Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Harley MS. 4353 – page 27v

Llyfr Cyfnerth

27v

march. A moch. a mel. Os gỽrthyt ef gyssef  ̷+
uin; gỽerthet ynteu y|r neb y mynho gỽe  ̷+
dy hynny. Teir keluydyt ny|s dysc tay  ̷+
aỽc y vab heb ganhat. y arglỽyd. yscolhe  ̷+
ictaỽt. A bardoniaeth. A gofanaeth. kan  ̷+
ys o| diodef y arglỽyd hyt pan rother cor  ̷+
un y yscolheick.  neu yny el gof yn| y efe+
il. neu vard ỽrth y| gerd. ny eill neb eu ke  ̷+
ithiwaỽ gỽedy hynny.
O|r ymladant gỽyr escob neu wyr ab  ̷+
at a gỽyr brenhin ar tir y teyrn; eu dirỽy
a daỽ y|r teyrn. A chyt ymladont gỽyr es  ̷+
cob a gỽyr abat ar tir y brenhin; y|r bren  ̷+
hin y daỽ eu dirỽy. U* neb a artho tir dros
lud arglỽyd. talet pedeir keinhaỽc kyfre  ̷+
ith o agori dayar gan treis. A phedeir ke  ̷+
inhaỽc kyfreith o| diot heyrn o|r dayar. A| ch  ̷+
einhaỽc o pop cỽys a| ymchoelo y|
aradyr a hynny y perchennaỽc y tir. kyme  ̷+
ret yr arglỽyd yr ychen oll a|r aradyr a|r
heyrn. A gỽerth y llaỽ deheu y|r geilwat.
A gỽerth y troet deheu y|r amaeth. O|r clad
dyn tir dyn arall yr cudyaỽ peth yndaỽ;
perchennaỽc y tir a geiff pedeir keinhaỽc
.kyfreith. o agori dayar ar gudua onyt eurgra*  ̷