Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Harley MS. 958 – page 29v

Llyfr Blegywryd

29v

e|hun a|thros ẏ da kẏnhennus. A|thros ẏr
amdiffẏnỽr. ae nẏ|s mẏnho. Ac nẏ wẏs he+
uẏt ae gaỻo ae nẏ|s gaỻo. Tri pheth a dẏ+
lẏ gwarant di·baỻ eu gỽneuthur. vn ẏỽ gỽr+
theb ẏn diohir drostaỽ e|hỽn a|thros ẏ da
kẏnhennus a|thros amdiffẏnỽr ẏ da. Eil
ẏỽ seuẏỻ ỽrth gẏffreith a barn tros ẏ hoỻ
dadẏl trỽẏ deturẏt gỽlat. Trẏdẏd ẏỽ gỽ+
neuthur cỽbẏl dros ẏr hoỻ dadẏl val ẏ barn+
her idaỽ. Nẏ eỻir gwarantu vn da kẏffro
neu digẏffro a dẏker ẏn erbẏn. kẏfreith.
nac vn gweithret a wneler ẏn erbẏn kẏf+
reith os deturẏt gỽlat a|e hamlẏcca. Braỽ+
dỽr hagen a dẏlẏ gỽẏbot a deaỻ trỽẏ det+
urẏt gỽlat ae trỽẏ gẏfreith ae ẏn erbẏn
kẏfreith ẏ ducpỽẏt ẏ da. neu ẏ gỽnaethpỽ+
ẏt ẏ gỽeithret. kẏn rodo barn teruenedic
rỽg ẏr haỽlỽr a|r gwarant a hẏnnẏ gwe+
dẏ gỽrthep ẏr amdiffinỽr. Y neb a gaffo
gwarant ẏ mẏỽn dadẏl. nẏ cheiff tauodẏ+
aỽc amgen no|e warant ẏn|ẏ dadẏl honno
kanẏs ẏ gwarant a dẏlẏ gỽrtheb drostunt
eỻ deu. A chanẏt oes dym o waranrỽẏd
amgen noc amdiffẏn a rẏdhau. Pỽẏ
bẏnhac a vo gweỻ gantaỽ araỻ ẏ dad+
leu drostaỽ ẏn ỻẏs noc ef e|hunan. kan+