Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Harley MS. 4353 – page 40r

Llyfr Cyfnerth

40r

E Neb a typper am tystolyaeth. tyget mal
y bo kyfreithaỽl idaỽ. Ac yna kymeret
y llall y creir a diwadet ar y lỽ. A llysset y tyst.
Odyna edrycher ae cỽbyl y llyssỽyt. Y neb a
lysso tyst kyn dỽyn y tystolyaeth; collet y
dadyl. A lysso tyst; llysset kyn kilyaỽ y tyst
y| ỽrth y| creir gỽedy tygho y tystolyaeth. Ac
ony|s llyssa yna; bit sauedic y tyst. Tyst ar
tyst; ny byd oet idaỽ. Un rym yỽ gỽybydy  ̷+
eit a| thyston a| chystal a allant ym pop dad  ̷+
yl a gỽell yn dadyl tir a dayar. Oet tyston
neu warant tra mor; vn dyd a| blỽydyn.
Oet tyston neu warant gorwlat; pytheỽnos.
Oet tyston neu warant kywlat; naỽ diw  ̷+
arnaỽt. Oet tyston neu warant vn gym  ̷+
hỽt; tri dieu. Y neb a| uynho diuỽynaỽ
tystolyaeth varwaỽl; aet yn erbyn y neb a|e
tysto. Y neb a| uynho llyssu tystolyaeth vy  ̷+
waỽl; aet yn erbyn y tyst  yn gyntaf ar
eu geireu. Ac odyna gỽedy tyghont eu llỽ;
tyget ynteu ry| tygu anudon o·honaỽ A dy+
wedet nat tyst kyfreithaỽl arnaỽ Ac enwet
yr achaỽs. A thystet y deu  ỽr nat aeth
y tyst yn erbyn yr achaỽs y llyssỽyt. A|r deu
hynny gỽrthtyston y gelwir. A dilis uydant.