Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Cardiff MS. 1.363 (Hafod 2) – page 37r

Brut y Brenhinoedd

37r

ydi. hi. trwy ygyon hedychỽ y ỽedỽl a orỽc
bran a tagnheỽedỽ. ac o|e ỽod dyot y penffe+
styn ac y gyt a|e ỽam dyỽot parth ac at y ỽraỽt.
Ac y gyt ac y gweles beli. hynny bot bran a
drech tagnheỽed kanthaỽ yn dyỽot attaw bỽ+
rỽ y arỽeỽ a orỽc ynteỽ a mynet dwy·laỽ m+
ỽnygyl o|y ỽraỽt. Ac yn dyannot kymodi. a
wnaethant a dyot eỽ harỽeỽ o|r bydynoed ac y
gyt mynet y kaer lỽndeyn. Ac yno gwedy ky+
mryt kytkyghor pa peth a wnelynt. Para+
toi llyghes a wnaethant. wrth gychwyn a
llw kyffredyn y ores cyn ffreync ar holl
wladoed ereyll  yn|y hamgylch ỽrth eỽ hargl+
wydyaeth eỽ ac eỽ medyant.
AC gwedy llythraw|yspeyt blwydyn y kyc+
hwynassant parth a ffreync a dech·reỽ an+
reythaw y gwladoed. Ac gwedy klybot hynny
yn honneyt tros y gwladoed wynt amkynỽlla+
ssant y gyt holl ỽrehyned* ffreync yn eỽ herbyn
ỽrth ymlad ac wynt. Ac eyssyoes gwedy damw+
ennyaw y wudvgolyaeth y ỽeli. a bran y ffreync
yn ỽrathedygyon a ffo·assant. Ac yn y lle y brytanyeyt.