Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Harley MS. 4353 – page 24r

Llyfr Cyfnerth

24r

A heb arhaỽl. heb losc ty heb torr aradyr. ny
ỽrthebir udunt byth o|r tir hỽnnỽ kan ry
gayỽys kyfreith yrydunt. Kỽy* bynhac
a holho tir o ach ac etrif. reit yỽ y hen·adur+
yeit gỽlat tygu yr ach kyn gỽarandaỽ y
haỽl. O|r keis dyn ran o tir gan y| genedyl
gỽedy hir alltuded; rodet wheugeint yg
gobyr gỽarchadỽ o|r canhadant ran idaỽ.
Y tir a| rotho y brenhin y| dyn gan iaỽn;
ny|s attỽc y neb a|e gỽledycho gỽedy ef.
Pỽy bynhac a| odefho rodi tref y tat yn| y
ỽyd y arall heb lud a heb wahard; ny|s keiff
tra vo byỽ. Pỽy bynhac a| holho tir o|r dỽc
y ach ar gogeil mỽy no their gỽeith. colledic
uyd o|e haỽl. O|r gỽneir eglỽys ar tayaỽc+
tref gan gan·hat y brenhin a|e bot yn gorf  ̷+
lan hi. Ac effeirat yn efferennu yndi. ryd
vyd y tref honno o hynno* o* hynny* allan.
O|r kymer tayaỽc mab breyr ar vaeth gan
ganhat y arglỽyd; kyfrannaỽc uyd y mab
hỽnnỽ ar tref tat y tayaỽc mal vn o|e veibon
e| hunan. Pop tir kyt a| dylyir y gynhal a| llỽ
ac a da. Ac ar ny|s kynhalyo; collet y ran. Gỽe  ̷+
dy y ranher y tir hagen. ny dyly neb talu 
dros y| gilyd. ỽynt a| dylyant hagen ac eu llỽ