Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 126v

Hwsmonaeth

126v

522

beỻach pa|gymeint a|el o hat yn|yr erỽ
o|bop kyfryỽ hat. a|pha|gymeint a|geffych
o enniỻ. Ef a|dyweit itt dy sỽydogyon
heu mỽy noc a|heassant. Ac yna y|byd
tỽyỻ. Wrth hynny bỽrỽ olỽc. neu|diw+
yt drossot tra|veyr yn heu. Rann|dy|dir
yn|deir|rann. gayafar. a gwanhỽyn*. a
brynar. Ac ueỻy y|dichaỽn|dy|aradwr e+
redic uab ugein erỽ. a hynn yỽ meint
yr erỽ. Nyt amgen deugein|ỻath o|hyt
a|phedeir o let. ac un droetued ar|bymthec
a|hanner y troet y brenhin. Sef yỽ hyn+
ny whech troetued a|thrugeint o let.
Odyno pan arder yr erỽ o|riuaỽ y kỽys+
seu yn|ỻỽyr y byd whech miỻtir o hyt.
Nyt amgen deudec o|r kỽysseu a|wna
miỻtir. ỻesc yỽ y|march neu yr ych nyt
el o|e|gartref deir miỻtir a|dyuot y nos
honno adref. Achaỽs hynny y|dywe+
daf i y|dichaỽn aradỽr ỻauuryaỽ naỽ
vgein erỽ yn|y ulỽydyn. Gwybyd mae
deudec wythnos a|deugeint yssyd yn|y vlỽy+
dyn. Ac o hynny y mae wyth wythnos
yn|sulyeu a|gỽyleu. a|phedeir a|deugeint
y lauuryaỽ. Par gadỽ yr aniueileit a
ardo ytt ac eu|porthi. Na|chymer sỽyda+
ỽc itt drỽy arch neu eiryaỽl o·ny wyby+
dy y vot yn gywir. yn|enwedic yscuba  ̷ ̷+
ỽrwr na|r hỽnn a|dalo ỻaỽ ar|dy uedel
nac a|dalo ỻaỽ ar|dy|hafot. a hynny
a vyd da udunt. Yn|dechreu eredic. a
brynaru. a|ỻyfnu a medi. bit y mei+
ri yn|edrych ac yn dala ỻaỽ hyt y|diwed.
y dyd kyntaf. A chymeint a|hynny
mynn beunyd. o·ny aỻant dangos
achaỽs kyfleus na|s geỻynt. Ac|ỽrth
hynny edrychet y|sỽydaỽc yn|vynych.
a|gỽeỻ y gỽnant. a|mỽy uyd eu ho+
fyn. Aradỽr ychen a|deuvarch. gỽ+
eỻ y ỻauuryei noc aradỽr a|meirch
oỻ. o·ny byd karregaỽc y tir. Mi
a|dywedaf yr achaỽs. mỽy a|gostir
ỽrth uarch noc ỽrth ych. Ac aradỽr
ychen a|gerda yn|y ulỽydyn kyme+
int ac aradỽr meirch. Sef yỽ hyn+
ny tỽyỻ yr emeith. ny adant y me+

523

irch y|gerdet ỽrth eu hewyỻys. ac
aradỽr meirch yn|y ỻe y|bo y rỽyst+
rir. Ac ych a|gerda. a pheth yỽ cost
y march yn ragor rac yr ych. Mi
a|dywedaf itt. aruer yỽ o wyl lucas
hyt wyl y groc ym mei. Y gossodỽn
idaỽ o geirch beunoeth whechet
rann y bỽyssel. a|gỽerth deudec ke+
inaỽc o weỻt yr haf. a cheinaỽc
bop wythnos yn ỻe y bedolat. Sef
yỽ hynn chweugein. a phedeir a
dimei. heb y|weỻt a|r us. Ac os ych
a|geiff y gynnal. ef a|dyly kaffel
teir yscub a hanner yn yr wythnos.
a|herwyd an gossot ni dec yscub a|a
y geissaỽ y bỽyssel keirch. a deudec
keinaỽc yr haf ygkyueir y borua
Ac ueỻy y kyst yr ych ytti yn|y ulỽy+
dyn sỽỻt a|cheinaỽc a|dimei. heb
y weỻt a|r us. A|phan vo hen y
march ny|cheir o·nyt y groen. a|ph+
an vo hen yr ych. a|gỽerth dec kein+
aỽc o|weỻt ef a|dal kymeint ac a|ro+
deist yrdaỽ. Brynar ebriỻ yssyd
da o|r byd ffaeth y tir yn|ol yr ara+
dỽr. ac elchỽyl gỽyl Jeuan yr eil
brynar. ac achub y gayafar yn
amseraỽl. Ac ar|y brynar trydyd.
kỽys lydan bedrogyl. ac ny bo do+
fyn. o·nyt megys y|diwreido y|ỻys+
seu. ac adaỽ y|tir yn gadarn y erbyn
yr hat. a heuyt rac mynet gor+
mod gỽlybỽr yn|y tir. kanys o|r ke+
iff yr aradỽr ỻet deu wys o|r tir byỽ.
yna y|byd diogel yr hat. a thec yr
ar. A|phan erdych. kymer gỽys
vechan da y chyssyỻtat rac coỻi
yr hat. Sef achaỽs yỽ os kỽys
lydan a erdy ac adaỽ y|tir yn uyỽ
y·rygtunt. twyỻeist y tir a choỻ+
eist yr hat. Os kỽysseu ỻydan
a|uyd pan|deler y|lyfnu. yr oget
a|tynn yr hat y|r tir byỽ. ac y|r rych
o|achaỽs y dryc·ar. Edrych pan|dy+
vo yr egin. Y kỽysseu a arder yn gy+
son ac yn van. o benn y grỽnn hyt