Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Harley MS. 4353 – page 31r

Llyfr Cyfnerth

31r

y|r neb a|e prynho pop blỽydyn tra vo y uuch
ar y helỽ. Os hỽnnỽ a|e| gỽerth y arall. bit ryd
y kyntaf. kanys y diwethaf a|e gỽertho a| wna
y dadyl gyffelyp. O tri mod y telir teithi buch.
o dec ar hugeint aryant. neu o uuch hesp tec.
neu o vlaỽt. messur| llestyr llaeth buch yỽ.
Seith motued a| vyd yn| y vchet pan vessurer
arỽyr o|r cleis traỽ y|r emyl yma. A their mot  ̷+
ued yn llet y eneu. A their yn llet y| waelaỽt.
Lloneit y llestyr hỽnnỽ o vlaỽt keirch a telir
ygkyfeir pop godro y|r| uuch o hanher eb+
rill hyt ỽyl giric. Odyna hyt aỽst; o vlaỽt
heid. O aỽst hyt galan racuyr o vlaỽt 
gỽenith y telir velly.
Llo gỽryỽ; whech keinhaỽc a| tal. o|r pan
anher hyt galan racuyr. Odyna hyt
hyt galan whefraỽr; ỽyth geinhaỽc a| tal.
Hyt galan mei; dec a| tal. Hyt aỽst; deudec
a| tal. Hyt galan racuyr; pedeir ar dec a tal.
Hyt galan whefraỽr; vn ar pymthec a| tal.
Hyt galan mei; deu naỽ a| tal. Hyt aỽst;
vgeint a| tal. Hyt galan racuyr; dỽy ar hu  ̷+
geint a| tal. Hyt galan whefraỽr; pedeir
ar hugeint a| tal. Trannoeth y dodir gỽed
arnaỽ. Ac yna pedeir keinhaỽc cota a| dry  ̷+