Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Harley MS. 4353 – page 41v

Llyfr Cyfnerth

41v

TRi dygyn·goll kenedyl; vn yỽ bot
mab amheuedic heb dỽyn a heb
wadu. A| llad o hỽnnỽ gỽr o gened  ̷+
yl arall heb dylyu dim idaỽ. Talu yr alanas
honno oll a dylyir. Ac odyna y wadu ynteu
rac gỽneuthur o·honaỽ yr eil gyflauan. Eil
yỽ talu galanas oll eithyr keinhaỽc a di  ̷+
mei. Ac o|r byd godor am hynny. A llad dyn
o|r genedyl am y godor hỽnnỽ. nyt oes of  ̷+
yn ymdanaỽ. Trydyd yỽ pan enlliper gỽir  ̷+
yon am gelein a|e holi. Ac ony|s gỽatta er  ̷+
byn oet kyfreith. Ac o|r lledir dyn ymdanaỽ.
ny dylyir diuỽyn ymdanaỽ.
TRi oet kyfreith y| dial kelein rỽg dỽy
genedyl ny hanffont o vn wlat; en  ̷+
uynu haỽl yn| y dyd kyntaf o|r gyssefin ỽyth  ̷+
nos y llather y| gelein. Ac ony daỽ atteb 
erbyn pen y pytheỽnos. kyfreith yn rydhau
dial. Eil yỽ o|r byd y dỽy genedyl yn vn gan  ̷+
tref. enuynu haỽl yn| y trydyd dyd gỽedy llath+
er y gelein. Ac ony daỽ atteb erbyn pen y
naỽuetdyd; kyfreith yn rydhau dial. Trydyd
yỽ os yn vn gymhỽt y| byd y dỽy genedyl.
enuynu haỽl yn| y trydyd dyd gỽedy llath+
er y gelein. Ac ony daỽ atteb erbyn pen y