Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Harley MS. 4353 – page 39v

Llyfr Cyfnerth

39v

.kymeret pedeir keinhaỽc. kyfreith. y gan perch  ̷+
ennaỽc y moch. Os yt aeduet a lygrant;
talher eu llỽgyr.
O whe fford y gỽahan dyn a|e da. o goll.
Ac aghyfarch. A lledrat. benffic. A lloc.
Ac adneu. O|r teir kyntaf y dylyir dala a dam  ̷+
dỽg. O|r teir ereill ny dylyir onyt eturyt
megys y roder. Dyrnaỽt a gaffer o anuod
ny* sarhaet. iaỽn yỽ hagen diuỽyn yr an+
yued nyt amgen gỽaet a gỽeli a|chreith o+
gyfarch o|r byd. Un werth uyd y neb a ỽys  ̷+
tler. a|r neb y rother yg gỽystyl drostaỽ.
Pỽy bynhac a dotto ar yscrybyl llygru y yt.
eu perchennaỽc a dyly eu iachau ar y meint
y mynho ỽrth eu llỽgyr. Ac ar ny|s tygho;
talet. Y neb a gaffo iaỽn o gỽbyl am y yt lly  ̷+
gredic y| gan perchennaỽc yscrybyl. ny dy  ̷+
ly na thal na dala yscrybyl ar y kelefryt
hỽnnỽ gỽedy hynny.
IMp; pedeir keinhaỽc. kyfreith. a tal hyt galan
gayaf rac ỽyneb. O hynny allan dỽy gein  ̷+
haỽc pop tymhor a| drycheif arnaỽ hyny
odiwetho ffrỽyth. Ac yna trugeint a| tal.
Ac ỽrth hynny y mae vn werth imp a llo
buch uaỽr o|r dechreu hyt y diwed.