Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Cardiff MS. 1.363 (Hafod 2) – page 4r

Brut y Brenhinoedd

4r

amlet oed eỽ heyryf ac yd oedynt seyth m+
yl o wyr ymlad. hep eỽ gwraged ac eỽ meyby+
on. Ac y gyt a hynny heỽyt yd oed Gwas yeỽa+
nc bonedyc o roec yr hvn a elwyt assaracỽs
a hỽnnỽ a oed yn kannwrthwyaỽ eỽ pleyt wynt
heỽyt. kanys mam y gwas hỽnnỽ a hanoed o kenedyl
tro. Ac wrth hynny ymdyryeyt yn ỽaỽr a wnaey ynd+
ỽnt. hyt pan ỽey trwy eỽ nerth ynteỽ y galley ynteỽ
gwrthwynebv y wyr groec. kanys braỽt ydaỽ a oed
yn gwaravun ydaỽ try chastell ar rodassey y tat
ydaỽ pan ỽuassey ỽarỽ. a|e ỽraỽt ynteỽ oed yn key+
ssyaỽ dwyn yr rey hynny y kanthaỽ kanys o karat
wreyc yd hanoed ef. Ac gwelet o brỽtỽs amylder
o nyỽer a chestyll assaracỽs yn a·goret ydaỽ ha+
vs ỽu kanthav ef darestwng y ev harch wynteỽ
AC gwedy y ardyrchaỽael ef yn tywyssawc
galw a orỽc attaỽ y trovanwyssyon pobloed
o pob lle a chadarnhaỽ kestyll assaracỽs a wna+
eth o wyr ac arỽeỽ a bwyt. Ac yntev ac assaracvs
y gyt ac eỽ holl nyỽer y am hynny o wyr a gw+
raged a kyrchassant y koedyd ar dyffeythỽch
ac o·dyna yd anỽones ef llythyr at pandrasỽs