Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Harley MS. 4353 – page 34v

Llyfr Cyfnerth

34v

ỽy iar a geffir. hyt y kadỽ kyfreith. Ac yna a
geffir. O|r geifyr a|r mynneu y dadyl gyffelyp.
Y neb a gaffo gỽydeu yn| y yt; torret ffon ky  ̷+
hyt ac o pen elin hyt ymlaen y bys bychan
yn| y refhet y myn·ho. A lladet y gỽydeu yn| yr
yt a|r ffon. Ac a latho y maes o|r yt; talet.
Gỽydeu a gaffer yn llygru yt trỽy ytlan.
neu trỽy yscubaỽr. gỽascer gỽyalen ar eu
mynygleu. A gatter yno ỽynt hyt pan uỽ  ̷+
ynt ueirỽ. Y neb a gaffo iar yn| y ard lin.
neu yn| y yscubaỽr. dalyet hi hyt pan y dill  ̷+
ygho y pherchennaỽc hi o ỽy iar. Ac o|r dei  ̷+
la y keilyaỽc; torret ewin idaỽ a gollyget
yn ryd. neu gymeret ỽy iar o pop iar a vo
yn|y ty. U* neb a dalyho kath yn llygotta y+
n| y ard lin; talet y pherchennaỽc y llỽgyr.
Y neb a gaffo lloi yn| y yt; dalyet ỽynt o|r
pryt y| gilyd heb laeth eu mameu. Ac yna
gollyget yn ryd. O|r llygrir y neb dyn yt
yn emyl trefgord. Ac na chaffer dala vn
llỽdyn arnaỽ. kymeret ef y creir a doet y|r
tref. Ac o|r tygent lỽ diarnabot; talent yr
yt y rif  llỽdyn. a|r gyfreith honno a
elwir. telitor gỽedy halaỽc lỽ. O|r deila
dyn yscrybyl aghynefin ar y yt neu ar