Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Cardiff MS. 1.363 (Hafod 2) – page 61v

Brut y Brenhinoedd

61v

efrawc y cladwyt. Ac yn ol kasswallaỽn y gw+
naethpwyt tyneỽan vap llud y nei ynteỽ
ỽap y ỽraỽt yn ỽrenyn yarll kernyw oed
hvnnỽ. kanys aỽ·arwy ỽap llwd ry athoed
y gyt ac Wlkessar parth a rỽueyn. Ymlad+
wr ar ryỽelỽr da oed teneỽan a gwr oed a
karei. yaỽnder a gwyryoned ac a|e gwnney
a phaỽb. Ac yn ol teneỽan y gwnaethpwyt
kynỽelyn y ỽap ynteỽ yn ỽrenyn. marcha+
ỽc gwychyr oed hỽnnỽ ac amheraỽder rỽ+
ueyn a|e magassey ac a rodassei arỽeỽ ydaw.
Ac|wrth hynny kymeynt oed kanthaỽ karyat
Gwyr rỽueyn a chyt galley ef attael ev teyr+
nget racdvnt hyt na|s attalyei.
AC yn yr amser yd oed kynỽelyn ỽap te+
neỽan yn ỽrenyn yn yr ynys honn y ga+
net iessỽ crist yn arglwyd ni. y gwr yr y
wyrthỽaỽr waet ef a prynnỽs kenedyl d+
yn o keythwech* aghanaỽc dyafỽl. Ac
gwedy gwledychỽ o kynỽelyn ynys pryd+
eyn trwy yspeyt dec mlyned y ganet deỽ
ỽap ydaỽ. Sef oedynt yr rey hynny. Gwy+
dyr oed y map hynaf ydaỽ. a Gweyryd oed