Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Harley MS. 4353 – page 30v

Llyfr Cyfnerth

30v

Hyt galan racuyr; pedeir ar dec a tal. Hyt ga  ̷+
lan whefraỽr; vn ar pymthec a| tal. Hyt gal  ̷+
an mei; deu naỽ a| tal. Hyt aỽst; vgeint a| tal.
Trannoeth dỽy geinhaỽc o|r tymhor a phede  ̷+
ir o|e chyflodaỽt a drycheif erni. Ac yna whech
ar| hugeint a tal hyt galan racuyr; hyt ga  ̷+
lan whefraỽr ỽyth ar hugeint a| tal. hyt ga  ̷+
lan mei; dec ar hugeint a| tal. Naỽuetdyd
mei y dyly bot yn teithiaỽl dyuot llaeth o
pen pop teth idi. Ac ymdeith o|e llo naỽ kam
yn| y hol. Ac ony byd uelly hi. vn ar pymthec
uyd gỽerth y theithi. Dỽy geinhaỽc heuyt
a gymer o|r tymhor. Ac uelly ỽyth a deu vge  ̷+
int a| tal hyt aỽst. Odyna hyt galan 
racuyr; dec a deu vgeint a| tal. Hyt galan
whefraỽr; deudec a deu vgeint a| tal. Tran  ̷+
noeth dỽy geinhaỽc o|r tymhor a phedeir ke  ̷+
inhaỽc kyfreith o|r eil kyflodaỽt. Ac uelly
trugeint a| tal. Corn buch neu ych a|r llygat
a|r clust a|r lloscỽrn. pedeir keinhaỽc kyfre  ̷+
ith a| tal pop vn o hynny. Teth buch; pede  ̷+
ir keinhaỽc kyfreith a| tal. O|r gỽerth dyn
buch y arall; a bot teth y|r uuch yn diffrỽyth.
Ac na|s arganffo y neb a|e prynho; talet y
neb a|e gỽertho pedeir keinhaỽc kyfreith