Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Cardiff MS. 1.363 (Hafod 2) – page 47r

Brut y Brenhinoedd

47r

llenwy o ỽarchogyon arỽaỽc a chychwyn par+
th a ffreync. Ac en y lle gwedy eỽ dyskynnỽ an+
ỽon kennadeỽ a orỽgant y ỽynegy y wyrda ffre+
ync estyr neges e dothoed o|y cheyssyaỽ. Ac o kyt+
kyghor gwyrda ffreync a|e tewyssogyon e rodet
e ỽorwyn y leỽelys a choron e teyrnas y gyt a hy.
Ac gwedy henny ef a lywyỽs y kyỽoeth yn prỽd
ac yn doeth ac yn dedwyd hyt tra parhaỽs y oes.
AC gwedy llythraw talym o amser teyr Gor+
mes a dygwydvs yn ynys prydeyn. ar ny ry
klywssey nep o|r hen oessoed gynt eỽ kyfryw.
K·yntaf oed onadvn ryw kenedyl a|doeth a el+
wyt coraneys. a chymeynt oed eỽ gwybot ac|nat
oed amadravd o|r a kyỽarffey y gwynt ac ef ny|s
gwyppynt. ac wrth hynny ny ellyt ỽn drwc ỽdvnt.
Eyl oed. dyaspat a dodyt pob nos kalanmey w+
uch pob aelwyt yn ynys prydeyn. a honno a aey
trwy kallonnoed y dynyon yn kymeynt ac y
kolley y gwyr eỽ lliw ac eỽ nerth. E gwraged
a gollynt ev beychogy. ar meybyon ar mer+
chet a gollynt eỽ ssynhwyr. ar holl anyỽeyl+
yeyt a adawep* yn dyffrwyth. Tryded oed