Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

BL Harley MS. 4353 – page 18r

Llyfr Cyfnerth

18r

neu vam. neu y hentat neu y henuam. neu y
orhentat neu y orhenuam. A llyma mal y mae
meint ran pop vn o|r rei hynny oll yn talu gal  ̷+
anas neu yn| y chymryt. Y neb a| uo nes y geren  ̷+
hyd o vn ach y|r llofrud neu y|r lladedic no|r llall;
deu kymeint a tal neu a gymer a|r llall. Ac uelly
am paỽb o|r seith rad diwethaf. Ac aelodeu yr
holl radeu. Etiued y llofrud neu y lladedic ny dy  ̷+
lyant talu dim na|e gymryt tros alanas. kan  ̷+
ys ran y neb a| talỽys mỽy no neb arall; a seif dro  ̷+
staỽ ef a|e etiuedyon. Ac eu pryder a perthyn y
vot arnaỽ. Pryder etiued y lladedic a| uyd ar y re  ̷+
eni a|e gytetiuedyon. kanys trayan galanas
a| gymerant. Ac| o| byd neb o genedyl y llofrud
neu y lladedic yn dyn eglỽyssic rỽymedic o vrdeu
kyssegredic. neu yg kreuyd. neu glafỽr. neu uut.
neu ynuyt. ny thal ac ny chymer dim o alanas.
ny dylyant ỽy wneuthur dial am dyn a| lather
Na gỽneuthur dial arnunt ỽynteu ny dylyir.
Ac ny ellir kymhell y kyfryỽ trỽy neb kyfreith
y talu dim. na|e gymryt ny|s dylyant.
O Naỽ affeith tan kyntaf yỽ kyghori llosci
y ty. Eil yỽ duunaỽ am y llosc. Trydyd yỽ
yỽ mynet y losci. Petweryd yỽ ymdỽyn y| rỽ  ̷+
yll. Pymhet yỽ llad y tan. Whechet yỽ keissaỽ
[ dylỽyf.