Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Harley MS. 4353 – page 8v

Llyfr Cyfnerth

8v

merchet. Gyt a|r brenhin y bydant y kynydy+
on o|r nadolyc hyt pan elhont y hela ewiget
y| gỽanhỽyn. O|r pan elhont y hela y kyntef  ̷+
in hyt ym pen naỽuetdyd o vei nyt atteb y
penkynyd y|r neb a|e holho. ony odiwedir duỽ
kalan mei kyn gỽisgaỽ kuaran y troet de  ̷+
heu. March bitosseb a geiff y| gan y| brenhin.
A dỽy ran idaỽ o|r ebran. Pan tygho y penky  ̷+
nyd; tyget y uỽyn y| gỽn a|e gyrn a|e gynlly  ̷+
uaneu. Pedeir keinhaỽc kyfreith a geiff ef
y| gan pop kynyd milgi. Ac ỽyth geinhaỽc
kyfreith y| gan pop kynyd gellgỽn. O|r a y
penkynyd yn anreith gan y teulu y brenhin.
neu gan y lu. kanet y| gorn pan vo iaỽn idaỽ.
A dewisset eidon o|r anreith. Mal yt geiff 
croen ych kyn y| trydydyd nadolyc y gan y
distein; iaỽn yỽ idaỽ kaffel croen buch rỽg
mehefin a hanher mei y gantaỽ. Ac ony|s
koffa yna; ny cheiff dim.
PEngỽastraỽt a geiff croen ych y| gayaf
A chroen buch yr haf y| gan y| distein.
y wneuthur kebystreu y veirch y brenhin.
A hynny kyn rannu y| crỽyn rỽg y distein
a|r| sỽydogyon. Pengỽastraỽt a|r penkynyd
a|r troedaỽc nyt eistedant ỽrth paret y neuad.