Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Harley MS. 4353 – page 27r

Llyfr Cyfnerth

27r

ac na phlygant pan dalher herwyd eu he  ̷+
myl. A lloneit mid o gỽrỽf. A cheinhaỽc o
pop rantir yr gỽassanaethwyr. Daỽnbỽyt
haf yỽ emenyn a| chaỽs. Sef yỽ y| manat
emenyn. naỽ dyrnued llet. A dyrnued
teỽhet a|e vaỽt yn| y seuyll. A phrytllaeth  ̷+
eu y tayogeu oll a| gynullir yn vn dyd y
wneuthur kaỽs. A hynny a telir gyt a|r
bara. Ny daỽ maer na chyghellaỽr na
ran dofreth ar ỽr ryd. Un weith pop blỽ  ̷+
ydyn y gỽetha y paỽb mynet yn lluyd y
gyt a|r| brenhin y orwlat os myn. Ac yna y
dyly  y vrenhines rieingylch. Byth
hagen pan y mynho y lluydir gyt ac ef y+
n|y wlat e|hunan. U* kynydyon a|r hebogyd  ̷+
yon a|r gỽastrodyon a gaffant gylch ar tay  ̷+
ogeu y brenhin. pop rei hagen ar| wahan.
NAỽ tei a dyly y tayogeu y gỽneuthur
y|r brenhin. Neuad. ystauell. kegin.
kapel. yscubaỽr. odynty. peirant. ystabyl.
kynorty. Y gan y tayogeu y keiff y brenhin
pynueirch yn| y luyd. Ac o pop tayaỽctref
y keiff gỽr a| march a bỽell ar treul y bren  ̷+
hin y wneuthur lluesteu idaỽ. Tri pheth
ny werth tayaỽc heb ganhat y arglỽyd;