Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Harley MS. 958 – page 11r

Llyfr Blegywryd

11r

aỽdẏr hẏt ẏn diogel. neu talet e|hunan.
Na|chẏmerher gauael ẏ talaỽdẏr onẏt
|mach a|e dẏrẏ. Kẏt el ẏ mach tros ta+
lu. na thalet ẏnẏ pallo ẏ talaỽdẏr. Nẏ bẏd
bẏd* paỻedic ẏ talaỽdẏr tra saffo ỽrth ẏ
gẏffreith. kẏnẏ bo idaỽ namẏn tri thude+
dẏn. ef a dẏlẏ talu ẏ deu a chẏnnal ẏ trẏ+
det ẏm pob amser. Mach a watto ẏ vechni
gwadet ar ẏ seithuet o|r dẏnẏon nessaf ẏ
werth. Ac os bri·dẏỽ a watta. e|hunan a
tỽg ar seith aỻaỽr kẏssegredic neu seith
weith ar vn aỻaỽr. Os talaỽdẏr a diwat
mach. gwadet ar ẏ seithuet o|r dẏnẏon
nessaf ẏ werth. Os mach a watta ran o|e vech+
ni ac adef ran araỻ ef e|hunan vn weith
a|e tỽg. Pỽẏ bẏnnac a prẏnho da ẏ gan a+
raỻ. Ac a|uo mach e|hunan dros ẏ gwerth
a|e uarỽ kẏn talu. Ac adaỽ ẏ da gan gedẏm+
deithon. ẏ dẏlẏaỽdẏr a dẏlẏ tal o|r da hỽn+
nỽ. kanẏs ẏ marỽ a uu uach kẏnnogẏn i+
daỽ biewoed ẏ da. ef a dẏlẏ tẏghu ar ẏ seith+
uet o|r dẏnnẏon nessaf ẏ werth ar ved ẏ ta+
laỽdẏr o|r dẏchaỽn ẏ gaffel. Ac onẏ|s dich+
aỽn ar aỻaỽr gẏssegredic gwerthu o·ho+
naỽ ẏ da idaỽ a bot hỽnnỽ ẏn vach kẏnno+
gẏn idaỽ ẏnteu dros werth ẏ da. Pỽẏ