Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Harley MS. 4353 – page 30r

Llyfr Cyfnerth

30r

chlust; whech cheinhaỽc kyfreith a| tal pop
vn o·honunt. Pỽy bynhac a varchocco 
march heb ganhat y perchennaỽc. talet pe  ̷+
deir keinhaỽc escyn a| phedeir discyn. A phe  ̷+
deir yg kyfeir pop rantir y kertho drostaỽ. y
perchennaỽc y march. A thri buhyn camlỽrỽ
y|r brenhin. Y neb a wertho march neu gas  ̷+
sec; bit dan gleuyt o|e myỽn. nyt amgen tri
bore rac y dera. A thri mis rac yr ysceueint.
A blỽydyn rac y llyn meirch. Anaf o vaes bit
ar| y|neb a|e prynho y edrych. U* neb a wertho
march; bit ydan pori o·honaỽ ac yuet dỽfyr
ac na bo llỽygus. Ac o|r byd llỽygus; dewisset
y neb a|e gỽertho ae kymryt y varch trachefyn
ae eturyt trayan y| gỽerth y|r llall. Pỽy
bynhac a differo march rac lladron yn vn
wlat a|e perchennaỽc. pedeir keinhaỽc kyf  ̷+
reith a geiff ef. ygkyfeir pop buch a talho
y march. Y neb a differho buch rac lladron.
yn vn wlat a|r perchennaỽc; pedeir keinha  ̷+
ỽc kyfreith a geiff. ef.
LLo venyỽ; whech keinhaỽc a| tal. o|r
pan anher hyt galan racuyr. Odyna
hyt galan whefraỽr; ỽyth geinhaỽc a| tal.
hyt galan mei; dec a| tal. Hyt aỽst; deudec
a|tal.