Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Oxford Jesus College MS. 111 (The Red Book of Hergest) – page 106r

Ystoria Carolo Magno: Rhamant Otfel

106r

440

et y|rei meirỽ. Ac yna Arapater a urathỽ+
ys cỽrc* oed ydanaỽ march y florient o
dinas yr india uaỽr. ac a|deuth at clarel
ac a|e kymerth ger y avỽyneu. ac a|dyỽa+
ỽt ỽrthaỽ. arglỽyd heb ef ny hanym
weỻ ni no chynt y·rot ti. heb·y clarel mi
a dangossaf yr aỽr·honn hayach uy hoỻ
aỻu. o·ny|s ỻud y|dỽfỽr ynn. a brathu
meirch a|ỽnaethant parth ac at y freinc.
C*|chlarel a|elwis ar naimaỽnt eu harỽyd
hỽy. ac ar|yr|arỽydon hynny ef a|deuth at+
tunt o baganyeit. Mor. a Phersaỽnt. Ac
o wlat arabi yny yttoed cant pan uei lei+
haf. a heb un onadunt ny bei ganta
wayỽ da. neu vwa cỽrcois. neu aulacheu
ỻymyon. a chymheỻ y freinc dra|e|kefyn
a|ỽnaethant hanner ergit saeth maỽr.
A|chlarel a|want droy·vn o|r almaen.
drỽy y daryan a|e luruc a|e arueu y rei
ereiỻ a|e gorff. ac ynteu ym|perued y fre+
inc yn uarỽ y|r ỻaỽr. ~ ~   ~ ~ ~   ~ ~ ~  
E rapater a|dreỽis girart o orliens a|ch+
ledyf trỽy diruaỽr lit ar|warthaf y helym yny
neidyỽys y emennyd a|e|lygeit y maes o|e
benn. a gỽedy y lad o·honaỽ kerdet a|wna+
eth arỽyd|walhob y uarch y ỽrthaỽ. Ac
yna Otuel a|deuth ar|y gyfragot. a|e
gledyf yn noeth yn|y deheu a|e daryan
ar|y ysgỽyd. Ac errapater a|ymhoeles
penn y uarch parth ac attaỽ. ac a|e|treỽ+
is yn|ỻidyaỽc yny dorres y daryan drỽy+
di a|hehelym. a|chalet uu yr arueu e+
reiỻ na|thorres dim ohonunt. a thorri
y|gledyf ynteu yn|y dynnu attaỽ. Otu+
el a|e|treỽis ynteu o|e hoỻ nerth. ac a|hoỻ+
des o warthaf y helym kymeint ac a|ga  ̷+
uas hyt y gallon ar vn|dyrnaỽt. Y corff
y|r ỻaỽr yd|aeth yr eneit y|r|dieuyl y gor+
chymynnaỽd ynteu. ac y dyỽaỽt ỽrthaỽ
kereint oedem ni heb ef. Ac ỽrth hynny y ro+
deis i dyrnaỽt kymeint a|chystal a|hỽn+
nỽ ytti. Ac yna yd|oed glarel yn|y urỽy+
dyr. Ac yn|gwelet o pob parth idaỽ ỻad
y niuer ef a|e trychu yn|drut. Sef a|w+
naeth ynteu dỽyn ruthur lidyawc ym+
plith y freinc. ac ar honno ỻad rikcert

441

o gient. A gỽarin o|dangers. A hugỽn o
claruent. ac helis. a cherdet y maes o|r
niuer yn uudugaỽl a|ỽnaeth heb golli
kystal gỽerth un yspardun. a|chanu
grasle y gorn y reoli y niuer ac y|ỽ ga+
lỽ attaỽ. Ac nyt ymgaỽssant yghyt
ymblaenn cant. a hynny o·nadunt a
ffoassant parth a|r|dinas ual y geỻynt
gyntaf. a|r freinc a|e hymlidyassant
yn|drut y geissaỽ y ỻad ual yr notayssynt
yn vynych kyn|no hynny. Yna y ffoes
y|paganyeit yn uudugaỽl. hyt ydan
greic a|elỽit carrec y ỻogeu. Ac yd|ym+
gyuaruu ac ỽynt yno niuer ỻys yr am+
heraỽdyr Garsi. vgein mil yd|yttoed
y genedyl uudur yn|dyuot yn|borth
udunt. yna y bydei urỽydyr heb
peidyaỽ onadunt hỽy pei na|darffei
y dyd a|e bot wedy pryt cwmpli a|e lles+
teiryaỽ o|r nos. Ac yna Clarel a|dodes
y daryan ar y ỻaỽr. ac a|diỻygỽys y lli  ̷+
nynneu oed yn|kynnal y ỻuruc yg+
gylch y vynỽgyl. ac yn vchel y|dywat
ỽrth Otuel. Pỽy ỽyt ti heb ef poet Ma+
humet a|th ymeỻdicko dywet ym dy
enỽ. ual y gaỻỽyf ynneu y dywedut ef
y arsi. Heb y cristaỽn ny|s kelaf ragot
Otuel ỽyf|i mab galien urenhin a die
oed enỽ vy mam. vy medydyaỽ a|derỽ
a|pheidyaỽ a|ỽneuthum a|m hynuydrỽyd.
a chyarlys urenhin freinc a|rodes ym
lỽmberdi. a|belisent y verch yn briaỽt
ac ỽrth hynny ny charaf ynneu saras+
cin y|m|buỽ. Enryued maỽr a|glyỽaf
yr aỽr·honn heb·y clarel. a|derỽ ytti
ueỻy ymỽrthot a|th|ffyd heb ef. a|e wat+
twaru a|wnaeth ual|hynn. y·vet a|+
naethost diaỽt yn|dỽymyn. o|ynn y
kymmysc y medygon uaen ac ef y|w+
neuthur y gorchuvn vedeginyaeth
ohonaỽ a|th|ynuydaỽd. Dabre drachef+
en etwa annỽyl gedymdeith mi a|th
gyghoraf. a gỽna Jaỽn y vahumet
am gam kymeint ac a|wnaethost yn|y
erbyn o ymỽrthot ohonat ac ef ac a|e
dedyf. a minneu a|ỽnaf gymot a|thag+