a gadarnhaei hyt na lauuryei y geis+
saỽ gỽr idi megys y|r rei ereiỻ. Kanys
mỽy y karyssei ef hi no|r rei ereiỻ eiryo  ̷+
et. a hitheu yn|y dremygu ynteu yn|vỽy no|r
rei ereiỻ. a heb ohir o|gyt·gyghor y wyrda
y|rodes y dỽy verchet hynaf idaỽ y dywys  ̷+
sogyon yr alban a chernyỽ a hanner y gy+
uoeth gantunt hyt tra vyỽ ef. a gỽedy
bei varỽ y kyuoeth gantunt yn deu haner.
ac yna gỽedy clybot o aganipus vren+
hin freinc. clot. a phryt. a thegỽch cor  ̷+